Topnyheder

Forskere har fundet en metode, der kan gøre landbruget mere bæredygtigt


En ny metode til at udvinde proteiner fra planter kan gøre landbruget mere bæredygtigt. Foto: Pixabay

Dansk landbrug kan blive mere bæredygtigt og rentabelt ved hjælp af en ny metode udviklet af forskere fra Københavns Universitet. Metoden gør det muligt på en effektiv måde at udvinde proteiner fra rester af planteafgrøder til brug i fødevareproduktionen.

Det kan overflødiggøre den miljø- og klimabelastende produktion af proteinprodukter såsom soja, der importeres fra Sydamerika til Danmark. Det skriver dr.dk og Københavns Universitets hjemmeside.

At udvinde proteiner fra en række produkter ikke i sig selv nyt, men hidtidige metoder har ikke kunnet udvinde dem optimalt. Kun halvdelen af de potentielle proteiner har kunnet udvindes - og som regel i så dårlig kvalitet, at de ikke kan bruges i fødevarer til mennesker.

Efter 10 års forskning har lektorerne Jens Christian Sørensen og Keld Ejdrup Markedal fra Afdelingen for Biokemi og Bioprocessering på Institut for Fødevarevidenskab ved Københavns Universitet sammen med kolleger udviklet en ny og bedre metode, som kan forvandle rester af forskellige typer planteafgrøder til proteiner - samtidig med at proteinerne bevarer en højere kvalitet, end når der bruges ældre teknikker.

- "Den nye metode med den patenterede teknologi giver en mere skånsom behandling ved en lav temperatur. Vi trækker uønskede stoffer ud og øger proteinudbyttet, samtidig med vi forhindrer proteinproduktet i at blive brunt. Vi sørger også for, at proteinerne holder opløseligheden bedre, hvilket har betydning for fødevareingredienser. Den gamle metode isolerer proteinet ved en høj temperatur, og det giver en ringere opløselighed af proteinerne i slutproduktet," siger lektor Jens Christian Sørensen.

Skåner naturen og dyrelivet

Planteproteinerne kan erstatte nogle af de mere miljøbelastende animalske proteiner, og metoden har indtil videre ført til opførelsen af to fabrikker i henholdsvis Finland og Danmark.

- "Der er mangel på proteiner på verdensplan, og prisen på proteinstoffer stiger på verdensmarkedet generelt, fordi der skal produceres stadigt mere mad til at mætte stadig flere mennesker. Hvis man kan erstatte fx æggehvide, valleprotein eller kød med planteproteiner i fødevarer, kan det være en hjælp," siger lektor Keld Ejdrup Markedal.

Ifølge Keld Ejdrup Markedal er det netop sådant et tiltag, der kan hjælpe landbruget med at blive bæredygtigt og rentabelt. Han og andre forskere forsøger nu at stable et samarbejde på benene i industrien, så den enes spildprodukt kan blive den andens råvare.

Areal på størrelse med Sjælland

Dansk landbrug importerer så store mængder proteinrigt soja fra Sydamerika, at det lægger beslag på et landbrugsareal svarende til Sjælland. På disse arealer bruges skadelige kemikalier til skade for lokalbefolkningen og naturen.

Ved at udvinde proteiner fra restprodukter med den nye og bedre metode, kan det på længere sigt gøre Danmark mere uafhængig af at importere soja. Eksempelvis er der masser af protein-potentiale i rapsfrøet, som der dyrkes i stor stil i Danmark.

Lokal dyrkning mindsker desuden forureningen fra transport, øger forsyningssikkerheden og giver en garanti for, at råvarerne er dyrket og behandlet under hjemlige miljøkrav.

Metoden, som Københavns Universitet har taget patent på, imødegår især tre udfordringer for Danmark som fødevarenation:

  1. Opretholdelse af et økonomisk bæredygtigt landbrug,

  2. Sikre at dansk landbrug er miljømæssigt bæredygtigt,

  3. Øgning af forsyningssikkerheden af proteiner i en tid, da flere og flere lande efterspøger proteiner, i takt med at middelklassen på verdensplan bliver større.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk