Topnyheder

Dansk millionprojekt skal afmontere "en tikkende klimabombe"


Et internationalt samarbejde ledet af Red Orangutangen skal genskabe et unikt økosystem på Borneo. Foto: Red Orangutangen

Et danskledet samarbejde kommer nu den truede orangutang og klimaet til undsætning: Der er nemlig med støtte fra en fond afsat penge til på Borneo at genetablere et naturområde, der er blevet ødelagt af et fejlslagent forsøg på at dyrke ris.

Bag samarbejdet står organisationen Red Orangutangen, Aage V. Jensens Fonde og Borneo Orangutan Survival Foundation, og det har til hensigt at genetablere et tørvemoseområde ved Mawas på Borneo, der er hjem for mange sjældne dyrearter, herunder en af de største vilde bestande af orangutanger.

Naturområdet blev ødelagt i slutningen af 1990'erne, da Indonesiens regering besluttede sig for at omlægge over én mio. hektar tørvemose til risproduktion. Projektet mislykkedes, men hundredevis af afvandingskanaler er fortsat med at dræne området for vand til skade for plante- og dyrelivet.

Aage V. Jensens Fonde har derfor doneret et millionbeløb til projektet, som skal blokere for en del af afvandingskanalerne, så naturområdets vandbestand kan blive genoprettet til, hvad den var før. Desuden skal der plantes nye træer.

- Vi er nået et punkt, hvor naturen i Mawas skal have hjælp til at genetablere sig

selv. Første skridt er at blokere kanalerne og genetablere områdets naturlige

vandstand, forklarer Claus Staunstrup Nilsson, som er direktør for Red Orangutangen.

Skovbrande har hærget

Ud over at genetableringen hjælper dyrene, vil det også være positivt for klimaet.

Over 100.000 brande​ har i flere måneder hærget Indonesien, og et regnskovsområde

svarende til halvdelen af Danmarks areal er derfor gået op i røg. Over 40 pct. af disse brande forekom i tørvemoser, der er særligt udsatte pga. den omfattende dræning.

Desuden har afvandingskanalerne gjort det lettere at transportere ulovligt fældede træer ud af området, hvilket leder til mere skovrydning og dermed en mere negativ påvirkninge på klimaet.

- Ved at genetablere Mawas’ tørvemosers naturlige vandstand, mindsker vi

risikoen for at brandene opstår igen. Man kan sige, at projektet afmonterer en

tikkende klimabombe, forklarer Claus Staunstrup Nilsson.

Projektet ledes af Red Orangutangen og implementeres af dens indonesiske samarbejdspartner Borneo Orangutan Survival Foundation.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk

ANNONCE