Topnyheder

Organisationer: Milliondyrt velfærdsmærke kan skade dyrevelfærden


Et nyt statsligt dyrevelfærdsmærke er vildledende og forvirrende, lyder kritikken fra flere parter. Foto: James Hill/flickr

Regeringen har afsat 17 mio. kr. til et nyt dyrevelfærdsmærke. Men mærket kan forringe dyrevelfærden og vildlede forbrugerne, lyder kritikken fra både Dyrenes Beskyttelse, Økologisk Landsforening, Forbrugerrådet Tænk og Coop. Formanden for Miljø- og Fødevareudvalget finder debatten relevant, men afviser at mærket skulle sænke velfærden.

- Et nyt statsligt dyrevelfærdsmærke risikerer at blive en sovepude for landbruget, der pludselig kan sætte et dyrevelfærdsmærke på ”almindeligt” kød, hvor der ikke er taget særlig hensyn til dyrevelfærd. Og derfor kan et nyt dyrevelfærdsmærke – absurd nok – ende med samlet set at give ringere dyrevelfærd i Danmark, skriver direktør i Dyrenes Beskyttelse, Britta Riis, formand for Forbrugerrådet Tænk, Anja Philip, og formand for Økologisk Landsforening, Per Kølster, i et fælles debatindlæg i Jyllands-Posten.

En jungle af mærker

I forvejen sikrer økologiske Ø-mærke og Dyrenes Beskyttelses logo, at producenten har levet op til en række dyrevelfærdsmæssige kriterier. Planen er, at det nye dyrevelfærdsmærke skal angive fire niveauer af velfærd; fra nul til tre stjerner, hvor tre angiver den højeste velfærd.

Parterne advarer om, at jo flere mærker, der kommer på produkterne, desto sværere bliver det for forbrugerne at finde rundt i mærkernes betydning, samtidig med at forbrugerne kan blive trætte af de mange mærker.

I stedet for at lancere et nyt velfærdsmærke med tvivlsomme kriterier, bør man i højere grad fokusere på noget så basalt som at overholde den nuværende lovgivning og så ændre fundamentalt på måden at drive landbrug på, skriver de.

- Hvis regeringen ønsker sig bedre dyrevelfærd i landbruget, er pengene givet langt bedre ud på at hæve det generelle niveau via regler og håndhævelse. Det kan blandt andet ske ved at sørge for, at de nuværende regler faktisk overholdes, ved fx at forbuddet mod rutinemæssig halekupering af pattegrise og at indsatsen for at nedbringe landbrugets antibiotika-, kobber og zinkforbrug øges og dertil skabe de rette betingelser for mere fundamentale ændringer i måden, vi producerer svin på i Danmark.

Detailgigant kritiserer også mærket

Regeringens tiltag kritiseres også af Coop, der mener, at det er på grænsen til vildledning af forbrugerne.

- Det tangerer efter vores opfattelse vildledning at anprise et velfærdsniveau, der ikke adskiller sig væsentligt fra det, som størstedelen af den danske standardproduktion af svinekød i forvejen har forpligtet sig til at arbejde hen imod, skriver Coop i et brev til Miljø- og Fødevareudvalget.

Af samme årsag ønsker kæden ikke at markedsføre produkter mærket med nul eller én stjerne.

- En mærkningsordning bør kun anvendes som løftestang til højere velfærdsniveau, hvis der er tale om en væsentlig forbedring i forhold til den danske standardproduktion, skriver Coop.

Fremhæver otte problemer

Coop nævner også i brevet, at kæden ikke er blevet inviteret til et møde om udarbejdelsen af mærkningen, og derfor har kæden i sit brev nævnt otte problemer, som bør løses.

Bl.a. skriver Coop, at "mærkningsordningen er vildledende, fordi den anpriser et for lavt niveau af velfærd", samt at "mærkets krav svarer ikke til forbrugernes forventninger til god dyrevelfærd".

Coop kritiserer også, at man med det nye velfærdsmærke agter at lægge økologi og friland ind under den samme kategori, på trods af at der er markant højere velfærd inden for økologi.

- De økologiske slagtesvin har over dobbelt så meget plads, går længere med soen og er underlagt flere restriktioner på medicinforbruget. Økologi er således en helt anden produktion end frilandsproduktionen og bør derfor ikke behandles i samme kategori, skriver Coop.

Det er dog uvist, om økologi og friland vil havne i samme kategori, da kriterierne for mærket endnu ikke er udformet, siger formanden for Miljø- og Fødevareudvalget, René Christensen (DF).

Dansk Supermarked er uenig i kritikken og tager positivt imod det kommende mærke.

- Forbrugerne efterspørger mere gennemsigtighed og et større vareudvalg på dette område, og det vil et statsligt mærke kunne bidrage til, sagde CSR-chef i Dansk Supermarked Group, Helene Regnell, ifølge Landbrugsavisen tidligere på måneden.

Formand svarer på kritikken

Formanden for Miljø- og Fødevareudvalget, René Christensen (DF), kan godt forstå dele af kritikken, og han mener, at debatten er vigtig at tage. Han er dog uenig i, at dyrevelfærdsmærket skulle ende med at sænke dyrevelfærden generelt. I stedet vil den hæve niveauet for de mange dyr, som i dag hverken er økologiske eller frilandsdyr, mener han.

- Jeg er enig i, at vi skal passe på med for mange mærker. Der er rigtig mange mærker, og man skal være en øvet forbruger, hvis man skal kende alle mærker, og hvad de står for. Men dyrevelfærd betyder noget for de danske forbrugere, og derfor synes vi, at vi skal have mærket, siger René Christensen til Globalen. <