Topnyheder

Erhvervschef om finansloven: Markante forringelser for Danmarks fremtid


Statsminister Lars Løkke og co. får kritik for at nedprioritere klima- og miljørområdet i sin finanslov. Foto: Henrik Bjerregrav/flickr

Såvel grønne organisationer som en af erhvervslivets tunge drenge - Dansk Energi - kritiserer regeringens finanslov, der er indgået med de øvrige partier i blå blok, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

Ifølge Dansk Energis adm. direktør, Lars Aagaard, er der tale om en "ærgerlig" og "kortsigtet" prioritering af statens økonomiske midler.

Lars Aagaard, adm. direktør i Dansk Energi, kritiserer finansloven for at være kortsigtet. Foto: Dansk Energi/PR

- "Vi kommer ikke uden om, at der er tale om markante forringelser på noget af det, som Danmark skal leve af i fremtiden," siger han til finans.dk, som skriver, at eksporten af grøn energiteknologi sidste år steg til rekordhøje 43,6 mia. kr.

Med regeringens finanslov bliver der skåret kraftigt i midlerne til den fortsatte forskning i grøn teknologi. Bidraget til Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogramet (EUDP) bliver mere end halveret i forhold til de foregående år.

"En ren massakre"

Grønne organisationer som Greenpeace og Det Økologiske Råd er også hårde i deres kritik af finansloven, der bl.a. fjerner reklameafgiften, sænker afgiften markant på udledningen af de sundhedskadelige NOx-partikler, tillader øget forurening fra landbruget og gør benzin- og dieselbiler billigere.

- "Vi har nu fået syn for sagen, og det står klart, at såkaldt grøn realisme dækker over ren massakre. Det er pinligt, at regeringen sænker ambitionerne så markant, og især nedskæringerne på energiforskning og skrotning af en række gode ordninger er så kortsigtede, at det gør ondt. De er grundlaget for, at Danmark kan fastholde den førerrolle i den grønne omstilling, som andre lande roser og lader sig inspirere af, og som betyder stigende milliardindtægter fra eksport af grøn teknologi," siger Tarjei Haaland, der er klima- og energimedarbejder hos Greenpeace.

Hans kollega Jan Søndergaard, der er organisationens politiske rådgiver, kritiserer desuden, at man har valgt at gøre elbiler dyrere og benzinbiler billigere:

- "Det er en klima- og transportpolitisk skandale, at regeringen gør store benzin- og dieselbiler billigere og samtidig udfaser afgiftsfritagelsen for elbiler. Vi kan se frem til flere, større og mere forurenende biler."

Det Økologiske Råd: Beløn miljøvenlige virksomheder

Det Økologiske Råd kalder finansloven "en gyser for klima og miljø". Også her kritiseres afgiftslempelsen af de dyreste benzin- og dieselbiler.

- "Sænkningen af NOx-afgiften er en mavepuster både til miljøet, folkesundheden og til de danske virksomheder, som lever af at sælge miljøteknologi. Man kunne i stedet have indført en tilbageførselsordning efter svensk model. Det ville have fastholdt tilskyndelsen til at sænke forureningen," siger sekretariatsleder i Det Økologiske Råd, Christian Ege, der også er uforstående over for, at partierne bag finansloven vil tillade landbruget at forurene mere.

Den svenske model går ud på, at en del af NOx-afgiften, som virksomhederne betaler, tilbageføres de mest miljøvenlige virksomheder frem for at havne i statskassen.

Skatteyderne skal betale for landbrugets øgede forurening

Miljø- og Fødevareministeriet har præsenteret finansloven, som om der gives over én millard kroner til miljøet, men faktum er, at af dette beløb - knap 1,3 mia. kr. - er øremærket tiltag, der skal kompensere for den øgede forurening fra landbruget, da Danmark ellers kan risikere at bryde EU-reglerne om forurening. Derudover får fødevare- og landbrugserhvervet 300 mio. kr. frem til og med 2019.

Finansloven betyder nemlig, at regeringen nu kan reducere kvælstofnormer, ophæve randzoneloven, afskaffe 60.000 hektar målrettede efterafgrøder samt lempe gødskningsforbuddet på § 3-arealer (beskyttede naturarealer).

- "De afsatte beløb til at afbøde den øgede forurening fra landbruget som følge af 16-punkts planen vil forslå som en skrædder i helvede, medmindre man senere indfører andre virkemidler hertil”, siger sekretariatsleder i Det Økologiske Råd, Christian Ege.

Jens Elbæk, afdelingsleder ved landbrugsrådgivningscentret SEGES, har på et nyligt statusmøde erkendt, at mere gødskning vil øge forureningen af kvælstoffer, men at man først vil kende de reelle konsekvenser om ca. 10 år.

Kvælstoffer kan ødelægge økosystemer og dræbe dyr ved bl.a. at føre til iltsvind i vandløb. Også i lovforslaget står det nævnt, at den øgede gødskning kan forøge udledningen af kvælstoffer i naturen.

Glæde over billigere forurening Hos Dansk Industri glæder man sig imidlertid over, at NOx-afgiften fra den 1. juli næste år sættes ned fra 25 til 5 kr. pr. kg. Her nævner man dog intet om den sundhedsskadelige effekt, partiklerne har, men argumenterer derimod for, at afgiftsnedsættelsen gør det lettere at drive virksomhed i Danmark.

Ifølge Steffen Loft, professor og institutleder på Institut for Folkesundhedsvidenskab, medfører NOx nedsat lungefunktion og kan øge risikoen for infektioner i lungerne. I et interview med Berlingske i september henviste han til internationale undersøgelser, der har vist, at folk med svage hjerter, der lever i trafikerede områder, er mere meget udsat for hjertesvigt.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk

ANNONCE