Topnyheder

Dokumentation: Landmænd styrer miljøministeren


Eva Kjer Hansen lader sig styre af en lobbyistorganisation, viser dokumenter. Foto: Henrik Bjerregrav/flickr

Miljøministeren er i en usædvanligt tæt alliance med landmændenes lobbyorganisation Bæredygtig Landbrug, og ifølge eksperter truer det naturindsatsen gennem de seneste 30 år. Det skriver BT.

Avisen er i besiddelse af dokumenter, der viser, at Miljøministeriet direkte har afskrevet store dele af en tekst sendt af Bæredygtigt Landbrug. Teksten skal danne basis for arbejdet med at udvikle en ny vejledning for kommunernes vedligeholdelse af vandløb, hvor flere fisk og planter nu trives efter tre årtiers indsats.

- Med så meget afskrift kan man tvivle på, at de embedsmænd, som har arbejdet med kommissoriet (en regeringsakt), har foretaget en rimelig afvejning af modstående hensyn, siger professor i statskundskab ved Aarhus Universitet Peter Munk Christiansen til BT.

Vandløbene bruges af landmænd til at lede vand væk fra markerne, men i dag skal der efterlades noget plantevækst - såkaldt grøde - så smådyr og fisk kan finde føde og opholde sig i vandløbene.

Bæredygtigt Landbrug (BL) mener dog, at mængden af grøde er for høj, hvilket ifølge organisationen medfører oversvømmelse af dele af landmændenes marker, og det har miljøministeren altså taget til sig - selvom det så kan blive sværere for fisk og smådyr at finde føde i vandløbene, og at forskning fra Aarhus Universitet viser, at vandet faktisk stiger endnu mere, hvis man skærer i mængden af grøde.

BL: Hun er en superminister

Bent Lauge Madsen, der er pensioneret biolog fra Miljøministeriet og stod bag den danske vandløbslov fra 1982, mener, at ministeren ukritisk viderefører BL's synspunkter. Også Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund kritiserer miljøministeren for at være for ensidig i sin politik og udelukkende tage hensyn til landbruget.

BL er derimod begejstret for Eva Kjer Hansen og har tidligere betegnet hende som en "superminister". Formand Flemming Fuglede Jørgensen siger til BT, at forsumpningen på markerne efter hans vurdering er med til at forværre miljøet.

Eva Kjer Hansen erkender over for BT, at hun har "ladet sig inspirere" af BL's tekst. Hun erindrer ikke, at grønne organisationer har taget sagen om grøder op på møder undervejs, omend hun ikke vil afvise, at Danmarks Sportsfiskerforbund "har nævnt noget om grødeskæring og samspillet med fiskene i vandet".

Forskning modsiger BL og Eva Kjer Hansen

Forskning fra 2014 modsiger imidlertid fuldstændig BL's og Eva Kjer Hansens holdning til grøder. Det viser sig nemlig, at grødeskæring - altså at skære i grøderne - har den helt modsatte effekt på længere sigt: Vandet vil faktisk stige endnu mere og dermed oversvømme markerne yderligere.

- Det er slet ikke sikkert, at intensiveret grødeskæring vil gavne afvandingen. Faktisk er der risiko for, at det i stedet vil skabe et yderligere behov for vedligeholdelse, som ikke er der i dag. Derfor synes jeg, at der er brug for at råbe vagt i gevær, har seniorforsker ved Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet, Annette Baattrup-Pedersen tidligere udtalt til Altinget.

Forskningsstudiet tog udgangspunkt i 3.086 grødeskæringer i 126 mellemstore danske vandløb, og konklusionen lyder, at der er en entydig sammenhæng mellem vandstanden og hyppigheden af grødeskæring: Vandet stiger hurtigere, jo oftere man skærer planterne væk.

- Det kan godt være, at det kan hjælpe lidt på den korte bane, men det er bare ikke en varig løsning. Det bliver lidt som at tisse bukserne, fordi du over tid snarere vil få en negativ effekt ud af det, sagde Annette Baattrup-Pedersen dengang til Altinget.

BL har udformet Liberal Alliances politik

BL er en udbryderorganisationen af Landbrug & Fødevarer og blev stiftet i 2010 - den har i dag ca. 4.000 medlemmer. Organisationen var stærkt kritisk over for SR-regeringens landbrugspolitik og modarbejdede desuden folketingets plan fra 2009 Grøn Vækst, der skulle styrke fokus på grøn adfærd og grøn teknologi for at bevare miljøet og klimaet. I 2011 konstaterede BL så, at "vi stoppede Grøn Vækst!".

BL har også udarbejdet Liberal Alliances landbrugspolitik, mens partiets reklamemand Søren Kenner til gengæld udarbejdede et reklamekoncept for landbrugsorganisationen. Det afslørede Jyllands-Posten i 2011.

Flere af BL's medlemmer giver således også kontante beløb til LA.

- Det er en højest usædvanlig konstruktion og ligner en form for kreativ bogføring i politik. Det kan umiddelbart se ud, som om at Liberal Alliance indirekte betaler landbrugsorganisationen for at støtte Liberal Alliance politisk, sagde lobbyismeekspert og ekstern lektor på Københavns Universitet Mads Christian Ebbesen til Jyllands-Posten.

Professor i statskundskab på Københavns Universitet Tim Knudsen undrede sig over, at samarbejdet overhovedet fandt sted.

- Det er usædvanligt og afslører, at Liberal Alliance er rådvild på en række politiske områder, sagde han.

LA's formand Anders Samuelsen forsvarede sig med, at det skyldtes, at man var politisk enige.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk