Topnyheder

87% af alle mennesker indånder sundhedsskadelig luft


Demonstranter fra Friends of the Eart Scotland ses her med masker i forbindelse med en demonstration mod luftforurening. Foto: MAVERICK PHOTO AGENCY/flickr

Næsten ni ud af 10 mennesker indånder hver eneste dag sundhedsskadelig luft, fordi de bor i områder, hvor luftforureningen er så omfattende, at den overskrider de grænseværdier, som er fastsat af verdenssundhedsorganisationen WHO. Det viser et nyt studie publiceret i tidsskriftet Environmental Science & Technol0gy.

Forskerne bag studiet har undersøgt, i hvilke områder partikelforureningen med de fine partikler - som betegnes PM2.5 - overskrider WHO's grænseværdier. De fandt frem til, at 87 pct. af verdensbefolkningen bor i områder, hvor mængden af PM2.5-partikler er sundhedsskadelig, ud fra hvor stor en gennemsnitlig mængde man ifølge WHO årligt bør udsættes for.

Den sundhedsskadelige luft spreder sig over store dele af Asien, det meste af Afrika, det meste af Europa, det centrale Sydamerika, Mellemamerika og dele af USA. Særligt i Indien og Kina er det slemt; her er det blot 0,4 pct. af kineserne og 0,01 pct. af inderne, som bor i områder, hvor luftkvaliteten lever op til WHO's anbefalinger.

3,3 millioner mennesker dør hvert år

Derudover fandt de ud af, at mængden af PM2.5-partikler er steget med godt 20 pct. fra 1990 til 2013. PM2.5-partiklerne er sundhedsskadelige, idet de kan give lungekræft og andre luftvejssygdomme. De udledes primært af biltrafik, energikraftværker og fra produktionen af metaller.

Der ses en direkte sammenhæng mellem forekomsten af PM2.5-partikler i luften og antallet af dødsfald i det pågældende område: Jo højere partikelkoncentration desto flere relaterede dødsfald og sygdomme, mens en lavere koncentration af partiklerne giver et fald i de relaterede dødsfald og sygdomme, står der på WHO's hjemmeside.

Faktisk er PM2.5-partiklerne så skadelige, at det ifølge WHO ikke har været muligt at fastsætte en grænse lav nok til, at man helt undgår risici for følgesygdomme. Grænseværdierne er blot sat, så man kan sigte efter den lavest mulige koncentration af partiklerne.

Forskerne indsamlede deres data bl.a. ud fra satellitmålinger og analyser i 79 lande, og deres konklusion baserer sig på, hvordan luftkvaliteten har været i 2013.

Ifølge et studie publiceret i tidsskriftet Nature i september i år dør 3,3 millioner mennesker hvert år som følge af luftforurening. Hvis udviklingen fortsætter, vil tallet være fordoblet i 2050, vurderer forskerne bag studiet.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk

ANNONCE