Topnyheder

Regeringen modsagt af sin rådgiver: Grøn omstilling skal IKKE gå langsommere


Regeringen får nu kritik fra Klimarådet vedrørende slækkelsen på klimaambitionerne. Foto: Jens Astrup/flickr

Regeringen har valgt at gå den forkerte vej, hvis Danmark skal nå målet om at blive uafhængig fossil energi i 2050. Sådan lyder kritikken fra regeringens egen rådgiver Klimarådets formand, Peter Birch Sørensen, der er professor i økonomi ved Københavns Universitet og tidligere overvismand.

- "Jeg tror ikke, man har gjort sig helt klart, hvor stor en omstilling der faktisk er tale om, hvis vi skal tage 2050-målsætningen alvorligt. Der skal laves nogle store investeringer, og hvis vi udskyder dem for længe, skal de gennemføres i et meget forceret tempo senere, og så kan det blive urealistisk at nå målet, eller det kan blive uforholdsmæssigt dyrt," siger Peter Birch Sørensen til Information.

Klimarådet blev nedsat af den forrige regering og skal mindst én gang om året gøre status over det klimapolitiske arbejde og give regeringen anbefalinger på vejen mod 2050-målet. Selvom rådets første redegørelse ventes sidst i november, har det allerede nu set sig nødsaget til at advare mod regeringens kurs.

Peter Birch Sørensen advarer, at der skal nås meget på området, hvis man skal nå målsætningen inden 2050, og jo længere tid, man venter, desto dyrere bliver det. En jævn, ambitiøs omstilling med løbende investeringer er bedre end at udsætte den, forklarer han.

Klimaminister Lars Christian Lilleholt anser ikke Peter Birch Sørensens udtalelser som en kritik af regeringens "grønne realisme", som ministeren betegner den.

- "Vi fører en meget ambitiøs klima- og energipolitik i Danmark på baggrund af brede aftaler. Danmark ligger milevidt foran de fleste," siger han.

Lars Christian Lilleholt tager dog ikke stilling til, at Danmarks indsats er nødt til at være mere ambitiøs i forhold til visse andre, da landet er blandt de mere klimabelastende nationer. Målt per borger er Danmark den ottendestørste udleder af CO2 i EU.

Kritik fra flere parter

Regeringen har meldt ud, at den ikke ønsker at sænke CO2-udledningen med 40 pct. i 2020 - i stedet er 37 pct. nok. Den har også netop indgået en politisk aftale om at indføre afgifter på elbiler, og i finanslovsforslaget er der foreslået nedskæringer på flere områder inden for klima og miljø bl.a. i forskningen.

Såvel politiske modstander som NGO'er og erhvervslivet herunder Dansk Industri og Dansk Byggeri har kritiseret regeringens slækkelse på klimaambitionerne. Kritikken lyder bl.a., at det vil koste arbejdspladser, investeringer fra private aktører og svække den danske konkurrenceevne.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk

ANNONCE