Topnyheder

En rapport, der hævder, at kul er uskadeligt? Det bliver 15.000 dollars

Akademikere i USA er villige til at udarbejde rapporter, der modargumenterer den grønne omstilling, mod betaling af den fossile industri - uden at finansieringen fremgår af rapporten.

Det afslører den britiske afdeling af Greenpeace, der under dække af at være repræsentanter for fiktive olie- og kulselskaber kunne få to akademikere til at lave bestillingsarbejde mod betaling i tusindvis af dollars - uden at den økonomiske støtte blev anført. I stedet ville professorerne skrive, at de var uafhængige.

William Happer, professor emeritus ved Princeton University, indvilgede i at skrive en rapport, der påviste fordele ved udledningen af CO2, uden at den tilbudte betaling blev nævnt. Han bad om 250 dollars i timen for at skrive rapporten og anmodede om, at pengene blev overført til den klimaskeptiske tænketank CO2 Coalition, som han er bestyrelsesmedlem af.

En uafhængig bedømmelse ville forsinke rapporten

Da William Happer blev spurgt, om rapporten, som han skulle skrive, kunne blive peer-reviewed - altså gennemlæst og godkendt af andre akademikere på området - lød svaret:

- "Det vil nok forsinke publikationen markant og vil måske kræve så store ændringskrav fra dem, der skal bedømme den, og redaktøren på det pågældende tidsskrift, at artiklen ikke længere kan tale for, at CO2 er gavnligt og rent, i den grad, som jeg ville ønske det og formentlig i den grad, som din klient ønsker det."

William Happer er bestyrelsesformand for den klimabenægtende tænketank George Marshal Institute og rådgiver for den ligeledes benægtende tænketank Global Warming Policy Foundation i Storbritannien.

Korrespondancen foregik via e-mail og kan læses på dette eksterne link.

Skulle modsige studier om sundhed

Frank Clemente, professor emeritus på Penn State University, viste sig også villig til mod betaling at lave en rapport, der bakker op om fortsat brug af fossile brændstoffer, uden at betalingen nævnes nogen steder.

Frank Clemente blev bedt om at lave en rapport, der modsiger studier, som konkluderer, at forureningen fra fossile brændstoffer fører til for tidlige dødsfald.

Det indvilgede han i og skrev, at han vurderer, at det arbejde, der lægges op til, vil koste 15.000 dollars. Betalingen forbliver hemmelig - rapporten vil blive udgivet, som var han en uafhængig akademiker.

Han skrev også, at han tidligere havde arbejdet tæt sammen med bl.a. World Coal Association, American Coal Council og U.S. National Coal Council.

Læs e-mail-korrespondancen med Frank Clemente på dette eksterne link.

Betalingen holdes skjult

Korrespondancerne afslørede også, at klimabenægterne benytter sig af betalingskanaler, som skjuler pengestrømmen mellem betaler og modtager. På den måde kan den fossile industris finansiering af de klimabenægtende professorers arbejde og de tilknyttede tænketanke forblive anonym. Det er ikke ulovligt efter amerikansk lovgivning, men den anonyme støtte svækker selvsagt troværdigheden af de bestilte rapporter.

Hos Greenpeace er man bekymret over, hvor meget disse arbejdsmetoder kan have forvrænget klimadebatten.

- "Nu ved vi, at professorer fra prestigefyldte universiteter kan tage sig betalt af fossilindustrien til at skrive rapporter, der sår tvivl om klimaforandringerne, og at disse professorer vil holde den økonomiske betaling skjult for offentligheden," siger Ben Stewart, pressechef for Greenpeace, til ThinkProgress.

- "Spørgsmålet er nu ganske enkelt: Når man ser tilbage: Hvor mange af disse såkaldte forskningsrapporter, som har skævvredet debatten om klimaforandringerne, har så rent faktisk været bestillingsarbejde betalt af olie- og kulselskaberne?" spørger Ben Stewart, som tilføjer, at hvis fossilindustrien ønsker at støtte forskning, der taler for dens sag, bør den stå frem og vedkende sig støtten i stedet for at skjule den.

Clemente: Jeg er stolt af min forskning

Hverken Penn State University, Princeton University eller Frank Clemente har kommenteret på sagen trods henvendelse fra Greenpeace.

Frank Clemente har dog svaret på en henvendelse fra The Guardian:

- "Jeg står fuldt ud ved alt, hvad jeg har skrevet i mine e-mails. Jeg er meget stolt af min forskning og mener, at rene kulteknologier er vejen frem mod pålidelig og billig elektricitet, en reduktion af den globale energifattigdom og mod et renere miljø," skrev han bl.a. og tilføjede så:

- "Jeg skriver som en uafhængig akademiker."

William Happer var til stede ved en høring i det amerikanske senat den 8. december, da han blev konfronteret af et Greenpeace-medlem efter afsløringen. Her nægtede han at have taget imod penge fra den fossile industri. Se konfrontationen i dette videoklip:

Tidligere på året afslørede New York Times, at forsker Wei-Hock Soons fra Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, tog imod betaling fra fossilindustrien til at lave rapporter, som bakkede op om industriens dagsorden.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk