Topnyheder

Kommune vil beskytte grundvandet mod sprøjtegift. Landmand: En hippie-plan


Landmænd i Aarhus Kommune er i en tvist med byrådet om brugen af sprøjtegifte i sårbare drikkevandsområder. Det ender sandsynligvis med en retssag. Foto: Pixabay

Det aarhusianske grundvand er så truet af sprøjtegifte, at kommunen vil nedlægge forbud mod giftene i særligt sårbare områder. Det vil en række landmænd ikke være med til, og derfor mødes parterne højst sandsynligt i retten. Det skriver Stiften.dk.

På onsdag skal Aarhus Byråd nemlig behandle den indsatsplan, der kan gøre Aarhus til den første kommune i Danmark, der indfører sprøjtefri zoner af hensyn til borgernes drikkevand.

Gennem det seneste års tid har kommunen forhandlet med landmændene, der vil modtage økonomisk kompensation for aftalen, men flere af dem har nægtet og kræver fortsat ret til at sprøjte. De bakkes op af landbrugsorganisationen Landbrug & Fødevarer (L&F) samt Bæredygtigt Landbrug. L&F er klar til at hive kommunen i retten.

»En kommune kan ikke bare lave en hippie-indsatsplan og sætte mål, der ikke har hold i virkeligheden. Det er det, en retssag vil komme til at dreje sig om,« siger Lars Hvidtfeldt, der er godsejer og viceformand i L&F, til Stiften.dk.

For landmændene handler det om økonomi. De ønsker en langt større økonomisk kompensation end de 50.000 kr. per hektar, der tilbydes, hvis de skal stoppe med at sprøjte. Argumentet er, at høstudbyttet falder, hvis der ikke længere må sprøjtes. Derudover hævder Lars Hvidtfeldt, at der ikke er nogen særlig risiko for forurening af grundvandet i Beder-området, der ellers kan blive en af de sprøjtefri zoner.

Bæredygtigt Landbrug: En Aarhus-vittighed

Sidste år kritiserede Bæredygtigt Landbrug Aarhus Kommune i skarpe - næsten hånlige - vendinger.

Under overskriften "Indsats for grundvand er en Aarhus-vittighed" stod der bl.a., at der "ikke var et problem", og organisationens chefjurist Nikolaj Schulz sagde:

- "Formålet med grundvandsindsatsen er at begrænse nitrat og pesticider. For begge deles vedkommende er der ikke et problem, og anvendelsen begrænses i stadig større omfang uden nogen saglig, faglig eller juridisk grund."

Faktum er dog, at der er fundet rester af sprøjtegifte i hver tredje vandværkboring i Aarhus Kommune, heriblandt den populære sprøjtegift Roundup, der af WHO er klassificeret som potentielt kræftfremkaldende. Et sprøjteforbud vil således også inkludere haveejere i visse områder og altså ikke kun landmænd.

- "Rent drikkevand er en nødvendig men også knap ressource. Aarhus vokser hastigt i disse år, og hvis vi også fremover vil have rent drikkevand, skal vi gøre, hvad vi kan for at beskytte grundvandet mod sprøjtegifte," sagde Kristian Würtz (S), rådmand for Teknik og Miljø, i december til kommunens hjemmeside.

Forskning: Cocktaileffekten kan give kræft

Kommunen kan stadig levere drikkevand, der indeholder sprøjtegifte, fordi grænseværdierne i vandet ikke overskrides - men cocktaileffekten - altså konsekvensen ved at forskellige pesticider ophober sig i kroppen - ved man meget lidt om.

Det er først de seneste år, at forskere er begyndt at se på dén problemstilling, og et nyligt studie fra RUC har påvist, at cocktaileffekten af forskellige pesticider øger risikoen for kræft (de testede to slags pesticider og stoffet akrylamid).

- "Ved traditionel risikovurdering og regulering af kemikalier vurderes hvert stof enkeltvist, men i de senere år er man blevet opmærksom på, at det ikke er tilstrækkeligt, da stofferne, når de blandes, kan være mere giftige end den umiddelbare sum af stoffernes giftighed," står der på RUC's hjemmeside.

En lignende konklusion nåede forskere frem til i et studie fra 2013, hvor cocktaileffekten af syv pesticider blev undersøgt.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk