Topnyheder

Kritisk udvikling: Fugle nær vores kyster er ved at uddø


Lunden er for første gang blevet optaget på IUCN's liste over truede dyrearter. Foto: Pixabay

Bestanden af lunder og turtelduer er faldet så kraftigt de senere år, at fuglene for første gang er blevet registreret på IUCN's røde liste over truede dyrearter. Det skriver The Guardian.

Det markerer et skifte i bevaringsarbejdet, for hvor det før primært var dyr i troperne, som trues, er det nu også dyr nær vores kyster. Det fortæller bevarelseschefen hos den britiske fugleorganisation RSPB, Martin Harper, til The Guardian:

- "Dagens bekendtgørelse betyder, at den globale bølge af dyr, der uddør, nu har nået vore kyster. Antallet af dyrearter, der er truede, har altid været højest i troperne, særligt på de mindre øer. Men nu begynder krisen at brede sig i tempererede regioner såsom Europa," siger han og tilføjer:

- "Nedbrydningen af det britiske naturliv er markant, og det bliver skærpet, når man taler om, at lunder og turtelduer nu er udrydningstruede på samme niveau som den afrikanske elefant og løve og endnu mere truede end pukkelhvalen."

Klimaforandringer bærer en del af skylden

80 pct. af lunderne holder til i Norge, Island og Færøerne, og det menes, at årsagen til deres drastiske tilbagegang er klimaforandringerne og fiskeri. Forskning har vist, at særligt lunderne er sårbare over for pludselige temperaturændringer i havet samt ekstremt vejr.

Selvom der stadig er over én mio. lunder tilbage, afholder det ikke arten fra at havne på IUCN's liste - det er nemlig den hastige tilbagegang i bestanden, som afgør, at den nu betragtes som truet.

Turtelduen og afrikanske gribbe forsvinder

Turtelduen, som tidligere var let at få øje på i Europa, har haft en tilbagegang i bestanden på 30 pct. de seneste 16 år. I Storbritannien har man mistet hele 90 pct. af fuglearten siden 1970'erne.

Ifølge RSPB er der en illegal jagt på turtelduen omkring Middelhavet. Derudover mener organisationen også, at klimaændringerne spiller en rolle for fuglens overlevelse.

Bestanden af turtelduer falder så kraftigt, at IUCN nu har optaget arten på sin liste over truede dyrearter. Foto: vil.sandi/flickr

Også afrikanske gribbe nævnes i artiklen; seks af 11 gribbearter er nemlig nu betegnet som "kritisk truet" - den højeste kategori, før en art betegnes som uddød.

Blandt årsagerne er, at gribbene bliver ofre for den gift, som krybskytter har givet dyr, hvis ådsel gribbene spiser. Derudover bruger landmænd det antiinflammatoriske stof diclofenac til deres dyr - et stof, der er giftigt for gribbe.

Bestanden af de afrikanske gribbe er alt i alt faldet med 99,9 pct.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk

ANNONCE