Topnyheder

Klimaforandringerne har gjort dagene længere


Jordens rotation er blevet langsommere på grund af den smeltende is ved polerne. Foto: Pixabay

Den globale opvarmning påvirker ikke blot klimaet - den viser sig også at have en effekt på Jordens rotation og dermed bevirke, at dagene faktisk er blevet en smule længere.

Det konkluderer forskere i et nyt studie 'Reconciling past changes in Earth’s rotation with 20th century global sea-level rise: Resolving Munk’s enigma', som er publiceret i tidsskriftet Science Advances.

Forskernes studie tog udgangspunkt i oceanografen Walter Munks hypotese fra 2002, der bl.a. lød, at smeltende is ville påvirke Jordens rotation, men hans resultater var ufuldstændige.

Når polarisen smelter, fjerner det vægten på underliggende jordlag, hvilket gør, at Jordens poler bliver mindre flade, og planeten dermed bliver mere rund, hvilket ændrer dens hældning. Munk og øvrige tidligere studier på området kunne imidlertid ikke finde beviset for, at smeltende gletsjere påvirkede rotationen på en måde, som de teoretisk mente, at den ville gøre. Det har forskerne bag det nye studie nu påvist.

Sammenhængen er fundet

Ved at inddrage Munks studie 2002 og tilføje deres egne resultater med nyere data og viden fandt de frem til, at tidligere studier på området har benyttet sig af fejlagtige oplysninger om Jordens interne struktur og fejlberegnet havets stigning, således at udregningen af, hvor meget smeltende gletsjere påvirker de underliggende jordlag, var forkert.

Alt i alt viser forskernes korrektioner, at de smeltende gletsjere og det stigende hav påvirker rotationen på en måde, der matcher de teoretiske forudsigelser, astronomiske observationer og landbaseret data.

- "Det, vi tror med hensyn til smeltende gletsjere i det 20. århundrede, stemmer helt overens med de ændringer i Jordens rotation, som måles ved hjælp af satelliter og astronomiske metoder," siger Jerry Mitrovica, professor i geofysik ved Harvard University, USA, og studiets hovedforfatter, til LiveScience.

Professor: Det er endnu et aftryk

Dagene i løbet af de seneste 100 år er blevet længere - dog ikke i en grad, som noget menneske vil kunne mærke; nemlig 1,7 millisekunder - og det skyldes altså ifølge forskerne, at gletsjerne er smeltet. En fremskrivning viser, at den fortsatte smeltning vil betyde, at dagene er blevet fem millisekunder længere ved århundredets udgang, fordi isen smelter hurtigere og hurtigere.

- "Folk kommer ikke til at flygte skrigende fra deres hjem på grund af et ekstra millisekund, men det giver bare yderligere indblik i, hvad det er, vi gør ved vores miljø. Det er endnu et aftryk," siger Jerry Mitrovica til The Guardian.

Den globale opvarmning gør, at gletsjerne ved Jordens poler smelter på grund af højere temperaturer i både havet og luften. Det medfører, at havet stiger, hvilket påvirker vægtfordelingen på Jorden og ændrer de underliggende sten- og jordlag. Forskerne har medtaget andre faktorer i deres beregninger, såsom tidevandet og påvirkningen fra Jordens yderste, smeltede kerne.

En af studiets medforfattere - Mathieu Dumberry, der er professor i fysik ved University of Alberta - forklarer over for CBC News, at man kan sammenligne det med en kunstskøjteløber, der foretager en pirouette: Idet hun løfter armene fra kroppen, vil hendes rotation blive langsommere. Det samme sker med Jorden, når man fjerner massen - isen - ved polerne.

Ydre faktorer som månen og solen påvirker også Jordens rotation, men det kan altså lade sig gøre for andre faktorer også at spille en rolle.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk

ANNONCE