Topnyheder

Landmænd: Regeringens landbrugshjælp skader branchen


Mere støtte og en øget produktion vil ikke hjælpe landbruget ud af krisen, mener organisationen Frie Bønder - Levende Land. Foto: Danish Crown

Regeringens millionindsprøjtning til dansk landbrug skader mere, end den gavner, lyder kritikken fra en landbrugsorganisation. Venstre har afsat mere end en halv mia. kr. over de kommende fire år for at hjælpe det kriseramte landbrug, samtidig med at det vil give landmændene mulighed for at producere op mod én million flere svin.

Ifølge regeringens 16-punktsplan til landbruget skal antallet af slagtesvin hæves fra 1,4 til 1,7 dyreenheder pr. hektar jord.

Det kan dog forværre krisen, mener landbrugsorganisationen Frie Bønder - Levende Land, der består af små og mellemstore landbrug samt gårdbutikker.

- "Regeringen siger lige ud, at den ønsker, at der produceres endnu mere mælk, mere korn og flere svin. Dette vil med usvigelig sikkerhed medføre faldende priser," siger organisationens bestyrelsesmedlem agraøkonom Henrik Kuske Schou ifølge gylle.dk.

Han henviser til, hvor meget det har skadet mælkeproducenterne, at EU i foråret afskaffede mælkekvoterne, hvilket har øget produktionen og sænket priserne:

- "Denne 'liberalisering' har medført en produktionsstigning på 20-25 pct. i hele EU – og et fatalt prisfald, der i dag truer store dele af mejeri-industrien og mange mælkeproducenter i EU."

Lektor advarede også mod Venstres plan

I juli kom en lignende advarsel fra Mogens Ove Madsen, lektor og forskningskoordinator ved Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning på Aalborg Universitet.

Han mente også, at Venstres plan kan forværre landbrugets krise og nævnte trædemølleteorien, som foreskriver, at der findes en grænse for, hvor mange landbrugsprodukter man kan afsætte. Derfor vil øget produktion føre til et overskud af produkter, hvilket giver lavere priser og dermed en lavere indtjening for landmændene.

Dengang afviste Venstres fødevareordfører Erling Bonnesen lektorens kritik og sagde, at han var "på helt galt spor".

Blot få måneder senere erkendte formanden for Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter, Kjartan Poulsen, at den øgede mælkeproduktion netop var årsagen til faldende priser og en stor del af den nuværende krise.

Samme melding kom fra de danske svineproducenter:

- "Den eneste holdbare løsning er, at man simpelthen sænker produktionen ved at indføre en ophugningsordning, som støtter landmænd, der lukker stalde," sagde Henrik Mortensen, formand i Landsforeningen af Danske Svineproducenter, til Finans.dk.

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) svarede i den forbindelse, at hun er betænkelig ved at indføre en ophugningsstøtte.

Frie Bønder: Tid til at ændre landbruget

De danske svineproducenter har de seneste 13 år i gennemsnit har tabt 54 kr. pr. produceret svin, og Frie Bønder - Levende Land mener, at tiden er inde til et "radikalt skifte" i dansk landbrug.

- "Først og fremmest skal landbruget omlægges til nye produktioner og nye driftsformer, hvor der kan tjenes mere pr. produceret enhed, så man kan klare sig selv uden regeringens gavmilde hjælpepakker."

- "Dernæst skal der fuld fokus på gælden, så den danske landmand atter kommer til at kunne svare enhver sit. I øjeblikket har landbruget en gæld på 380 mia. kr. For 10 år siden var den på 191 mia. Men selvom der er investeret i både jord, stalde og maskiner og på trods af en lav rente, så er de økonomiske resultater udeblevet. Den krise løses ikke ved at producere flere tabsgivende svin eller mere billig mælk og lavpriskorn."

Den øgede produktion vil sammen med de lempeligere krav, som Venstre vil gennemføre, øge forureningen i den danske natur. Det har Landbrug & Fødevarers videncenter Seges erkendt på et nyligt møde. Eftersom de lempeligere regler kan betyde, at Danmark kommer til at overtræde EU's miljøregler, har regeringen afsat næsten én mia. kr. på finansloven til kompenserende miljøtiltag.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk