Topnyheder

Svineproducent: Vi udnytter dyrene og misbruger deres tillid

Bob Comis kan huske den eksakte dato, da han pludselig besluttede sig for at nedlægge sin svineproduktion og helt stoppe med at spise kød.

Det er der nu ved at komme en dokumentarfilm ud af - "The Last Pig" - som instrueres af den Emmy-vindende instruktør Allison Argo.

Filmen følger Bob Comis' sidste år som svineproducent, samtidig med at den undersøger landbrugsmetoderne i kødproduktionen og den mentale og fysiske afstand, der er skabt mellem mennesker og de dyr, de spiser. Hensigten med dokumentaren er bl.a., at den kan bruges som undervisningsmateriale i skolerne.

- "Efter 10 år, hvor jeg har set tusindvis af grise i øjnene, har jeg lært at forstå, at blikkene aldrig er tomme. Der er altid et individ, der ser tilbage på mig. Jeg har bragt over 2.000 grise til slagteriet, og jeg bliver forfulgt af mindet om disse grise," siger Bob Comis i traileren til "The Last Pig", hvor man følger den allersidste svinebestand, som skal slagtes fra hans gård.

- "Jeg vil ikke længere have magten til at bestemme, om noget skal leve eller dø," konstaterer han.

Samvittighedskriser over 10 år

Den 27. januar 2014 traf han endegyldigt beslutningen om at nedlægge al sin kødproduktion.

- "Vendepunktet kom meget pludseligt, men det var kulminationen på, hvad jeg kalder 'en række samvittighedskriser' over 10 år, mens jeg har avlet grise. Fra tid til anden ville jeg sætte spørgsmålstegn ved, hvad jeg gjorde og overveje, hvorvidt det var i orden at gøre. Og til sidst ville svaret altid være ja, at det var okay. Indtil en dag - den 27. januar, 2014 - da jeg skulle ud og passe grisene, og jeg havde en meget intens oplevelse af, at grisene ikke længere var objekter. De lignede pludselig individer og var individer af den dybe og indholdsrige slags. De var hellige, og tanken om fortsat at avle dem med henblik på slagtning var bare ikke mulig mere," siger han i et interview med Ecorazzi.com.

Han håber, at dokumentarfilmen vil få publikum til at tænke over to problemstillinger:

- "Selvom grisene har haft et godt liv - i nogle tilfælde et vidunderligt liv, så er det ikke i orden at dræbe dem, for man tager en andens liv. Så jeg håber, at filmen for det første kan formidle, at grise, og generelt alle dyr, er levende væsener og ikke ting," siger han;

- "Dernæst håber jeg, at publikum tager det med sig, at det at dræbe er en forfærdelig, voldsom handling, og at det er enden på livet for et væsen. Det er ikke uskadeligt, det er ikke godartet. Folk har en tendens til at tænke, at hvis et dyr har haft gode vilkår, så er drabet i orden. Men jeg mener, at uanset hvordan dyret har haft det, er det ikke i orden at slå det ihjel, fordi du tager livet fra et væsen, som eksisterer i denne verden. Ikke kun fordi de kan føle smerte og lidelse, men også fordi de går rundt i verden og tænker over ting. Hvorvidt de rent faktisk gør det ud fra en videnskabelig betragtning, er jeg ligeglad med. Jeg har betragtet dem i 10 år, og jeg ved, at de har en form for oplevelse af livet."

Ønsker bedre vilkår for landbrugsdyr

Forinden havde han gennem ca. 10 år avlet dyr til kødproduktionen, og han havde gjort sit bedste for at give dyrene de bedst mulige forhold: Hans svinebesætning var relativt lille - kun ca. 500 svin, da den var på sit højeste - og de fik lov at løbe udenfor i den fri natur ved hans landsted, Stony Brook Farm. Han tog klart afstand fra det industrielle, konventionelle produktionssystem, som han ønsker stoppet.

- "Ved at opdrætte dyr på den måde, som jeg gør, tilbyder jeg en udvej fra det industrielle landbrugs system," sagde han i begyndelsen af 2014 til Modern Farmer.

Bob Comis har ikke blot lagt kødproduktionen bag sig - han er tilmed begyndt at spise vegansk; altså er han stoppet med at indtage kød og mejeriprodukter.

Han har også skrevet på sin blog, at selvom han ikke længere vil have noget at gøre med kødspisning, så ønsker han fortsat, at landbrug verden over omlægges, så så mange dyr som muligt får et liv i det fri, inden de slagtes til spisning. Desuden mener han, at det skal være billigere for folk at købe lokalt opdrættet kød.

"Muligvis er jeg et rigtig dårligt menneske"

Læser man hans egen blog og indlæg i bl.a. Huffington Post og The Dodo har man således kunnet følge det dilemma, der lader til at have fulgt ham gennem årene; en tiltagende dårlig samvittighed over at avle svin til slagtning og selv at spise kød. Gennem årene har han også konsekvent ytret en klar kritik af det moderne, industrialiserede landbrug.

- "Denne morgen, idet jeg ser ud af vinduet på græsset, der hurtigt bliver fyldt af legesyge lam, føler jeg meget kraftigt, at det måske er forkert at spise kød, og at jeg muligvis er et rigtig dårligt menneske, fordi jeg tjener penge på at dræbe dyr," skrev han i et blogindlæg i 2011.

Da Bob Comis blev interviewet af Modern Farmer i begyndelsen af 2014, antydede han da også spor af dårlig samvittighed over at avle svin og spise kød.

- "Mine følelser vedrørende etikken om at avle dyr bølger frem og tilbage. Jeg har ingen planer om at stoppe med at spise kød eller opdrætte dyr til slagtning. Men jeg mener, at vi som art bliver nødt til at udvikle os henimod at være den slags væsener, der ikke slår ihjel for at spise."

Han retfærdiggjorde dog sin produktion og sit kødindtag ved, at hans måde at drive landbrug på var så dyrevenlig som mulig. Alligevel nævnte han en række episoder, der gik ham på.

- "Når jeg tager en stor del af flokken til slagteriet og kun efterlader to, så er det nærmest konsekvent, at de to efterladte grise vil være deprimerede de næste par dage: De tilbringer meget af tiden i deres læskur og kommer kun ud indimellem for at spise eller drikke. Efter et par dage begynder de at opføre sig normalt igen, men jeg mener, at tabet af en katastrofalt stor procentdel af deres flok påfører dem psykisk lidelse - i hvert fald for en stund."

"Vi udnytter dyrene og misbruger deres tillid"

Bob Comis fortalte endvidere, at transporten til slagteriet var kort, og at der var strøelse i lastvognen, således at svinene led mindst mulig stress. Slagteriet, som han benyttede, var heller ikke et stort, industrielt et af slagsen.

- "Men uanset hvor godt det gøres (slagtningen), kan jeg ikke lade være med at sætte spørgsmålstegn ved drabet i sig selv," sagde han og tilføjede:

- "På en måde lyver vi landmænd over for vores dyr. Vi er søde over for dem og passer godt på dem i måneder, måske endda år. De bliver trygge ved os og begynder endda at kunne lide os. Men når alt kommer til alt, udnytter vi dyrene og misbruger deres tillid til at snyde dem til at gå deres egen død i møde."

Dengang fortalte han også, at han havde forsøgt sig som en veganer, men at det slet ikke havde fungeret for ham. Da han efter få måneder opgav veganismen, tog han direkte på burgerbar og spiste en burger.

- "Det var som et vende hjem," beskrev han smagen af burgeren, og han afsluttede interviewet med at sige, at selv hvis han igen opgav at spise kød, ville han fortsætte med at være svineproducent.

Det holdt dog ikke.

Blot få dage efter, at interviewet i Modern Farmer var bragt, forklarede Bob Comis i et indlæg på mediet The Dodo, hvorfor han nu havde besluttet sig for at omlægge hele sin svineproduktion til i stedet at dyrke grønsager - og blive veganer.

- "Nutidens diskurs er, at glade grise er det ideelle alternativ til de miserable og mishandlede grise, der vokser op i det industrielle landbrug. Glade grise bliver til glad kød, og glad kød er godt. Vi skal have det godt med at spise glad kød. Glad kød, virkelig? Jeg er hjemsøgt af mindet om knap 2.000 glade grise."

I marts bragte Huffington Post et indlæg fra ham, hvor han stillede spørgsmål ved det at spise kød.

- "Når jeg tænker på den debat, der er om etikken i at spise kød, tænker jeg ofte, hvorfor det er så svært for kødædere at indrømme, at det at dræbe dyr for deres kød er uetisk. Jeg kan ærligt talt ikke komme på ét eneste etisk argument, der taler for at slagte dyr for deres kød. Den mest simple forklaring er, at kødspisning er en socialt tilladelig etisk synd. At noget er socialt tilladt, gør det ikke etisk - det gør det bare acceptabelt."

- "Hvad jeg gør er forkert, selvom det er accepteret af knap 95 pct. af den amerikanske befolkning. Jeg kan mærke det dybt inde i kroppen."

Se traileren til "The Last Pig" her:

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk