Topnyheder

Konservative solgte miljøet for grundskylden


Det Konservative Folkeparti, her med formand Søren Pape, har talt med en grøn stemme i løbet af efteråret, men det er svært at se i den nyligt vedtagede finanslov. Foto: Andreas Houmann/pr

ANALYSE: Det Konservative Folkeparti var stor modstander af Venstres "slagtning" af klima- og miljøområdet. Det var nogenlunde det budskab, som partiet spredte i løbet af efteråret, da det i flere medier udtrykte sig kritisk om Venstres bebudede grønne besparelser.

Efter vedtagelsen af finansloven var der da også glæde blandt de konservative folketingsmedlemmer - men det skyldtes ikke partiets grønne aftryk; partimedlemmerne fejrede derimod, at grundskylden blev fastfrosset i ét år - for boligejerne - altimens de grønne organisationer langede kraftigt ud efter den kulsorte finanslov.

Konservative havde ellers lagt op til at give finansloven et grønnere præg, bl.a. da partiet ytrede en klar kritik af Venstres plan om at skære 340 mio. kr. på klima- og miljøområdet i perioden 2016-19.

- "Det er godt nok deprimerende læsning. Det vidner i den grad om en regering, som ikke har nogen ambitioner på det her område, og som ikke ønsker en grøn omstilling," sagde Konservatives miljø- og klimaordfører Mette Abildgaard den 1. september til Information, om Venstres spareplan.

- "Selvfølgelig kan vi se på, om der er enkelte initiativer, hvor vi kan bruge pengene bedre. Det er vi altid åbne over for, men det her ligner bare en helt systematisk slagtning af området," tilføjede hun.

Dagen efter uddybede Mette Abildgaard over for Information:

- "Vi oplever den højeste udledning af CO2 i historien, sidste år var det varmeste år nogensinde, havvandstanden stiger. Al den viden kan vi ikke bare sidde overhørig, og vi ved, at det er billigere at forbygge end at udbedre, når skaden først er sket, så fra konservativ side forstår vi simpelthen ikke, at man ikke tager det her mere seriøst hos Venstre, Liberal Alliance og DF," sagde hun og bemærkede, at "det er at skyde sig selv i foden", at Venstre vil fjerne støtten til innovativ forskning i varmepumper.

Her blev der skåret

Men hvad endte finansloven så med?

  • Puljen til de store eldrevne varmepumper er skåret væk.

  • NOx-afgiften nedsættes fra 25 kroner per kilo til 5 kroner per kilo - altså bliver det markant billigere for danske virksomheder at forurene med de sundhedsskadelige NOx-partikler. I Sverige har man ellers en afgiftsmodel, hvor NOx-afgifterne er øremærket de miljøvenlige virksomheder, således at det er dyrt at forurene og billigt at omstille sig og blive grøn, da pengene fra afgifterne omfordeles frem for allesammen at havne i statskassen. Det Økologiske Råd har undret sig over, at Danmark ikke kopierede denne model.

  • Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogrammet (EUDP) blev halveret til 180 mio. kr. Selvom Energistyrelsen påviste, at hver krone investeret gav et afkast på 2,50 kr. De Konservative har selv rost EUDP-programmet og sagde bl.a. følgende om den bebudede nedskæring: "Når vi går til finanslovforhandlinger, kæmper vi for at rette op på skaden". Det skete dog ikke.

  • En forsikringsordning skulle give geotermisk varme et gennembrud, men ordningen på bare 20 mio. kr. er sparet væk.

  • Naturplan Danmark, der skal sikre ny og bedre natur til danskerne, er beskåret med i alt 138 mio.kr.

  • En årlig pulje på 10 mio. kr. til iværksætterprojektet Grønne ilds