Topnyheder

Forbudt miljøgift er ved at udrydde spækhuggere i Vesteuropa


Den sidste spækuggerflok ud for Skotlands kyst vil uddø. Det samme vil højst sandsynligt ske for øvrige flokke i Vesteuropa på grund af menneskets forurening af den nu forbudte miljøgift PCB.

Dermed vil spækhuggere i det vesteuropæiske farvand i fremtiden være migrerende flokke fra andre dele af verden, da alle herboende spækhuggere og visse delfinarter vil være uddøde. Sådan lyder det fra forskere bag et nyt studie ifølge The Guardian.

De opfordrer nu politikerne til at handle hurtigt og få stoppet forureningen af PCB, hvis man vil nå at redde hvalerne og delfinerne.

Langt over grænseværdien

Studiet, der er publiceret i tidsskriftet Scientific Reports viser, at PCB - et svært nedbrydeligt stof, der blev forbudt i 1980'erne - fortsat lækker ud i havet i så store koncentrationer, at hvaler og delfiner ikke er i stand til at formere sig.

Forskerne har undersøgt spæk fra over 1.000 delfiner og spækhuggere fra de seneste 20 år og fundet så høje koncentrationer af PCB, at det langt overstiger den sundhedsmæssige grænseværdi.

- "Koncentrationerne er virkelig høje, muligvis de højeste i verden lige nu," siger studiets hovedforfatter, Paul Jepson fra the Zoological Society of London, og kalder havet i Nordeuropa for et globalt "PCB hot spot".

Delfinflok har ikke født i over et årti

Spækhuggere var udbredt i Nordsøen indtil 1960'erne, da forureningen af PCB var på sit højeste. Den sidste flok ud for den britiske kyst består nu blot af otte hvaler, og de har ikke født en unge i 19 år.

- "Flokken vil desværre uddø. Deter usikkert, hvornår det sker, da spækhuggere kan leve i ca. 50 år - nogle gange 90 år - og vi kender ikke helt alderen på denne flok," siger Paul Jepson og tilføjer, at andre flokke af spækhuggere i det vestlige Europa, såsom en flok ud for Gibraltar, er i høj risiko for at uddø.

Desuden har en observeret flok øresvin (en delfinart) ud for Portugals kyst ikke født i over et årti.

- "Uden yderligere tiltag vil disse kemikalier fortsætte med at nedbringe antallet af spækhuggere og andre delfinarter de mange kommende årtier," siger Paul Jepson.

Han nævner, at man har fundet et sammenfald mellem indholdet af PCB og hvalernes faldende bestand, men at man ikke specifikt har kunnet bevise en årsagssammenhæng. Han tilføjer dog, at man med den allerede eksisterende viden om PCB's negative effekter kan sandsynliggøre, at der er en sammenhæng.

Affald med PCB blev smidt direkte i havet

PCB blev tidligere brugt i byggematerialer og elektronisk udstyr, men stoffet blev forbudt i EU i 1987 på grund af sundhedsrisikoen; blandt andet hæmmer det forplantningsevnen og kan forårsage hjerneskade.

Affald, der indeholder PCB, er siden blev smidt på lossepladser rundt om i verden, men grundet manglende sikkerhed lækker PCB'en fra produkterne stadig ud i havet, hvilket bl.a. har været tilfældet omkring Thulebasen.

Også lemfældighed med håndtering af byggeaffald er med til at øge forureningen i havet. I 2009 smed man på Grønland 60 lastbilfulde miljøfarligt affald, heriblandt PCB, direkte ud i havet.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk