Topnyheder

Studie: Økologi kan brødføde alle og er mindre klimabelastende


Økologi giver landmænd bedre indtjening, renere jord, renere vand, er mindre klimabelastende og øger biodiversiteten sammenlignet med konventionelt landbrug. Det viser et nyt studie. Foto: Økologisk Landsforening

Argumentet om, at økologi ikke er effektivt nok til at brødføde hele verden, holder ikke. For ikke alene er den økologiske produktion tilstrækkeligt effektiv - den er også mere miljø- og klimavenlig end den konventionelle.

Sådan lyder konklusionen i et nyt meta-studie, der baserer sig på over 100 landbrugsstudier fra de seneste 40 år. Det meddeler eksperter fra Washington State University på universitetets hjemmeside.

Ved at gennemgå de mange studier fandt forfatterne bag meta-studiet frem til, at der er afskillige fordele ved økologisk landbrug frem for konventionelt. Ud over at økologi kan imødekomme verdenssamfundets behov for fødevarer, er det mere økonomisk indbringende for landmændene, da forbrugerne er villige til at betale mere for økologiske varer. Den højere pris er med til at kompensere for landmændenes øgede omkostninger forbundet med et større hensyn til miljøet og økosystemerne.

Økologi giver renere og mere solid jord

Studiet konkluderer også, at økologisk jord er af højere kvalitet, har en mindsket risiko for at erodere og faktsk kan optage og lagre mere CO2 end konventionelt dyrket jord. Økologisk landbrug forurener samtidig jorden og vandet mindre.

Desuden viser det sig, at den økologiske jord holder bedre på vandet, hvorfor den er at foretrække for landbrug i steder med udpræget tørke.

Et argument mod økologi lyder også, at det er mere klimabelastende end det konventionelle landbrug, men også dette argument er fejlagtigt. De mange studier viste nemlig, at økologi faktisk har en mindre klimabelastning og er mere energieffektivt, fordi der ikke bruges syntetisk gødning og sprøjtegifte. Produktionen af disse ting til det konventionelle landbrug udleder nemlig også drivhusgasser.

Derudover er biodiversiteten på økologiske marker større, og der er bedre pollenspredning, hvilket altsammen er med til at hjælpe landmanden.

Maden distribueres dårligt

Det store problem for verdens landbrug er således ikke at producere fødevarer nok - det handler om distributionen. Således viser tal fra FN da også, at verdens landbrug lige nu producerer næring til op mod 14 mia. mennesker, men en stor del af næringen ender som foder til dyr i kødproduktionen, biobrændstof eller som madspild.

- Det handler ikke bare om at producere nok, men at gøre landbruget miljøvenligt og sikre, at maden ender hos dem, der har brug for den, siger studiets hovedforfatter, John Reganold, som er professor i jordvidenskab og agroøkologi ved Washington State University.

Denne illustration viser forskellen på konventionelt og økologisk landbrug. Jo længere hver farve strækker sig desto bedre. Der blev målt på fire kategorier: miljø, produktivitet, økonomi og samfundsmæssig påvirkning. Det viser sig, at økologisk landbrug har en langt bedre balance på de fire områder end konventionelt landbrug.

Grafikken viser, at økologi har en større balance på de fire undersøgte områder: miljø, produktivitet, økonomi og påvirkning af samfundet. Grafik: Organic Agriculture in the 21st Century/Washington State University

Forfatterne: Der er brug for mere økologi

Økologi udgør blot én pct. af verdens samlede landbrug, og John Reganold og medforfatter samt ph.d. i jordvidenskab Jonathan Wachter råder politikere til at hjælpe med at udbrede økologi ved bl.a. at gøre det billigere at omlægge fra konventionelt landbrug.

De siger dog også, at økologi ikke bør udgøre 100 pct. af verdens landbrug, men at der er brug for en blanding mellem dén landbrugsform og andre innovative landbrugssystemer såsom agerskovbrug og det, der på engelsk kaldes conservation agriculture; heri indgår både tilførsel af planterester, dyrkning af efterafgrøder og reduktion af intensiteten i jordbearbejdning.

Studiet "Organic Agriculture in the 21st Century" er i øvrigt forsidehistorien på tidsskriftet Nature Plants.

En rapport fra 2013 udgivet af FN-organisationen for handel og bæredygtig udvikling, UNCTAD, og udarbejdet af 60 internationale eksperter konkluderede også, at økologisk landbrug var fremtiden, hvis landbruget vil fortsætte med at eksistere på længere sigt. Forklaringen lød, at det konventionelle landbrug langsomt destruerer miljøet og omgivelserne på grund af høj forurening fra kemikalier herunder pesticider - i såvel ilande som ulande.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk