Topnyheder

Forskere: Menneskets svineri startede en ny tidsalder efter Anden Verdenskrig


Siden 1945 har mennesket efterladt så tydelige geologiske aftryk, at der ifølge forskere bag et nyt studie er tale om, at vi er trådt ind i "menneskealderen". Foto: Harmon/flickr

Der er nu klare beviser for, at verden har bevæget sig ind i en ny tidsalder, der begyndte for ca. 70 år siden. Sådan lyder konklusionen fra en gruppe forskere, der har studeret de geologiske aftryk, som mennesket har efterladt sig på Jorden. Det skriver flere medier.

Studiet havner dermed i en igangværende debat sammen med andre studier, der også har konkluderet, at den nuværende periode bør døbes "den antropocæne tidsalder" - menneskets tidsalder. Forskere er dog uenige om, hvornår tidsalderen helt præcist begyndte.

Bag det nyeste studie står et hold af 24 forskere fra flere britiske universiteter. De har fundet klare tegn på, at menneskealderen begyndte imellem 1945 og 1950, igangsat af de første sprængninger af atomvåben, hvorefter der de følgende år skete et boom i det industrielle landbrug, minedrift og forbruget af menneskeskabte materialer såsom plast og beton. Altsammen elementer, der vil kunne ses i de geologiske lag langt ude i fremtiden.

Blandt andet er indholdet af nitrogen og fosfor i jorden fordoblet i løbet af det seneste århundrede på grund af landbrugets gødskning, hvilket har øget nitratindholdet i den grønlandske is til et niveau, der ikke er set lignende i de foregående 100.000 år. Næringsstoffer, der ikke optages af planterne, kan nemlig blive skyllet ud i åløb og videre ud i havet og dermed transporteret over store afstande. Der kan også være fosfor i nedbør.

Store forandringer

- "Det, vi måske ser nu, er et skridt fra én verden til en ny, hvilket med rette kan kaldes en epoke. Hvad dette studie konkluderer er, at disse forandringer er lige så store som dem, der var ved afslutningen på den seneste istid. Det er en stor ting," siger dr. Colin Waters, ledende geolog ved the British Geological Survey og studiets hovedforfatter, til The Guardian.

Han forklarer over for den britiske avis, at den stigende koncentration af drivhusgasserne CO2 og metan i atmosfæren er sket i et langt hurtigere tempo end det, der var med til at definere starten på den holocæne periode, der begyndte for ca. 11.700 år siden.

Desuden har vi efterladt et permanent aftryk i jord- og islagene på grund af de luftbårne partikler fra vores forbrug af fossile brændstoffer. Partikler, som vil kunne findes af fremtidens geologer, nøjagtig som forskere i dag kan måle indholdet af tidligere tiders CO2-niveau ved at se i gamle islag. Og mængden af plastaffald i havet og naturen kan findes som fossiler i fremtiden.

Blandt de øvrige beviser på menneskets aftryk er rydningen af natur: Nu betragtes blot 25 pct. af det isfri areal på Jorden som "vild natur", hvorimod det var dobbelt så stort for 300 år siden.

Som konsekvens heraf er udryddelsen af dyrearter sket i et hidtil uset tempo og altså langt hurtigere den naturligt forekommende udryddelse. Hvis udviklingen fortsætter som nu, vil 75 pct. af alle arter være forsvundet i løbet af de næste par århundreder.

Det allerklareste tegn er dog ifølge forskerne forekomsten af grundstoffet isotop, som stammer fra prøvesprængningerne af atomvåben i årene efter Anden Verdenskrig.

Endnu ikke en officielt tidsalder

Dr. Colin Waters tilføjer, at studiet ikke er et endeligt bevis på, at menneskealderen begyndte imellem 1945 og 1950, men at det kan betragtes som et af argumenterne i debatten, der har kørt i forskerkredse de senere år. Studiet er publiceret i tidsskriftet Science.

Det er op til the International Commission on Stratigraphy (ICS) at afgøre, hvorvidt menneskealderen - den antropocæne tidsalder - skal blive en officiel tidsalder. Bliver den det, træder vi således ud af den holocæne tidsalder.

Nogle forskere bestrider dog, at der overhovedet kan være tale om en menneskelig tidsalder, da planeten ifølge dem nok skal fjerne vores spor igen. De mener derfor, at vores tid blot er at betragte som en parentes i Jordens historie.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk

ANNONCE