Topnyheder

I 2050 er der mere plastik end fisk i havet


Affaldet i havet samler sig flere steder som store klumper og affaldsøer. Foto: Steven Guerrisi/flickr

Hvert år bliver der smidt otte mio. tons plastik i havet svarende til indholdet af en skraldebil hvert eneste minut. Vores forurening af plastik er så omfattende, at der i 2050 vil være mere plastik end fisk i havet, når man måler vægten af det.

Sådan lyder det i en ny rapport fra World Economic Forum og the Ellen MacArthur Foundation.

Indholdet i en død albatros inkluderer bl.a. en lighter og diverse plastikrester. Foto: U.S. Fish & Wildlife Service Headquarters/Chris Jordan/flickr

Rapporten konkluderer, at der lige nu er godt 150 mio. ton plastik i havet i dag, og fortsætter udviklingen vil al plastikaffald i havet samlet set veje mere end alle fisk om 34 år.

De seneste 50 år er vores forbrug af plastik nemlig næsten 21-doblet: fra 15 mio. tons årligt i 1965 til 311 mio. tons i 2014. Udviklingen viser, at tallet fra 2014 vil være firedoblet i 2050, så der til den tid vil blive smidt ca. 32 mio. tons plastik i havet hvert år.

- "Vi bliver nødt til at begynde med at omsætte handling til ord - at ændre vores produktion og forbrugsmønstre for at skabe en sund cyklus frem for en destruktiv én og udnyttede den globale sammenhængskraft, kommunikationsteknologi og gennembrudene i forskning i materialer," skriver Mogens Lykketoft, formand for FN's generalforsamling, i rapportens forord.

Dræber dyrene

Plastik er dræbende for havets dyr, der kvæles eller får forstoppelse af det. Det er svært at komme med et nøjagtigt tal for, hvor mange havdyr der dør på grund af plastik, men flere organisationer vurderer, at det drejer sig om ca. 100.000 dyr hvert år.

Miljøforskere peger også på, at der er en risiko for, at de komponenter, som plastik er lavet af, kan være giftige for miljøet og dermed mennesket selv, når vi eksempelvis spiser fisk med plastikaffald i sig. Her er forskningen dog ikke helt entydig, idet det endnu har vist sig svært definitivt at bevise de langvarige konsekvenser, men i rapporten nævnes det som en problemstilling, man skal være særdeles opmærksom på og forske yderligere i.

Vi taber penge på vores spild

Ifølge rapporten medfører vores smid-væk-kultur ikke kun et enormt miljøproblem - det er også penge, som direkte smides i havet. Plastikmaterialerne, der smides væk, vurderes at udgøre en værdi af op mod 120 mia. dollars hvert eneste år.

Kun 14 pct. af al plastik genanvendes, mens det for papir er 58 pct. Og i 2050 vil produktionen af plastik stå for 20 pct. af verdens samlede olieforbrug, idet det kræver flere ressourcer at fremstille nyt i stedet for at genanvende.

Der er imidlertid håb for fremtiden, men det kræver et omfattende globalt samarbejde, der inkluderer lovgivere, producenter af plastik, detailhandlen og forbrugerorganisationer: Bl.a. skal vi begynde at genbruge langt mere vores plastikaffald, og så skal der i højere grad produceres bionedbrydeligt plastik.

Rettelse: Der stod oprindeligt, at der hvert minut bliver smidt 8 mio. ton plastik i havet svarende til indholdet af en skraldebil. Det korrekte er, at der hvert år bliver smidt 8 mio. ton plastik i havet svarende til indholdet af en skraldebil hvert eneste minut.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk