Topnyheder

Analyse: Landbrugspakken giver mere nitrat i grundvandet


Grundvandet bliver de kommende år negativt påvirket af Landbrugspakken, viser en analyse fra Geus. Foto: Pixabay

Mængden af det potentielt sundhedsskadelige nitrat vil blive større i det iltede grundvand som følge af Landbrugspakken. Det viser en analyse fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - Geus.

Geus har foretaget en faglig vurdering af nitratpåvirkningen i iltet grundvand - altså grundvand, som allerede indeholder nitrat - i forbindelse med at landmændene får lov til at bruge mere kvælstof fra og med 2016 til og med 2018.

Ifølge Geus forventes det, at den øgende mængde kvælstof vil få indholdet af nitrat i iltet grundvand til at stige med 9-10 pct. Beregningen er foretaget ud fra det gennemsnitlige koncentrationsniveau i perioden 2010-12. Der er en usikkerhed på 66 pct. i beregningerne, og når man medregner denne usikkerhed, viser beregningerne, at nitratindholdet vil stige med mellem 3 og 17 pct.

Det betyder ifølge analysen, at ca. 5 pct. af den danske grundvandsressource vil blive påvirket af de lempede gødningsnormer, der giver landmændene lov til at bruge mere gødning i 2016-18.

Kan øge kræftrisikoen

Geus gør opmærksom på, at der i beregningerne ikke er taget hensyn til de såkaldte baselineelementer, såsom et øget økologisk areal, udvikling i afgrødeudbytter mm. Analysen forudsætter også, at den målrettede regulering - som alle partier ønsker - implementeres i 2019, således at merbelastningen fra kvælstof kun vil forekomme i 2016-18.

Nitrat er sundhedsskadeligt for mennesker, og et for højt indhold i drikkevandet kan ifølge forskningsstudier være kræftfremkaldende, lede til kroniske sygdomme og være medvirkende til at øge risikoen for "blå barn syndrom", der betyder, at nyfødte har svært ved at transportere ilt i blodet.

Et studie fra 2014 publiceret i tidsskriftet International Journal of Cancer har også fundet en sammenhæng mellem indholdet af nitrat i drikkevand og forekomsten af kræft i æggestokkene.

For meget nitrat lukker boringer

Flere grøntsager indeholder nitrat i højere koncentrationer end drikkevand, men ifølge professor i miljømedicin ved Aarhus Universitet Torben Sigsgaard bliver en mindre del af denne nitrat omdannes til skadelige stoffer i kroppen. Nitrat bliver først problematisk for sundheden, hvis den omdannes til nitrit og derefter til nitrosaminer.

Grænseværdien for nitrat i drikkevandet er fastsat til 50 mg/l i tråd med anbefalingen fra Verdenssundhedsorganisationen WHO, og et for højt indhold af nitrat i drikkevandet var årsagen til, at man i 2012 måtte lukke 111 boringer ved almene vandværker.

Det skal dog nævnes, at forskere stadig arbejder på at få mere afklaring om de potentielle sundhedsrisici forbundet med nitratindholdet i drikkevand, og at der altså hersker en vis usikkerhed på området.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk

ANNONCE