Topnyheder

Topchef kritiserer regeringen: Klimakrav gør os rigere


Novozymes' adm. direktør, Peder Holk Nielsen, der her ses tale ved en konference i 2013 om biomasse, mener, at det gavner virksomhedernes indtjening at omstille sig til øget bæredygtighed. Foto: European Biomass Conference and Exhibition/flickr

Det er en fordel for virksomhederne og samfundet som helhed, at verden omstiller sig til bæredygtighed og vedvarende energi. Det siger Novozymes adm. direktør, Peder Holk Nielsen, i et interview med Politiken.

Han fortæller, at Novozymes for 10 år siden indførte et krav om energieffektivisering i virksomheden. Det tog ikke mere end ét år, så havde virksomheden indført energieffektiviserende programmer, som alle kunne betale sig. Og investeringen brugt på de nye løsninger havde betalt sig selv tilbage inden for ét år.

Politikens journalist spørger ham så, hvorfor det ikke var sket noget før, hvortil han svarer:

- "Jeg tror, det handlede om vores mindset. Det virkede umiddelbart som en omkostning. Så vi havde bare ikke gjort det," siger han og tilføjer:

- "Vi er i hvert fald et godt eksempel på, at man kan spare rigtig mange penge ved at nedbringe energiforbruget."

Klimaforandringerne gør det dyrere

Peder Holk Nielsen har også deltaget ved det igangværende klimatopmøde i Paris for at tale for en global grøn omstilling. Han fortæller, at mange virksomheder er blevet klar over, at klimaforandringerne medfører øgede udgifter for erhvervslivet, fordi råvarerne og fødevarer bliver dyrere og dyrere.

- "Så hver gang, vi får en chance, stiller vi os op på en sæbekasse og prøver at forklare politikerne, at det ikke er gratis bare at lade stå til. Det kan godt være, at det føles, som om det er billigere her og nu at lade være med at handle, men det er dyrt på den lange bane," forklarer han.

Han anerkender, at han taler for en omstilling, der vil gavne hans egen bioteknologiske virksomhed, men understreger, at det for ham handler om at få de grønne teknologier, som man ved virker, ud på markedet i en fart af hensyn til klimaforandringerne.

Opsang til regeringen

Og så kommer han med en opsang til regeringens tilbagetrækning på klimaområdet:

- "Gå forrest i stedet for hele tiden at forsøge ikke at gøre mere end andre lande, fordi man tror, at det forringer vores konkurrenceevne. Jeg tror fuldt og fast på, at hvis man går forrest, vil det på den lange bane øge vores konkurrenceevne. Hvis ikke vi som virksomhed var gået foran, havde vores produkter været dyrere, end de er i dag."

Klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) meddelte den 1. december i et svar til Radikale Venstre, at Danmark ikke længere skal gå enegang på klimaområdet, men blot holde sig til EU's klimamål; enhver national målsætning skal fjernes, lød det. Det betyder eksempelvis, at den tidligere danske målsætning om en CO2-reduktion på 40 pct. i 2020 sammenlignet med 1990-niveauet nu reelt er halveret til blot 20 pct., som er EU's mål.

Der er imidlertid - på nuværende tidspunkt - et flertal i Folketinget for at holde fast i 40 pct.'s målet, som blev vedtaget under den tidligere regering. Der er dog uenighed om, hvorvidt målet er juridisk bindende.

Kritik fra flere dele af erhvervslivet

Andre dele af erhvervslivet har også langet ud efter regeringens manglende grønne ambitioner. I løbet af efteråret - op mod finanslovsaftalen - var flere erhvervsfolk i medierne for at advare mod nedskæringerne i bl.a. forskningen og miljø- og klimaprogrammer, der kan hjælpe Danmark mod en hurtigere grøn omstilling og øget eksport af grøn teknologi.

11 direktører fra danske virksomheder sendte et brev til Folketingets partier, hvori de skrev, at man skulle holde fast i målet om at reducere CO2-udslippet med 40 pct. i 2020 i forhold til 1990-niveauet i stedet for at skære i ambitionen. Blandt afsenderne af brevet var Danfoss, Grundfos, Kamstrup og Dansk Miljøteknologi.

Ugen forinden havde Dansk Energi i sit nyhedsblad kritiseret finansminister Claus Hjort Frederiksens (V) vaklen på det grønne område.

- "Jeg troede, at der var almindelig enighed om, at vi i Danmark skal leve af innovation og viden i en verden præget af stadig hårdere konkurrence om markedsandele og råstoffer. Når man ser på dit forslag til finanslov, brister den illusion om konsensus," skrev redaktør af Dansk Energis nyhedsblad Jesper Tornbjerg, som tilføjede, at den danske energibranche eksporterer udstyr for 74,4 mia. kr. årligt.

Nogenlunde samtidig lød det fra Michael Hannibal, Global Havmølledirektør i Siemens, at Danmark bør fastholde en ambitiøs klimapolitik:

- "Vi er jo i Danmark, fordi vi her har haft mulighed for at skabe nogle unikke innovationsmiljøer. Og det skal fastholdes. Og her er det for det første vigtigt, at der er et hjemmemarked for en virksomhed som vores, der har forskning og udvikling i Danmark. Så min opfordring lyder til politikerne, at de skal stå ved og fastholde en ambitiøs grøn politik," sagde han til Politiken.

Danmark vandt skammepris

3F og Ingeniørforeningen IDA har ligeledes kritiseret Venstres klimapolitik - ifølge en rapport udarbejdet af 3F vil en grøn omstilling skabe 17.000 varige job. Energiselskabet E.ON har sågar truet med at stoppe sine investeringer i Danmark, fordi der ifølge selskabet er sået tvivl om, hvor langsigtede de grønne målsætninger er, eftersom der er så stor forskel på, hvad de skiftende regeringer i Danmark vil på området.

Klimaminister Lars Chr. Lilleholt har igen og igen forsvaret Venstres politik med, at Danmark er foran de fleste lande på klimaområdet.