Topnyheder

Professor om Venstres miljøpolitik: For dumt


Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) får kritik for sin miljøpolitik, der kan skade dansk natur. Foto: Venstre

Venstre er ved at smide 30 års miljøindsats ud. "Det er simpelthen for dumt", lyder det fra en professor ved Københavns Universitet. Han og en kollega ved DTU kritiserer Venstres nedskæringer på klima- og miljøområdet. Det skriver Jyllands-Posten.

Venstre ønsker bl.a. at tilføre én mio. flere grise til landbruget, fjerne randzonerne, tillade mere gylle og kvælstof på markerne, fjerne afgiften på bilernes sundhedsskadelig Nox-udledning, sænke målet om 40 pct. mindre CO2 i 2030 samt skære flere millioner til lokale miljø- og klimaaindsatser.

- "Det, man lige nu er i gang med, er at smide 30 års indsats på vandmiljøområdet ud på møddingen. En indsats, der koster to-tre mia. kr. om året at drive, og som har kostet en investering på 20-30 mia. kr. Det er dybt uhensigtsmæssigt, og det er simpelthen for dumt," siger Kaj Sand-Jensen, professor ved Biologisk Institut ved Københavns Universitet, til Jyllands-Posten.

Danmark er blandt de mest forurenede lande i EU

Han var i foråret med til at fremlægge en rapport om tilstanden i de danske søer, vandløb og kystområder. Den viste, at siden vandmiljøplanen blev sat i værk i 1985, har områderne fået det bedre.

En rapport fra Aarhus Universitet udgivet i sommer bakker op om Kaj Sand-Jensens påstand vedrørende vandmiljøplanens effekt.

Resultaterne fra rapporten viste, at de danske vandmiljøplaner har ført til et markant fald i mængden af næringsstoffer i de indre danske farvande, hvilket har givet et rigere liv i havet. Danmark er dog stadig meget sårbart.

- "Hvis vi slækker på kravene, skal der ikke så meget til, før flere næringsstoffer ødelægger den positive udvikling. Kystområderne er fortsat meget sårbare og nye stigninger i næringsstoftilførslerne, fx via anvendelse af større mængder af kvælstof og fosfor i landbruget, fører hurtigt til forringelser i miljøkvaliteten," sagde professor og medforfatter til rapporten Bo Riemann i forbindelse med udgivelsen.

En EU-rapport fra sidste år konkluderede, at Danmark, hvis areal procentmæssigt er det mest dyrkede i verden, er det tredjemest forurenede land i EU, når det kommer til kvælstoffer.

Rapporten viste, at i 2010 var grænsen for økosystemernes tolerance for næringsstoffer overskredet på 100 pct. af det danske naturareal. Kun Luxembourgs og Hollands naturområder var mere belastede end de danske. Fremskrivninger viste, at i 2020 og 2030 vil 99 pct. af det samlede danske areal stadig overskride grænsen.

Ministeren afviser kritikken: Vent og se Professor Poul Erik Morthorst fra DTU kritiserer regeringens nedskæringer på klimaområdet, som ifølge ham skader den danske forskning og sender et dårligt signal forud for klimatopmødet i Paris senere på året. Han kalder nedskæringerne for "ødelæggende" for dansk forskning og frygter, at det får forskere til at søge mod andre lande.

Regeringen har tidligere udtalt, at de lavere klimaambitioner sker af hensyn til jobskabelse.

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) mener, at kritikken vedrørende miljøet kommer for tidligt og på et for løst grundlag.

- "Vi er over for EU forpligtet til hele tiden at forbedre vandmiljøet, det har jeg tænkt mig at leve op til. Så kritikerne må vente med deres kritik og deres skræmmebilleder, til de ved, hvad vi vælger at gøre," siger hun bl.a. til Jyllands-Posten.

Hun har netop sendt et andet miljøforslag til høring, der skal tilbagerulle et forbud mod sprøjtning og gødskning i den særligt sårbare §3-natur. Det på trods af at en undersøgelse fra Aarhus Universitet i 2012 viste, at det kan have udbredt negativ effekt på naturlivet.

- "Det er simpelthen en hån, at hun kalder sig miljøminister. Det eneste, hun går op i, er at give landbruget lov til at svine og forurene mere. Hun er tilsyneladende ligeglad med, at vores natur er trængt, og at hundredevis af dyrearter er truet blandt andet på grund af landbrugets forurening," sagde miljøordfører Maria Reumert Gjerding (EL) i den forbindelse.

Kritik fra både NGO'er og erhvervslivet Både NGO'er og erhvervslivet har den seneste tid nærmest samstemmende kritiseret regeringens planer på klima- og miljøområdet. Fra organisationer som Det Økologiske Råd og Verdensnaturfonden (WWF) lyder det, at det vil skade miljøet og klimaet, mens erhvervslivet, heriblandt Dansk Industri, 3F og Dansk Byggeri, vurderer, at tilbagegangen på området vil skade Danmarks konkurrenceevne inden for den grønne sektor og koste arbejdspladser.

- "Regeringen saver den grønne gren over, som Danmark sidder på. Vi lever godt af grøn eksport, men det kan vi kun fastholde og øge, hvis vi kan blive ved med at udvikle nye produkter," sagde Kim Skibsted, kommunikationsdirektør i Grundfos, for nyligt.

En rapport fra 3F's nye grønne tænketank viser desuden, at en ambitiøs grøn omstilling vil skabe op mod 17.000 permanente job i den grønne sektor.

Det store energiselskab E.ONs danske afdeling har netop truet med at stoppe sine investeringer i Danmark, fordi regeringen er på slingrekurs på klima- og miljøområdet, mener man; der er ganske enkelt sået tvivl om fremtidens kurs, og dermed mener selskabet ikke at kunne forsvare fremtidige investeringer.

Også i udlandet er Danmarks slækkelse på klimaområdet blevet bemærket. I en artikel fra den 29. september på det amerikanske medie Bloomberg nævnes flere punkter, hvor regeringen har skåret ned på de grønne ambitioner.

- "Danmarks træk (afgift på elbiler) markerer det seneste skifte væk fra tiltag, som tidligere havde givet det skandinaviske land en førende position inden for innovativ politik, som skulle promovere vedvarende energi. Den tre måneder gamle regering har allerede sagt, at den vil skrotte det ambitiøse CO2-mål og droppe planerne om at blive fossilfri i 2050," står der bl.a. i artiklen.

Jyllands-Postens interview med professorerne og Eva Kjer Hansen kan læses i fuld længde her: http://www.jyllands-posten.dk/premium/

Af: Henrik Hindby Koszyczarek