Topnyheder

"Vi er ikke vant til at have politiske partier med gennemarbejdet naturpolitik"


Alternativet har netop fremlagt sin naturplan, der høster stor ros. Foto: Stig Nygaard/flickr

Alternativet har netop fremlagt sin plan for, hvordan Danmarks natur skal se ud i fremtiden. Og den høster masser af ros fra en forsker og organisationer. Også miljø- og fødevareministeren finder en række af forslagene interessante.

Alternativets Naturpakke indeholder i alt 42 punkter fordel på fire overordnede indsatser, der har til hensigt at sikre den truede biodiversitet og natur i Danmark.

- Vi er ikke vant til at have politiske partier med gennemarbejdet naturpolitik. Normalt er det gemt lidt væk under miljøpolitiske dagsordener som klima og vandmiljø, så set i det lys, ser det rigtig godt ud, siger seniorforsker ved Institut for Bioscience på Aarhus Universitet Rasmus Ejrnæs til P1 Morgen.

Alternativet ønsker, at 17 pct. af Danmarks landareal udlægges til natur, hvilket svarer til den plads, som vores byer og veje udgør. Ifølge Rasmus Ejrnæs kan det lade sig gøre ved at inddrage den dårligste landbrugsjord langs kyster og ådale samt standse statens skovdrift.

Planen skal ses som et løsningsforslag, med hensyn til at Danmark har tilsluttet sig FN's og EU's mål om at stoppe tilbagegangen af biodiversiteten i 2020.

- Vi har behov for at ændre den måde, vi ser på naturen i Danmark. Vi har en tradition for at se skovene og det åbne land som produktionsarealer, siger Christian Poll, Alternativets miljøordfører, til Altinget.dk.

Alternativet gentager i planen også sin tidligere fremsatte målsætning om, at dansk landbrug omlægges til 100 pct. økologi. Den økologiske produktion tager større hensyn til dyre- og plantelivet, og der er typisk flere vilde plante- og dyrearter ved økologiske landbrug sammenlignet med konventionelle.

Ministeren er også interesseret

Verdensnaturfonden (WWF) er begejstret for Alternativets udspil.

- Det er beundringsværdigt, at Alternativet giver naturen topprioritet. Ikke mindst forslaget om meget mere urørt skov er bogstaveligt talt livsvigtigt. For det står rigtig skidt til med biodiversiteten, udtaler WWF's generalsekretær Gitte Seeberg til organisationens hjemmeside.

Fra Friluftsrådet lyder det:

- Vi er især meget begejstrede for det fokus på naturadgang for den brede befolkning fra alle dele af samfundet, som Alternativet formulerer! Vi kunne ikke være mere enige i, at naturen skal bruges, og at de rekreative muligheder skal styrkes og udvikles, fordi friluftslivet er vigtigt for sundhed, trivsel og læring,” siger Friluftsrådets formand Lars Mortensen til rådets hjemmeside.

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) er klar til at se nærmere på Alternativets forslag.

- Alternativet kommer med mange gode forslag, det er værd at kigge nærmere på. En del af dem flugter rigtig godt med regeringens politik. Et af dem er interessen for urørt skov, som jeg også ønsker, og som kan være med til at fremme biodiversiteten, siger hun til Ritzau, men tilføjer, at der efter hendes mening mangler økonomiske hensyn.

<