Topnyheder

Professor advarer: Pesticider kan give hjerneskader


Miljøprofessor Philippe Grandjean anbefaler gravide og børn at holde sig fra sprøjtede fødevarer og kun spise økologisk. Foto: Wisconsin Department of Natural Resource/flickr

Gravide og børn bør holde sig fra de sprøjtede konventionelle fødevarer og kun spise økologisk - sprøjtegifte og andre kemikalier skader nemlig hjernens udvikling i en sådan grad, at det kan måles på IQ'en.

Sådan lyder advarslen fra Philippe Grandjean, der er professor i miljømedicin på Syddansk Universitet samt adjungeret professor på Harvard University, og netop har udgivet bogen "Kemi på hjernen - går ud over enhver forstand".

I et interview med Jyllands-Posten forklarer han, at kemiske påvirkninger fra pesticider og tungmetaller hæmmer hjernens udvikling. Konsekvensen er en lavere IQ, indlæringsproblemer, ringere job, lavere løn samt en øget risiko for ADHD, autisme og andre udviklingsforstyrrelser.

12 stoffer giver hjerneskader Ifølge Philippe Grandjean er der 12 stoffer, som man ved, er skadelige for hjernen på længere sigt, men han finder det sandsynligt, at der reelt er flere hundrede stoffer, der har en negativ neurologisk påvirkning.

- "Det nytter ikke noget, at vi fortsætter på denne måde. Vi skal beskytte den næste generation mod giftstoffer, der skader deres hjerneudvikling. Vi ved, at bly og kviksølv skader hjernens udvikling. Det er grundigt dokumenteret. Men det nye er, at det også sker ved meget lave doser. Kviksølv er f.eks. sindssygt farligt for stamcellerne i hjernen," siger Philippe Grandjean til Jyllands-Posten.

Han fortæller, at selv pesticider, der kan være forbudte i Danmark, alligevel ender på vores tallerken, fordi vi importerer mad, der er sprøjtet med giftstofferne - bl.a. sprøjtegiften chlorpyrifos. Undersøgelser viser, at jo mere chlorpyrifos, som moren har i sin urin under graviditeten, desto tyndere bliver hjernebarken hos børnene, når de har nået skolealderen, og man kan faktisk måle, at disse børn klarer sig dårligere i intelligenstests.

Klarer sig dårligere i skolen

Hans forklaring tager afsæt i tre amerikanske og en dansk undersøgelse, der alle dokumenterer, at der er en sammenhæng mellem forekomsten af pesticidrester i gravides urin og børnenes nedsatte evner i skolen.

Derfor anbefaler han, at gravide og børn kun spiser økologiske, usprøjtede fødevarer.

Det er dog ikke udelukkende vores fødevarer, der indeholder de farlige stoffer; også kosmetik, elektronik, møbler og tekstiler kan indeholde dem, og han anbefaler derfor, at man som forbruger begynder at forholde sig kritisk til, hvad man køber, så man kan undgå giftstofferne.

Videnskab.dk har bragt et uddrag af hans bog, hvori han bl.a. skriver:

- "I store dele af verden er antallet af børn med ADHD og autisme stigende. Det tyder på, at de ikke skyldes nedarvede lidelser.Selvom vi ikke kender alle årsagerne, er de miljøbetingede risici meget sandsynlige syndere. Der er noget helt galt, når udviklingsmæssige forstyrrelser i centralnervesystemet er blandt de mest udbredte lidelser blandt børn, endda med en stadigt stigende kurve."

Han nævner i bogen de urealistisk høje krav, der stilles fra myndighedernes side, når kemikaliers mulige skadespåvirkninger skal dokumenteres, og han anklager visse økonomiske interesser for at have modarbejdet restriktionerne. Desuden er de fastsatte grænseværdier ofte for høje, vurderer han.

Det koster samfundet penge

Over for Jyllands-Posten peger Philippe Grandjean desuden på, at man faktisk kan måle i kroner og øre, hvilken negativ effekt det har på samfundsøkonomien, at pesticidrester gør børn mindre intelligente. Han opgør, at for hvert tabt IQ-point bliver værdien af den pågældendes livsindkomst 153.000 kr. mindre.

Økonomiprofessor Peter Andersen fra Københavns Universitet er enig i, at man kan omregne den tabte IQ til et samfundsøkonomisk tab.

Philippe Grandjean har modtaget den prestigefyldte Bernardino Ramazzini-pris, der gives til en videnskabsmand, der har ydet en fremragende indsats inden for folkesundheden, og han har modtaget den på baggrund af sin forskning inden for miljømedicin.

Han har bl.a. påvist, hvordan methylkviksølv påvirker børns udvikling, og det har været årsagen til, at FN i 2013 vedtog Minamata-konventionen med formålet at mindske forureningen af kviksølv.

Læs hele interviewet med Philippe Grandjean på Jyllands-Postens hjemmeside.

De 12 stoffer, der med sikkerhed forårsager hjerneskader hos børn er:

  1. Chlorpyrifos, der bruges som sprøjtegift.

  2. Bromerede flammehæmmere, der findes i nogle polstrede møbler og elektronik.

  3. Bly, der bl.a. findes i malingen i gamle huse og legetøj.

  4. Polyklorerede bifenyler, der bruges til eksempelvis fugemasse.

  5. Kviksølv, der bl.a. findes i fisk.

  6. DDT/DDE, der findes i insektbekæmpningsmidler.

  7. Arsen, der findes i jorden og kan forekomme i drikkevandet.