Topnyheder

WWF: Klimaændringer truer pandaen og andre ikoniske dyr


Pandabjørnens eksistens er truet på grund af klimaforandringerne, lyder det i en ny rapport fra WWF. Foto: Pixabay

Klimaforandringerne sker nu så hurtigt, at planter og dyr ikke kan nå at tilpasse sig de nye udfordringer. Både pandaen, isbjørnen og sumatra-orangutangen går en dyster fremtid i møde.

Sådan lyder det i en ny rapport - 'Klimaforandringernes konsekvenser for arterne' ('The Impact of Climate Change on Species') - fra Verdensnaturfonden (WWF), der har valgt at fokusere på, hvad klimaændringerne konkret betyder for en række ikoniske og i forvejen truede dyrearter.

En af de dyr er pandaen. Der er blot 1.864 pandaer tilbage i verden, og de lever næsten udelukkende af bambus, som er særdeles sårbart over for klimaforandringer. Flere arter bambus kan forsvinde fra pandaernes levesteder grundet klimaforandringerne, og dermed er bjørnenes eksistens truet yderligere.

Flere isbjørne vil drukne Rappoten har også fokus på isbjørnen, hvis levesteder forsvinder i takt med den smeltende havis.

Perioden, hvor isbjørne kan jagte sæler på havisen, bliver også kortere, og bjørnene må derfor faste i længere tid. Det har allerede nu medført flere sammenstød med mennesker, fordi bjørnene har bevæget sig tættere på befolkede områder i jagten på føde og er derfor blevet skudt.

Derudover vurderer man, at flere isbjørne vil drukne, fordi isflagerne bliver tyndere og driver mod ukendt territorium. Nogle forskere forudser, at op til to tredjedele af alle isbjørne være døde om 35 år på grund af tab af levesteder. Der er nu ca. 20-25.000 isbjørne tilbage.

Hver sjette dyreart kan uddø

For de tilbageværende 6.600 sumatra-orangutanger ser fremtiden også dyster ud. Det forventes nemlig, at ø-gruppen Sumatra i perioder vil blive ramt af øget nedbør i fremtiden, hvilket forstærker risikoen for oversvømmelser og jordskred, samtidig med at mængden af føde vil falde. I visse perioder kan der også være længerevarende tørke, hvilket øger risikoen for skovbrande.

I rapporten omtaler WWF også truslen for den afrikanske elefant, blåhvalen og havskildpadden.

Naturbeskyttelsesorganisationen IUCN anslår, at 35 pct. af alle fugle, 52 pct. af klodens padder og 71 pct. af verdens koraller er særligt sårbare over for virkningerne af klimaændringer. Faktisk er det så slemt, at en undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet Science i april anslog, at én ud af seks arter er i fare for at uddø på grund af klimaforandringerne.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk

ANNONCE