Topnyheder

Kødefterspørgslen har øget rydningen af regnskoven


Græsningsarealer samt dyrkningen af foder til dyr i kødproduktionen er den primære årsag til rydning af regnskoven. Foto: Sam Beebe/flickr

Der blev ryddet 16 pct. mere regnskov i Brasilien i det forgangne år i forhold til året forinden. Landets miljøminister Izabella Teixeira peger på en helt bestemt synder: landbruget og kødproduktionen.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters viser satellitdata, at der fra august 2014 til og med juli 2015 blev ryddet 5.831 km2 regnskov i Brasilien. Til sammenligning er Fyns samlede areal knap 3.100 km2.

Særligt i staten Mato Grosse er skovrydningen blevet mere omfangsrig; den er således øget med 50 pct. på ét år: 1.500 km2 blev ryddet det forgangne år i forhold til 1.000 km2 året forinden.

Overrasket minister

- "Det var en overraskelse, særligt den øgede rydning i Mato Grosse," siger Brasiliens miljøminister Izabella Teixeira om stigningen.

- "Presset for mere skovrydning er igen stærkt og kommer på grund af landbrugs- og kødproduktionsaktiviteter," tilføjer hun.

Hun har nu indkaldt politikere fra de mest berørte områder til et møde om, hvad man kan gøre for at dæmme op for problemet.

Skovrydning er en klimasynder

Ifølge Verdensnaturfonden står skovrydning for ca. 15 pct. af verdens samlede CO2-udledning. En del af udledningen sker, når træerne brændes, derudover er der færre træer til at opsuge og omdanne CO2'en til ilt, og i naturen er der ophobet store CO2-lagre, som frigives, når træerne fældes, og jorden ryddes.

Ud over klimatruslen er skovrydningen også med til at ødelægge biodiversiteteten og udrydde dyrearter. Et studie fra august i år henviste til, at 75 pct. af de seneste års skovrydning var sket for at gøre plads til kødproduktionen, og skovrydningen er den egenhændigt største trussel mod Jordens planter og dyreliv.

Også Danmark har et medansvar for rydningen: Det danske landbrugs store import af soja til dyrefoder og fødevareproducenters import af palmeolie er med til at lægge beslag på et område i den sydamerikanske regnskov svarende til Sjællands størrelse. Det viser en rapport fra 2013 udarbejdet af Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug på Aarhus Universitet.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk

ANNONCE