Topnyheder

Advarsel: Klimaforandringer kan kaste 175 millioner mennesker ud i hungersnød


Klimaforandringerne kan i værste fald kaste millioner af mennesker ud i hungersnød og ødelægge dele af verdens fødevareproduktion. Foto: UN Photo/Albert González Farran

Verdens fødevareproduktion vil lide, og 175 millioner mennesker rammes af hungersnød som følge af klimaforandringerne, hvis politikerne lader stå til og fortsætter med et "business as usual"-scenario.

Sådan lyder advarslen fra det amerikanske landbrugsministerium i en ny analyse af klimaforandringernes påvirkning på fødevareproduktionen. Analysen viser, at de ikke kun vil beskadige fødevareproduktionen i "mange regioner", men også kan gøre mad dyrere. Analysen peger på, at fødevarepriserne generelt er steget siden årtusindeskiftet på grund af ændringer i klimaet og færre landbrugsarealer at gøre brug af.

Analysen tager udgangspunkt i flere scenarier, hvor det værst tænkelige scenario vil medføre, at yderligere 175 millioner mennesker vil sulte. I dette scenario bliver udledningen af drivhusgasser ikke skåret synderligt, så mængden af dem i atmosfæren stiger til ca. 850 ppm (partikler per million), hvorfor den globale temperatur stiger med fire grader celsius.

Dyrene vil lide under varmen

De medfølgende klimaforandringer vil således i første omgang primært ramme folk i fattigere og tropiske egne, hvorimod visse regioner i de køligere, nordlige egne vil få bedre betingelser for landbruget - på kort sigt. Analysen viser nemlig, at efter 2050 vil klimaet være ændret så markant, at landbrug i alle verdens regioner vil blive påvirket negativt.

Også dyrene i kødproduktionen vil komme til at lide under det ændrede vejr: Mere varme gør deres behov for vand større og vil betyde, at de bevæger sig mindre, vokser langsommere, køer producerer mindre mælk, og høner lægger færre æg.

I 2080 vil verdens fødevareproduktion være så hårdt ramt, at yderligere 175 millioner mennesker vil blive ramt af hungersnød - ifølge FN sulter 795 millioner mennesker i forvejen i dag. Det forventes, at Jordens befolkningen er vokset med to milliarder mennesker i 2050, hvilket vil lægge et ekstra pres på fødevareproduktionen.

Teknologiske løsninger hjælper kun de rigeste

Analysen lægger også vægt på, at det ikke kun er selve produktionen af mad, der rammes af klimaforandringerne; også opbevaringen og transporten vil blive påvirket. Eksempelvis vil højere temperaturer øge omkostningerne i forbindelse med nedkøling af varer, mens øgede vandstand på grund af den smeltende polaris vil ødelægge infrastrukturen i visse områder og gøre veje ufarbare.

I analysen nævnes det dog også, at priserne på fødevarer ikke nødvendigvis stiger på grund af klimaforandringerne, hvis man finder på nye handelsløsninger, reducerer madspild, producerer andre former for mad og får adgang til ny teknologi. Et problem er dog, at i store dele af verdens fattigere regioner har befolkningen ikke adgang eller penge til disse teknologier. Desuden vil vandforsyningen blive ramt af klimaforandringerne pga. tørke og havets stigning, som betyder, at drikkevand forurenes af saltvand.

Konsekvenserne bliver mindre, hvis mængden af drivhusgasser i atmosfæren "kun" når op på 550 ppm - i så fald vil 60 millioner mennesker blive ramt af hungersnød. Kun hvis vi ender på maksimalt 350 ppm, vil risiciene forsvinde - det betyder, at det nuværende niveau på ca. 400 ppm skal ned.

Ifølge et nyt forskningsprojekt har Jorden mistet en tredjedel af sit dyrkbare land på grund af forurening og erosion.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk

ANNONCE