Topnyheder

Kritik: Skatteborgere betaler for "Frankenstein-lignende" dyreforsøg


De australske skatteborgere betaler for dyreforsøg med primater, men myndighederne forsøger at dække over detaljerne af forsøgene. Foto: Pixabay

En bavian, der fik indopereret nyren fra en gris. En anden blev slået ihjel, for at dens øjne kunne blive dissekeret. En tredje bavian døde ved en fejl under et eksperiment og efterlod sig en unge.

Fairfax Media har ifølge Sydney Morning Herald gennem et halvt års dybdeborende researcharbejde fundet beviser for en række mere eller mindre hemmeligholdte dyreforsøg i Australien - forsøg, der finansieres af skatteborgerne, men som industrien ikke vil vedkende sig eller oplyse detaljer om.

Selvom det er skattebetalt forskning nægter de implicerede forskere at fortælle, hvor mange primater, man eksperimenterer på, samt hvor mange der er døde i forbindelse med forsøgene. NSW Health har også benægtet, at et specifikt forsøg har fundet sted, hvori aben Conan måtte aflives efter at have fået transplanteret en grisenyre ind i sin krop - på trods af at Fairfax Media har informationer om det pågældende forsøg.

Et etisk dilemma

Helen Marston, CEO for Humane Research Australia, betegner forsøgene som "Frankenstein-lignende".

- Industrien er totalt uigennemskuelig, på trods af det faktum at den er finansieret af vores skattekroner, og få australiere er klar over, at man bruger primater i forskningen her," siger Helen Marston til Sydney Morning Herald.

- Ud over det etiske dilemma i at bruge dyr med så avancerede kognitive færdigheder og veludviklede sociale strukturer som værktøj i forskningen, er brugen af primater også dårlig til at forudsige, hvordan udfaldet vil være for mennesker. Procedurerne, som disse dyr undergår, er grusomme og kan sågar sammenlignes med Frankenstein-lignende eksperimenter," siger Helen Marston.

Humane Research Australia er en NGO, der arbejder for, at dyreforsøg udfases, samtidig med at der investeres mere i alternative forsøgsmetoder.

Fik skåret øjnene ud

Andre forsøg, der ifølge Fairfax Media har fundet sted, inkluderede silkeaber, der ved University of Sydney skulle hjerneskannes, hvorefter de blev slået ihjel, så deres øjne kunne fjernes og dissekeres.

I et andet ekseriment med gravide bavianer, blev en hun ved et uheld dræbt og efterlod sig en unge. En anden unge døde også som følge af eksperimenterne.

En talskvinde fra the Sydney Local Health District, der driver Royal Prince Alfred Hospital siger, at dyreforsøg på hospitalet hjælper forskerne med vigtig viden i kampen mod menneskelige lidelser.

- Kolonien (af aber) har hjulpet forskerne med vigtig forskning, som har medvirket til at bane vejen for ny behandling af lidelser som præeklampsi, kompliceret diabetes, nyresvigt og vaskulære sygdomme, siger hun og tilføjer, at alle dyr er fuldt bedøvede, når de undergår eksperimenterne, så de ikke føler smerte.

Fairfax Medias afdækning viser også uoverenstemmelser mellem de statslige og nationale myndigheder. Mens den statslige sundhedsmyndighed NSW Health benægter, at man har iværksat organtransplantationer, som den der tog livet af Conan, har landets National Health and Research Council bekræftet, at man har finansieret sådanne forsøg. Fairfax Media skriver desuden, at det sidder inde med informationer, der bekræfter Conans transplantation og efterfølgende død, der skulle være hændt den 20. marts 2014.

Senator Lee Rhiannon fra partiet The Greens anser myndighedernes modstridende udtalelser som en erkendelse af, at forsøgene vil blive mødt af modstand af borgerne. Hendes parti har fremsat et lovforslag om at forbyde importeringen af primater til dyreforsøg - det vil imidlertid ikke stoppe avlen i landet.

Hundredvis af primater er blevet importeret til Australien for at blive brugt til forsøg, samtidig med at dyrene fremavles på to kolonier specifikt til forsøgene.

Tidsskrift har boykottet dyreforsøg

Dyreforsøg er et omdiskuteret og etisk dilemma. Mens visse forsøg er decideret unødvendige, kan andre være med til at redde menneskeliv. Dog viser tal, at det faktisk er forsvindende få dyreforsøg, der ender med et medicinsk gennembrud. Langt de fleste ender uden resultater.

Som konsekvens heraf har chefredaktøren på det tyrkiske medicinske tidsskrift The Turkish Journal of Gastroenterology besluttet, at tidsskriftet ikke længere trykker forskningsartikler baseret på dyreforsøg.

I en leder skrev han, at dyreforsøg er alt for misvisende, og han nævner flere eksempler på forsøg, der har slået fejl, når den testede medicin skulle bruges på mennesker efter dyreforsøg - heriblandt kræft - og hiv/aids-forskning. Han henviser desuden til tal fra USA, der viser, at over 90 pct. af den medicin, der virkede på dyr, ingen effekt har på mennesker. Denne tid kunne være blevet brugt bedre, hvis man i forskerkredse fokuserede mere på at bruge alternative og mere retvisende metoder, mener han.

- Baseret på begrænsningerne ved at bruge dyr vil publiceringen af studier med dyreforsøg vildlede det videnskabelige samfund i retning mod nyttesløs forskning og give den brede befolkning falsk håb. Det er uetisk (...) Vi mener, at denne politik vil afføde positive forandringer i det nuværende forskningssystem og skabe et hård tiltrængt medicinsk fremskridt, skrev han desuden.

In vitro-forsøg med menneskeceller er ved at blive mere og mere udbredt i forskningen og har i flere tilfælde vist sig at være mere retvisende, men også denne type forsøg har lige nu sine begrænsninger.