Topnyheder

Rapport: Vi SKAL spise mindre kød, hvis klimaforandringerne skal tøjles


Hvis vi vil sænke den globale opvarmning, skal vi spise mindre kød, lyder det i en ny rapport fra en britisk tænketank. Foto: Pixabay

Det er nok ikke et populært forslag, men det er nødvendigt: Vi skal spise mindre kød, hvis vi vil forhindre den globale opvarmning i at stige med mere end to grader celsius.

Sådan lyder konklusionen i en ny rapport "Changing Climate, Changing Diets: Pathways to Lower Meat Consumption" fra den velansete britiske tænketank Chatham House.

Selvom problemet er klart, er løsningen kompleks lyder det i rapporten: Befolkningen ved for lidt om det, og regeringerne nægter at gribe ind. Problemet kalder altså på handling, men politikerne ignorerer det.

- "Vores hang til kød er en af de store drivkræfter bag klimaforandringerne. At reducere verdens kødindtag er altafgørende, hvis den globale opvarmning skal holdes under 'fareniveauet' på to grader celsius," lyder det i et af hovedpunkterne, hvor forfatterne bag henviser til tal fra FN, der viser, at kødproduktionen står for knap 15 pct. af verdens samlede udledning af drivhusgasser.

Flere dele af landbruget forurener

Der er flere årsager til produktionens markante udledning: Kødindustrien kræver store landbrugsarealer, hvor både dyrene kan opdrættes, og afgrøder kan dyrkes som foder til dyrene. Derfor ryddes store regnskovs- og skovområder; rydningen af skovområderne udleder massive mængder CO2, bl.a. fordi træerne brændes, og det medfører desuden, at der i fremtiden vil være mindre skov til at optage verdens CO2 og omdanne det til ilt.

Sidste år blev der ryddet skovområder i en størrelsesorden svarende til 4,4 gange Danmarks samlede areal, heraf en stor del pga. kødproduktionen.

Derudover skal der produceres gødning og pesticider til landbruget - en produktion, der også forurener. Der er tilmed en global transport af foder og dyr til og fra slagtning samt import og eksport af kødet. Eksempelvis kan kvæg blive opdrættet i ét land, hvorefter de køres til et andet land for at blive slagtet og så distribueres videre til andre lande.

Ifølge Chatham Houses rapport, der benytter sig af data fra FN, udledes knap 57 kg CO2-ækvivalente drivhusgasser for hvert kilo oksekød, der produceres. Til sammenligning udledes knap 18 kg drivhusgasser for hvert kg sojabønner og blot fire kg. drivhusgasser per kg æg.

Det gentages i rapporten, at:

- "Vi kan ikke undgå en farlig klimaforandring, medmindre vi ændrer vores forbrug (af kød)".

Miljøorganisationen Greenpeace har udspecificeret, hvilke områder af landbruget der forurener mest. Grafikken er ikke fra den nye rapport af Chatham House. Grafik: Greenpeace

Vi spiser så meget kød, at det er usundt

I rapporten vurderes det, at kødforbruget vil stige markant de kommende år; med hele 76 pct. i 2050.

- "Verdensbefolkningens kødindtag har allerede nået usunde højder, og det stiger fortsat. I industrialiserede lande indtager gennemsnitspersonen allerede dobbelt så meget kød, som ernæringseksperterne anbefaler som en sund mængde. Overforbruget af kød bidrager nu til øget overvægt og ikke-smitsomme sygdomme som kræft og type 2-diabetes," står der endvidere.

Trods den åbenlyse problematik gør politikerne dog intet.

- "Regeringerne frygter følgerne ved at blande sig, og befolkningens lave erkendelse af problemet betyder, at regeringerne ikke føler det store pres ved at blande sig."

Forfatterne bag rapporten nævner, at det sandsynligvis sagtens kan lade sig gøre at øge befolkningens bevidsthed, uden at det har nævneværdige negative konsekvenser for regeringerne. Blandt andet henvises der til fokusgruppeinterviews, som viste, at en afgift på kød vil møde modstand, som kun er kortvarig - særligt hvis folk bliver sat ind i årsagerne bag - hvorefter de i højere grad vil acceptere tiltaget.

Derudover kan en regering også hjælpe med at støtte et øget udbud af alternative kødfri fødevarer, lyder et forslag.

Kødproduktionen rydder regnskoven

I denne sammenhæng kan man inddrage et studie publiceret i tidsskriftet Science of the Total Environment i august i år. I studiet konkluderede forskere, at kødforbruget mere end noget andet enkeltområde vil true biodiversiteten på Jorden i fremtiden.

De vurderede, at i 2050 vil arealet, der bruges til kødproduktionen, være udvidet med mellem 30 og 50 pct. i de 15 lande. Det svarer til, at der om 35 år vil blive brugt yderligere tre mio. km2 i forbindelse med produktionen - næsten 70 gange Danmarks størrelse. Forskerne påpeger desuden, at ca. 75 pct. af rydningen af regnskoven de seneste år er sket for at skabe plads til arealer, der bruges til vores kødproduktion.

De anbefalede derfor, at vores kødforbrug reduceres til blot at udgøre 10 pct. af vores samlede fødevarerindtag.

Et andet studie fra 2014 under ledelse af professor Gidon Eshel fra Bard College i New York, USA, påviste også, at kødforbruget er en markant udleder af drivhusgasser. Eksempelvis fandt forskerne frem til, at produktionen af kød fra kvæg kræver 28 gange større arealer end svin- og fjerkræproduktionen, 11 gange mere vand og udleder fem gange mere drivhusgas.

En plantebaseret produktion kan i øvrigt give 10 gange mere protein fra et areal på en hektar sammenlignet med en animalsk produktion på det samme areal.

FN: Vi skal spise markant mindre kød

En FN-rapport fra 2010 fremhævede ligeledes, at hvis vi ønsker en markant sænkning af landbrugets påvirkning på klimaforandringerne, er det nødvendigt, at vi ændrer kostvaner til at spise mere plantebaseret mad og mindre kød.

Tal fra FN viser, at verdens forbrug af kød er steget 106 pct. - altså godt fordoblet - fra 1961 til 2011.

Ifølge dr. Ulrich Hofman, der er leder af FN's organisation for handel og bæredygtig udvikling, UNCTAD, producerer verdens landbrug lige nu kalorier nok til mellem 12 og 14 mia. mennesker - men en tredjedel af alle disse kalorier går til at brødføde dyrene i kødproduktionen, og det store kalorieforbrug kan ikke opvejes af kalorierne i den færdigproducerede bøf.

Svenskere foreslog kødafgift

I Sverige har foreningen Svensk mat och miljöinformation (SMMI) foreslået en kødafgift, mens det danske folketingsparti Alternativet har foreslået en kødfri dag om ugen i offentlige institutioner. Et forslag, som nærmest blev latterliggjort af Venstre-ministeren Inger Støjberg under den seneste valgkamp.

Folks modvilje mod at sænke kødforbruget er også de seneste dage kommet tydeligt til udtryk, da den norske hotelkæde Comfort Hotels valgte at fjerne bacon og pølser fra menuen på grund af klimabelastningen fra kødproduktionen. Der gik kun få dage, inden man trak i land, i erkendelse af at der var for stor modstand fra folk, der bl.a. truede med at boykotte hotelkæden.

Den australske filosofiprofessor og forfatter Peter Singer har i sin bog Animal Liberation ganske klart tilkendegivet sin holdning til problemstillingen:

- "Vi gambler bogstaveligt talt med vores planets fremtid for at få hamburgere."

Grænsen på to grader celsius er sat som smertegrænsen forud for klimatopmødet COP21 i Paris, hvis vi skal undgå uoprettelige klimaforandringer. Den betyder, at verdens gennemsnitstemperatur maksimalt må stige to grader i forhold til niveauet før den industrielle revolution i 1700-tallet. Den første grad vil blive blevet krydset i år, vurderer forskere.

Flere forskere har kritiseret to-gradersgrænsen for at være for høj, men det har ikke ændret målsætningen for COP21.

Statham House betragtes som en af verdens førende tænketanke inden for emner omhandlende globale udfordringer. De seneste syv år har den i Pennsylvania’s årlige 'Global Go To Think Tank Index' været rangeret som den bedste tænketank uden for USA. 7.500 forskere, donorer, politikere og journalister rangerer hvert år over 6.600 tænketanke ud fra 28 forskellige kriterier.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek