Topnyheder

Forskere advarede mod menneskets alarmerende forurening for 50 år siden


Aktivister fra Friends of the Earth Scotland protesterer mod Skotlands dårlige luftkvalitet. For 50 år siden advarede forskere den amerikanske præsident om menneskets øgede forurening. Foto: Maverick Photo Agency/flickr

For nøjagtig 50 år siden - den 5. november 1965 - modtog USA's daværende præsident Lyndon B. Johnson en rapport, som advarede om, at vores teknologiske fremskridt og brugen af fossile brændstoffer ville øge forureningen og kunne føre til klimaforandringer.

Rapporten med titlen Restoring the Quality of Our Environment var udarbejdet af The American Association for the Advancement of Science, og i indledningen lød det bl.a. - ud over en advarsel om at menneskets forurening havde øget indholdet af CO2 i luften:

- "Store mængder forskellige og nye materialer bliver spredt, fra både byer og landbrug, i vores luft, vores vand og vores land. Disse forureningskilder er enten uønskede biprodukter af vores aktiviteter eller brugte stoffer, som har opfyldt deres formål. Ved at forblive i miljøet, skader de vores økonomi og vores livskvalitet."

- "Problemerne med forurening vil øges, i takt med at vores teknologi og levestandard vil vokse."

- "Den fortsatte styrke og velfærd for vores nation afhænger af mængden og kvaliteten af vores ressourcer og af den kvalitet af naturen, som vores befolkning lever i."

Det er blevet værre

I indledningen gjorde forskerne det også klart, at den generelle miljøforurening allerede på daværende tidspunkt havde ødelagt landbrugsjord og øget dødeligheden blandt fisk og andre havdyr.

Derudover havde forurening dræbt pollenspredende insekter, og der var fundet "alarmerende" indhold af forurening i migrerende fugle.

- "Selv pingviner på Antarktis og Arktis' sneugler har pesticider i deres kroppe."

Trods advarslen er miljøproblemerne i dén grad synlige nu. For eksempel dør bier i tusindvis, og forskere har fundet ud af, at insektgifte er blandt synderne. Bl.a. viste et studie fra Havard University sidste år, at insektgifte er skyld i, at hele kolonier forsvinder.

Derudover viste en nylig rapport fra Verdensnaturfonden WWF og Zoological Society of London, at verdens fiskebestand er næsten halveret siden 1970, hvilket ikke kun skyldes overfiskeri, men også varmere havtemperaturer samt forurening og ødelæggelse af dyrenes levesteder.

Et andet eksempel på, at forskernes advarsel mod forurening var berettiget, er et nyt studie, der konkluderer, at flere mennesker årligt dør som følge af luftforurening end sammenlagt af malaria og hiv/aids.

Advarede mod klimaforandringer

Måske endnu mere bemærkelsesværdigt var forskernes fremsynthed på et dengang relativt uudforsket område: CO2's påvirkning af klimaet:

- "Den del (af CO2), som forbliver i atmosfæren kan have en signifikant påvirkning på klimaet (...) en øgning af atmosfærens indhold af CO2 kan hæve temperaturen i det nedre luftlag."

Ud over højere temperaturer nævnte forskerne også risikoen for, at havtemperaturen bliver højere, og at Antarktis vil smelte, hvilket vil føre til, at havets niveau stiger. Siden 1992 er havet steget otte cm, og stigningen har en selvforstærkende effekt, så det forventes, at havet i 2100 vil stige yderligere ca. én meter.

Forskerne vurderede også, at havet ville blive mere surt, hvilket de ramte plet med: Et studie fra 2010 påviste, at havet nu er mere surt, end det har været de seneste 800.000 år.

Temperaturen er steget næsten én grad

Derudover mente forskerne, at det var afbrændingen af fossile brændstoffer, der var skyld i, at indholdet af CO2 i atmosfæren var stigende og altså ikke andre mulige faktorer.

Baseret på en FN-prognose vurderede de, at indholdet af CO2 i atmosfæren ville stige med 25 pct. og være på 350 ppm (partikler per million) i 2000 - noget under det reelle niveau, der nåede op på 370 ppm. I år har det overskredet grænsen på 400 ppm, og den globale temperatur er fra 1880 til 2012 steget ca. 0,9 grader celsius.

Forskerne konkluderede afsnittet om klimaforandringerne med, at man var nødt til at se på muligheder inden for geoengineering, hvor man ved hjælp af teknologi kan modvirke forandringerne - eksempelvis ved at fjerne CO2 fra atmosfæren.

Johnson holdt tale dagen efter

Efter at have modtaget rapporten holdt præsident Lyndon Johnson en tale om den i Kongressen. Han sagde, at han ville øge antallet af forskere og ingeniører, der skulle arbejde med problemstillingen forbundet med forureningen.