Topnyheder

Forskere advarer: Farlige bakterier ligger i dvale i Arktis' smeltende is


Bakterier, der danner den meget farlige methylkviksølv, vil blive frigjort, i takt med at isen i Arktis smelter. Foto: NASA Goddard Space Flight Center/flickr

Giftdannende bakterier, der har ligget i dvale i tusindvis af år i Arktis' is, bliver vækket, hvis isen fortsætter med at smelte. Sådan lyder advarslen fra forskere bag et nyt studie, der er trykt i tidsskriftet Science. Det skriver Takepart.com.

Ved at undersøge over 3.500 metagenomer (genetisk materiale) har forskerne fundet ud af, at permafrosten i Arktis indeholder store mængder bakterier, der omdanner uorganisk kviksølv til den giftige methylkviksølv, som kan påføre udviklings- og nerveskader på børn og fostre.

Den højere temperatur i området gør, at is, som førhen var frossen året rundt, nu skiftevis tør op og fryser.

- "Hvis det fortsætter, og det gør det sandsynligvis, vil permafrosten i dag blive morgendagens aktive lag, hvilket vil medføre, at bakterier, som har disse gener, før eller siden vil vågne efter at have været i dvale i tusindvis af år," siger en af forskerne bag studiet Dwayne Elias, der er mikrobiolog ved Oak Ridge National Laboratory, ifølge Takepart.com.

Påvirker mennesket gennem mad og vand

Kviksølvforgiftning i Arktis kan forekomme, fordi luft- og havstrømmene bærer kviksølvpartikler fra kulkraftværkernes udslip til området, hvor partiklerne ender i isen og sneen. Når de kommer i kontakt med de pågældende bakterier, bliver de omdannet til giftigt methylkviksølv.

Kviksølvet ender sidenhen i floderne og drikkevandet, hvilket ikke blot er med til påvirke havlivet, men også ender i mennesker, når de drikker vandet eller spiser fisk eller dyr, som har indtaget fisk med kviksølv.

Kviksølv øger risikoen for Parkinsons

Et nyligt studie trykt i tidsskriftet Environmental Health Perspectives i august viste, at der blandt de lokale inuitter i det nordlige Quebec i Canada var et højt indtag af kviksølv. Her indtager kvinder og børn dagligt næsten dobbelt så meget som myndighedernes fremsatte maksimumgrænse, og flere af børnene har opnået færre point i intelligenstester end børn i andre og mindre byer i Canada. De udsatte børn havde også et markant højere behov for basal indlæringsundervisning.

Et studie fra 2012 har desuden vist, at methylkviksølv ophober sig i grindehvaler, hvorfor forskerne af sundhedsmæssige årsager fraråder folk at spise grindekød. Alligevel bliver grindehvaler næsten hvert år slagtet og spist af indbyggerne på Færøerne. Forskerne bag studiet fandt bl.a. en udpræget negativ effekt på fostres udvikling af hjernen, når indholdet af methylkviksølv var højt.

Kviksølv har også vist sig at påvirke nervesystemet, svække immunforsvaret og øge risikoen for Parkinsons sygdom.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk

ANNONCE