Topnyheder

Rapport modsiger Venstre: Danmark er IKKE førende på klimaområdet


Klimaminister Lars Chr. Lilleholt (th.) har igen og igen sagt, at Danmark er førende på klimaområdet. Det passer bare ikke, viser en ny rapport. Foto: Jens Astrup/flickr

Regeringen har igen og igen forsvaret sin "grønne realisme" med, at Danmark stadig er førende på klimaområdet. Det passer bare ikke, fastslår en ny rapport fra Klimarådet ifølge DR.

Klimarådet har sammenlignet den danske indsats med indsatsen i 10 andre rige lande, og her viser det, at Danmark nu er placeret i midterfeltet og overhalet af både Storbritannien, Holland og Sverige.

Rapporten viser også, at den danske reduktion af CO2-udledningen faktisk i højere grad skyldes en lavere vækst end en effekterne af den grønne omstilling.

- "Vi ligger ikke ret langt foran et land som USA. De har været næsten lige så gode til at afkoble deres CO2-udledninger fra den økonomiske vækst. De har så bare haft en højere økonomisk vækst, end vi har, og derfor har de ikke samlet set reduceret deres CO2-udledninger så meget som Danmark," siger Peter Birch Sørensen, formand for Klimarådet til DR.

Klimaminister Lars Christian Lilleholt sagde ellers så sent som den 1. november til Politiken:

- "Danmark ér helt i front. Det skal vi fortsat være."

Grøn omstilling har minimal effekt på økonomien

Hvad måske mere interessant er, at Klimarådet konkluderer, at en grøn omstilling faktisk ikke har nogen nævneværdig effekt på Danmarks økonomi og vækst.

- "Produktivitetskommissionen har påvist, at den primære årsag (til Danmarks lavere vækst de senere år) er en svag dynamik og dermed en dårlig udvikling i produktiviteten i de serviceerhverv, der retter sig mod hjemmemarkedet. Klimapolitik har i dag stadig kun en beskeden påvirkning af landenes samlede økonomi," står der på Klimarådets hjemmeside i forbindelse med rapporten.

Socialdemokraterne kritiserer Venstres grønne politik og siger, at rapporten beviser, at Venstre ikke kan påstå, at der godt kan skæres på indsatsen, da Danmark er foran alle andre lande med hensyn til en grøn omstilling.

Alligevel står Venstre fast på, at de grønne ambitioner skal sænkes yderligere. Det oprindelige mål om en reduktion af CO2-udledningen på 40 pct. i 2020 skal ned på 37 pct.

- "Vi fastholder den klima - og energiaftale, som en bred kreds af partier besluttede sig for i 2012, og som med de nuværende tal betyder, at vi når en CO2-reduktion i 2020 på 37 pct," siger klimaminister Lars Chr. Lilleholt, som tilføjer, at en grøn omstilling ikke må koste arbejdspladser - han nævner dog intet om de konsekvenser, som klimaforandringerne har på verdensøkonomien, forureningen og havets stigning.

Ulande er mere ambitiøse end Danmark

Ifølge ClimateActionTracker, der vurderer de forskellige landes klimaplaner, som er afleveret forud for klimatopmødet i Paris om en uge, er EU's plan - som Danmark er en del af - ikke engang 'tilstrækkelig'.

Vurderingen har fire punkter: 'rollemodel', 'tilstrækkelig', 'medium' og 'utilstrækkelig'. Danmark er med de øvrige EU-lande altså ikke engang ambitiøse nok til at lægge planer for en "tilstrækkelig" klimaplan, men overgåes af Bhutan, Mexico, Costa Rica, Etiopien og Morocco.

Tidligere i år viste en rapport fra The Global Commission on the Economy and Climate, at der faktisk er arbejdspladser og penge at hente i en ambitiøs grøn omstilling, og i rapporten blev Københavns grønne investeringer nævnt som et eksempel.

Klimarådet fremlægger sin rapport på torsdag.

Af:Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk