Topnyheder

Hvad sker der, hvis klimatopmødet fejler?


Havet vil stige mellem 20 og 25 meter, hvis verden bliver tre grader varmere end niveauet i midten af 1700-tallet. Her ses en oversvømmelse i Cedar Rapids, USA, i 2008. Foto: Don Becker, USGS/flickr

Over 170 lande har afgivet deres klimaløfter, men en analyse viser, at løfterne er utilstrækkelige; vi kan se frem til en global opvarmning på knap tre grader celsius sammenlignet med niveauet før den industrielle revolution i 1700-tallet.

Dermed når vi altså ikke smertegrænsen på maksimalt to grader, som er målsætningen ved klimatopmødet i Paris. Medmindre der sker noget positivt undervejs i forhandlingerne, selvfølgelig.

Men hvad betyder det egentlig, at den globale gennemsnitstemperatur stiger med tre grader? Er det virkelig så meget?

- "Alt over en to graders stigning betyder, at vi forlader verden, som vi kender den," har professor Anders Levermann fra Potsdam Institute for Climate Change Research, tidligere udtalt.

Havet var op mod 25 meter højere

Forskere undersøger løbende, hvad temperaturstigninger vil betyde for klimaet og Jorden, bl.a. ved at undersøge hvordan livet var på Jorden, da der rent faktisk var varmere end i dag.

Tidligere har Jordens klima været varmere, for eksempel på grund af en øget mængde CO2 i atmosfæren (eksempelvis på grund af stor vulkansk aktivitet) eller øget solaktivitet. Det er nu alment anerkendt blandt klimaforskere, at temperaturstigningen denne gang skyldes menneskets udledning af CO2.

For at finde ud af hvordan en tre grader varmere verden vil se ud, må man tilbage til den pliocæne tidsalder for tre mio. år siden - dengang var der ifølge forskere gennemsnitligt tre grader varmere end niveauet før den industrielle revolution.

Det var en tid stort set uden is på Jorden, og havets vandstand var derfor omtrent 20-25 meter højere end i dag. Mange af de lavtliggende egne, hvor en stor del af befolkningen nu bor, vil dermed blive ubeboelige, heriblandt områder i Danmark hvor Vestjylland, Langeland, Lolland-Falster og store dele af Fyn og Sjælland vil ligge under vand - medmindre man bruger store summer på at bygge diger og andre former for kystsikring.

Københavns Kommune er allerede ved at udbarbejde en milliarddyr plan, som skal sikre kommunen mod havstigningen.

Det meste af regnskoven kollapser

Et tre grader varmere klima vil betyde, at en stor del af regnskoven kollapser og vil blive til savanne på grund af tørke og en øget risiko for skovbrande. Et studie fra 2009 konkluderede, at tre grader vil medføre, at 75 pct. af regnskoven vil kollapse.

Eftersom regnskoven omdanner store mængder CO2 til ilt vil dens tilbagegang forværre den globale opvarmning yderligere. I forbindelse med studiet fra 2009 sagde Peter Cox, professor i klimasystemer ved University of Exeter, at hele verden vil mærke konsekvensen af den forsvindende regnskov:

- "Miljømæssigt vil det være en katastrofe, og det vil være at løbe en enorm risiko med vores klima. Troperne styrer verdens vejrsystemer, og at dræbe Amazonas vil sandsynligvis ændre dem for evigt."

Varmere vejr betyder også, at havet forsures, og tre grader vil slå trefjerdedele af verdenshavenes koralrev ihjel.

Årsagen til forsuringen er, at havet optager CO2 fra atmosfæren, men jo mere CO2 der er i luften, desto mere optager havet. Det ændrer PH-balancen i vandet, så det bliver mere og mere surt, hvilket i høj grad påvirker havlivet. Allerede nu kan forskere måle en forsuring af havet.

Mere ekstremt vejr Det varmere klima vil i det hele taget give mere ekstremt vejr; der vil sandsynligvis være kraftigere regnbyger, men eftersom klimaet er varmere, vil regnvandet fordampe igen hurtigere. Det skal nævnes, at regnvejrsmønsteret er noget, som forskerne har lidt sværere ved at forudsige.

De øgede temperaturer vil også få store områder med vandreservoirer og sneområder til at fordampe, hvilket vil føre til vandmangel som i Californien, hvor der grundet den historiske tørke uddeles bøder til folk, som ikke sparer tilstrækkeligt på vandet.

Der vil være en øget forekomst af hedebølger som den, der har hærget i Indien i år og ført til tusindvis af dødsfald. Blandt andet i Europa vil hedebølger være mere hyppige, og det samme vil være tilfældet i USA.

- "En (dræbende) hedebølge var sjælden førhen. Den er stadig sjælden i dag, men meget mindre sjælden nu. I fremtiden vil det være en almindelig hændelse. Det vil være normen ved udgangen af dette århundrede," sagde professor i geovidenskab ved Princeton University Michael Oppenheimer i 2013 i forbindelse med et studie, der undersøgte forekomsten af hedebølger i USA.

Vejrfænomenet El Niño, der opstår mellem hvert andet og syvende år, og fører tørke med sig i visse egne og øget nedbør i andre vil ifølge nogle forskere få bedre betingelser i en tre grader varmere verden, så fænoment vil opstå hyppigere og være kraftigere. Der er dog stadig uenigheder i forskerkredse om dette.

Den kraftige El Niño, der hærgede i 1997-98 kostede ca. 23.000 menneskeliv og i omegningen af 35 mia. dollars i ødelæggelser.

En klimarapport fra 2011 vurderede i øvrigt, at orkaners styrke øges med mellem 1-4 pct. for hver grad, temperaturen stiger.

Dyrere mad

Disse forhold vil medføre et markant fald i fødevareproduktionen, hvilket fører til prisstigninger på mad og mere hungersnød. Klimarapporten fra 2011 peger også på, at kornhøsten i USA og Afrika vil falde med 5-15 pct. per øget grad.

Visse områder rundt om i verden vil dog få et bedre klima at dyrke visse afgrøder i, men det kan ikke opveje de mange andre egne, hvor landbruget vil blive ødelagt af det ændrede klima.

I oktober steg priserne 3,9 pct. på de mest handlede globale fødevarer i forhold til september ifølge FN's Food and Agriculture Organization (FAO). Årsagen ifølge FAO er de ekstreme vejrforhold forårsaget af El Niño.

Ændringer i både klimaet og vandstanden vil efter alt at dømme føre til en markant stigning i flygtningetrømmen, der vil overgå det i forvejen historiske niveau, som vi oplever i denne tid. Det skyldes netop de ændrede vilkår for landbruget, mere begrænset adgang til rent drikkevand og havets stigning.

Der skal handles snarest

Scenariet kan forhindres, men det skal ske snarest muligt, og det kræver en ambitiøs klimaaftale. Gerne en, der bremser den globale opvarmning, så den ikke engang når at stige med to grader (vi når sandsynligvis den første grad i år).

- "Hvad den palæoklimatiske forskning har lært os er, at det farlige niveau ved global opvarmning er lavere, end vi troede for få år siden. Målet på to graders opvarmning, der er blevet talt om i internationale forhandlinger, er faktisk en opskrift på en langvarig katastrofe," sagde den anerkendte klimaforsker James Hansen i 2011.

Ifølge en nyere rapport fra Verdensbanken kan vi ikke længere gøre noget for at forhindre, at temperaturen globalt set stiger 1,5 grader celsius. Vi skal helst forhindre en yderligere stigning, for når temperaturstigningen først over to grader celsius, vil det få en forstærkende effekt, og så kan vi ikke længere stille noget op over for den globale opvarmning. Det sker bl.a., fordi der er så massive lagre af CO2 i iskapperne, at når de smelter, bliver der frigivet så mange gasser, at det i sig selv bidrager yderligere til opvarmningen.

- "Lige nu har vi en slukknap, hvis vi kan reducere vores udledning af drivhusgasser og holde opvarmningen under et bestemt niveau - vi kan stadig slukke for klimaforandringernes proces," sagde Jason Funk, seniorklimaforsker fra the Union of Concerned Scientists forleden.

Men hvad er tidsrammen for alt dette så? Tre graders opvarmning kan ske allerede i løbet af dette århundrede. Følgerne af det vil så komme undervejs og tage til på længere sigt.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk