Topnyheder

Organisationer: Øko-regler er for svage. EU overvejer at gribe ind


EU's økologiregler er for uklare, lyder kritikken. En komité skal nu diskutere mulige stramninger. Foto: Simon Whitaker/flickr

EU lægger nu op til at stramme økologireglerne - det kan styrke dyrevelfærden, mener organisationer, der kritiserer de nuværende regler for at være for uklare.

Det er EU's landbrugskomité, der mødes den 13. og 14. oktober for at diskutere nye og mere klare regler inden for økologi. Det er imidlertid op til Europa-Parlamentet at vedtage de eventuelle regelændringer. Det skriver GlobalMeatNews.com.

Mens de enkelte medlemsstater kan have egne og skrappere økologiregler, er de nuværende regler for at få EU's økologimærkning på flere områder utilstrækkelige, lyder kritikken. Eksempelvis har Danmark specifikke tidsregler om transport af dyr i økologi; maksimalt otte timer fra gård til slagteri. I EU's lov står blot, at transporten i økologi "skal holdes til et minimum".

"Det er afskyeligt"

- "Lemlæstelse, herunder kastration, som kan undgås, men ofte er udført på smertefuld vis på visse økologiske landbrug i nogle medlemslande er ikke høj velfærd; det er det heller ikke, når man begrænser kvægs bevægelsesfrihed og transporterer dyr over lange afstande. Der er ingen garanti for, at dyrene bliver korrekt bedøvet før slagtning, og det er heller ikke høj velfærd. Denne situation - selvom den ikke er gældende for alle økologiske landbrug - er i dag en realitet for nogle økologiske landbrug, og det er ganske enkelt afskyeligt, at EU's institutioner ikke handler mere på området," siger Reineke Hameleers, leder for The European Parliament's Intergroup on the Welfare and Conservation of Animals, i en pressemeddelelse.

Organisationenen uddyber, at EU's nuværende økologilov indeholder selvmodsigelser og regler, som tillader "smertefulde praksisser" såsom skamfering og tøjring af dyr samt en lang transporttid. Derudover mangler der klare regler, som sikrer en ensartet, human slagtemetode på økologiske dyr.

Mulighed for flere stramninger

Også dyreværnsorganisationen Compassion in World Farming Europeans bestyrer Olga Kikour påpeger mangler i EU-reglerne. Hun ser derfor mødet som en anledning til at forbedre dyrevelfærden i økologi og nævner bl.a., at det har været diskuteret i en underorganisation til EU's miljøkomité, at man bør indføre en maksimal transporttid på otte timer for pattedyr, dog fire timer for svin.

Olga Kikou mener også, at der skal være klart definerede regler, som kræver, at økologiske dyr bedøves før slagtning.

Et af forslagene, der skal diskuteres af EU's landbrugskomité, lyder, at alle økologiske dyr skal bedøves inden smertefulde procedurer såsom beskæring af horn eller kastratino. Bedøvelse er ikke påkrævet i konventionelt landbrug og er ikke nedfældet ved lov i økologi.

Der har imidlertid også været kritik af nye EU-tiltag inden for økologisk landbrug. Sidste år besluttede man at skærpe reglerne bl.a. i forbindelse med import, hvilket vil træde i kraft i 2017. Kritikere mener imidlertid, at strengere krav kan afskrække nuværende eller potentielle økologiske landmænd til skade for branchen.

Øget efterspørgsel på økologi

Hvis komitéen stemmer for at ændre reglerne for dyrevelfærden, vil det ryge videre til Europa-Parlamentet, der som den lovgivende magt skal stemme for eller imod forslaget.

Der er en øget efterspørgsel på økologi i EU, hvor man ligesom i Danmark har svært ved at følge med efterspørgslen. Det økologiske landbrug er ellers blevet markant udvidet de senere år, men ikke tilstrækkeligt til at følge med efterspørgslen.

I løbet af det seneste årti er det økologiske areal gennemsnitligt vokset med en halv million hektar hvert år - det svarer til godt otte gange Bornholms areal. Der er nu over 186.000 økologiske landbrug i EU.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk