Topnyheder

Miljøforsker: Danmark overimplementerer ikke reglerne


Danmark overimplementerer ikke miljøreglerne, lyder det fra professor Stiig Markager. Foto: News Øresund - Johan Wessman © News Øresund (CC BY 3.0)/flickr

Danmarks natur er i så ringe stand, at det er nødvendigt med strammere miljøkrav end en række andre lande - ellers lever vi ikke op til EU-reglerne om "god økologisk tilstand" i vandmiljøet. Det forklarer professor og havbiolog ved Aarhus Universitet Stiig Markager til Jyllands-Posten.

Stiig Markager er sammen med en række kolleger hvert år med til at lave en rapport om miljøets tilstand i Danmark. Ifølge forskerne udledes der i dag ca. 57.000 ton kvælstof om året i Danmark, og hvis vi skal leve op til EU's vandrammedirektiv, som vi skrev under på i 2003, skal udledningen af kvælstof sænkes markant til 42.000 ton om året.

Danmark halter efter

Vandrammedirektivet skal sikre, at vandmiljøet er i såkaldt "god økologisk tilstand", hvilket bl.a. defineres ud fra, at vandet skal være så klart, at ålegræs kan gro ud til en bestemt dybde, og at livet i vandet trives.

Men Danmarks miljøtilstand er langt fra EU's krav - faktisk lever kun fem af 120 målte områder op til Vandrammedirektivets krav.

- Dermed må enhver snak om, at vi har overimplementeret EU’s direktiver være lagt død, siger Stiig Markager til Jyllands-Posten, med henvisning til den kritik der lyder, at Danmark overimplementerer miljøreglerne og dermed giver landbruget dårligere vilkår end dets udenlandske konkurrenter.

Danmark har allerede fået en EU-dom for ikke at leve op til målsætningerne inden for tidsrammen, og nu har miljøminister Eva Kjer Hansen således udsat planerne helt til 2027, fortæller Stiig Markager, som mener, at Danmark faktisk kan møde kritik i EU ved at sænke sine miljøkrav, da det så giver dansk landbrug en konkurrencefordel i forhold til udlandet, som har bedre økologisk tilstand.

Forsker: Intet belæg for at Danmark overimplementerer

I december skrev Stiig Markager også et indlæg på Altinget om netop overimplementering som værende en udbredt myte.

- Vandrammedirektivets mål er dermed ikke lige vilkår for for eksempel landbrug mellem lande, men at opnå en god miljøtilstand. Det betyder, at rammebetingelserne for en aktivitet som landbrug bliver forskellige fra land til land. Er landet omgiver af sårbare havområder, som Danmark, så må der være strammere rammer, skrev Stiig Markager blandt andet.

Professor ved Københavns Universitet Dorte Sindbjerg Martinsen, som forsker i implementering af EU-politik, har også udtalt til Altinget, at der ikke findes dokumentation for, at Danmark skulle overimplementere miljøreglerne i forhold til andre EU-lande.

- Vi har ikke nogen undersøgelser, som understøtter, at Danmark skulle overimplementere mere end andre EU-lande. Så det er indtil videre en politisk antagelse, som skulle undersøges systematisk, hvis man ønsker et præcist billede af, hvordan Danmark forholder sig til EU-lovgivning, sagde hun i november.

Efter at miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen trådte til i sommer, har hun meddelt, at hun vil gøre op med den såkaldte overimplementering.

- Vi skal gennemføre de EU-regler, vi er forpligtet til. Men hvis vi overimplementerer, kan det give danske virksomheder dårligere vilkår end deres udenlandske konkurrenter, skrev hun i et svar til den radikale miljøordfører Ida Auken.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk

ANNONCE