Topnyheder

Guide til julemenuen: Disse flæskestege bør du holde dig fra


Der er stor forskel på dyrevelfærden blandt danske grise. Foto: Eunice Hong/flickr

Hvilken gris har haft bedst velfærd? Hvad med juleanden? Og hvor kan man få inspiration til en kødfri julemiddag? Læs Globalens guide til en julemiddag med høj dyrevelfærd - eller helt uden dyr.

Selvom der er øget fokus på vegetarisme, spiser de fleste danskere stadig flæskesteg eller and til jul, men der er stor forskel på, hvor godt dyrene har haft det, mens de levede. Derfor kan det være svært som forbruger at vide, hvad man skal vælge, hvis man går op i dyrevelfærd.

Globalen giver her en oversigt over, hvor dyrevelfærden er bedst, og hvor den er så ringe, at dyrene ikke engang ser sollyset, før den dag de slagtes. Guiden tager udgangspunkt i Dyrenes Beskyttelses anbefalinger.

And

Enkelte steder i Danmark benytter sig af mobile slagterier, så ænderne slagtes på gården og dermed slet ikke skal transporteres. Det er med til at øge velfærden betydeligt.

Følgende producenter scorer i Dyrenes Beskyttelses andeguide topkarakteren fem af fem stjerner for "rigtig gode forhold" og ingen transport til et slagteri:

  • Lindbjerggård mulardand - forhandles i Irma samt en enkelt Meny i København.

  • Raunsmed mulardand og pekingand - forhandles i Salling samt en række slagtere og gårdbutikker.

  • Sejerø mulardand - forhandles hos Irma, skagenfood.dk, Kalu A/S samt slagtere og enkelte gårdbutikker.

  • Gråstens Frilands Land And (Tyskland) pekingand - forhandles hos Meny og unghanen.dk.

Fælles for ænderne på ovenstående liste er, de hverken må næb- eller klokuperes, at de alle går ude, slagtes på gården, der er krav om grovfoder, og de har adgang til badeevand. Ænder kan kun holde næb, næsebor og hoved rent, hvis de har mulighed for at dyppe hovedet i vand, og derfor er adgang til badevand vigtigt, understreger Dyrenes Beskyttelse i sin guide.

Følgende tre mærker scorer absolut bundkarakter - nul af fem stjerner - i Dyrenes Beskyttelses guide:

  • Procanar standard berberiand (Frankrig) - forhandles i Meny, Spar, Kiwi og COOP.

  • Gastronome berberiand (Frankrig) - forhandles i Løvbjerg under navnet ”Gastronome” og Meny, Spar, Min Købmand og Kiwi under navnet ”Anton Berberiand”.

  • Ronsard berberiand (Frankrig) - forhandles hos Coop.

Disse ænders manglende velfærd begrundes bl.a. med, at det er tilladt at næb- og klokupere dem, der er ingen krav om grovfoder, de har for lidt plads, kommer ikke udenfor og har ingen adgang til svømmevand.

Se hele guiden på Dyrenes Beskyttelses hjemmeside.

Flæskesteg

Grise er intelligente dyr, der har behov for at blive stimuleret, kunne rode i jorden og bygge rede til deres unger. Disse muligheder har de kun, hvis de kommer udenfor, og derfor kan konventionelle grise ikke anbefales, da de har for lidt plads, søerne fikseres, og der er ikke krav om, at de kommer udenfor.

Den allerbedste dyrevelfærd finder man hos de grise, der avles under Dyrenes Beskyttelses mærke "Velfærdsdelikatesser". Her lever dyrene under naturlige forhold; grisene er så vidt muligt ude i det fri året rundt, de må hverken kastreres, halekuperes eller fikseres, og de bliver ikke piercet med en ring i trynen. Der må heller ikke bruges tatoveringshammer - øremærkning er dog tilladt. Besætningen skal have økologiautorisation for at kunne godkendes af Dyrenes Beskyttelse som leverandør af Velfærdsdelikatesser.

Søerne farer én gang årligt i foråret, og grisene går som minimum sammen med soen indtil hun naturligt fravænner dem ved 16-18 ugers alderen.

dette link kan man se en liste over gårdbutikker, der forhandler Velfærdsdelikatesser.

Eftersom Velfærdsdelikatesser har en årlig cyklus, som indebærer, at svinene slagtes én gang om året - i efteråret - er det nok svært at finde dette kød op mod jul, men man kan altid forsøge at spørge ad hos gårdbutikkerne.

Og hvad skal man så vælge? Frilands- eller økologiske grise? Af disse to typer er økologiske grise det bedste valg, da pattegrisene har væsentligt længere tid med deres mor, inden de fravænnes. Begge typer kommer ud i det fri, og det er forbudt at fiksere søerne, men hvor økologiske grise får mindst 49 dage med deres mor, er kravet blandt frilandsgrise mindst 30 dage. Økologiske grise har også en del mere plads; 2,30 m2 per 100 kg. øko-slagtegris mod 1,25 m2 for frilandsgrise.

Økologisk flæskesteg fås hos de fleste supermarkeder og slagtere.

De danske grise, der har haft de ringeste leveforhold, er den konventionelle gris med mærkatet "100% dansk". Grisene kommer ikke ud i det fri, de halekuperes rutinemæssigt, søerne fikseres, og en gris på 100 kg. har kun 0,65 m2.

Konventionelle grise får mindst 7,5 gange så meget antibiotika som økologiske grise, og de må drives med en elektrisk drivstav, medmindre de skal slagtes hos Danish Crown, der har forbud mod denne metode. Pattegrisene får i gennemsnit 28 dage med deres mor - altså omtrent halvt så lang tid som økologiske grise, hvilket bevirker, at deres immunforsvar ikke når at blive tilstrækkeligt udviklet, hvorfor antibiotikabehandling ofte er nødvendig.

Transporteres de konventionelle grise til slagteriet i et "specialkøretøj" er der ingen krav til transporttiden. De kan reelt blive transporteret i flere døgn, omend der er krav om hviletid i 24 timer efter 24 times transport.