Topnyheder

Forskere: Disse naturkatastrofer har mennesket skabt


Flere nylige naturkatastrofer - særligt hedebølger med følgende skovbrande - er forårsaget af den menneskeskabte globale opvarmning, konkluderer forskere. Foto: US Forest Service photo/Kari Greer/flickr

Hvilke naturkatastrofer er en direkte konsekvens af den menneskeskabte globale opvarmning, og hvilke katastrofer var hændt uanset hvad? Det spørgsmål har forskere forsøgt at besvare i en årlig rapport, der siden 2012 er blevet udgivet i magasinet Bulletin of the American Meteorological's Society, skriver Scientific American.

- "I de seneste fire år har rapporten vist, at menneskets aktiviteter påvirker specifikke ekstreme vejr- og klimafænomener verden over. I de 79 studier, som er blevet publiceret i den årlige rapport over de seneste fire år, har over halvdelen af disse studier vist en sammenhæng med de menneskeskabte klimaforandringer," siger Thomas R. Karl, der er leder af National Centers for Environmental Information hos National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa), til Noaas hjemmeside.

Årets rapport er den hidtil største af sin slags, da der indgår 32 studier af 28 forskellige vejrfænomener på samtlige kontinenter, og Noah Diffenbaugh, klimaforsker ved Stanford University, kalder den "en flot bedrift" for det videnskabelige samfund.

Hedebølger forårsaget af mennesket Overordnet set står det klart, at der ses en stigende forekomst af ekstreme vejrfænomener i forhold til tidligere, og de tydeligste konsekvenser af den globale opvarmning relaterede sig til hede og usædvanligt høje havtemperaturer.

Af de otte hedebølger, som blev vurderet i rapporten, fandt forskerne i syv af dem en sammenhæng med klimaforandringerne. I den ottende hedebølge var årsagen noget mere usikker. I rapporten henviser forskerne bl.a. til et studie fra 2014, der konkluderede, at den australske hedebølge var gjort 23 gange mere sandsynlig på grund af global opvarmning.

- "Hvad vi med sikkerhed kan bekræfte er: Vi siger ikke længere 'man kan ikke tilskrive klimaforandringerne for nogen enkeltstående hændelser'," skriver Adam Sobel, atmosfærisk forsker, som ikke medvirkede i studiet, i en mail til Scientific American.

Dykker man ned i de enkelte naturkatastrofer, peger forskerne på, at hedebølgen i Østafrika sandsynligvis var forårsaget af og mere intens på grund af global opvarmning.

Derudover er tørken i Brasilien og oversvømmelsen på canadiske prærier også en konsekvens af menneskeskabt global opvarmning.

Det rekordvarme forår i Sydkorea var ligeledes en direkte konsekvens af klimaforandringerne. I konklusionen om Sydkoreas forår skriver forskerne bl.a., at deres målinger indikerer, at "risikoen grundet den antropogeniske (menneskets) påvirkning er 100 pct., og at ekstremt varme forår såsom det i 2014 er øget med to til tre gange på grund af menneskets indflydelse".

Uklar årsag

Årsagen til tørken i Mellemøsten var derimod mere uklar, da forskerne ud fra en række faktorer ikke direkte kunne knytte det til den globale opvarmning. Ifølge forskerne betyder det dog ikke, at der ingen sammenhæng er - de kunne bare ikke redegøre for den.

Forskerne fandt heller ikke noget klart bevis på, at den historiske tørke i Californien skyldtes global opvarmning, men konkluderer, at opvarmingen har øget risikoen for flere skovbrande i området.

Et andet forskningsprojekt fra i år har påvist, at selvom opvarmningen ikke har forårsaget den historisk lange tørke i Californien, har den bidraget til, at den er blevet mere intens og længerevarende, end havde den globale opvarmning ikke fundet sted.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk

ANNONCE