Topnyheder

Klimaforandringerne flytter bjerge - bogstaveligt talt


Gletsjere i varmere områder eroderer hurtigere og flytter sedimenter med sig, hvilket ændrer landskabet. Foto: Pixabay

Forskere har fundet beviser for, at klimaforandringerne er ved at ændre landskabet i et område i Sydamerika, hvor temperaturen er steget de senere år. Det viser et nyt forskningsstudie, der er publiceret i tidsskriftet Nature.

Det er forskere fra University of British Columbia, der i fem år har undersøgt gletsjerne i Patagonien, som ligger i Argentina og Chile, og sammenlignet deres ændringer med Den Antarktiske Halvø.

Forskerne fandt, at gletsjerne Patagonien bevægede sig mere og eroderede op til 1.000 gange hurtigere end i Antarktis. Den hurtigt smeltende is har desuden en selvforstærkende effekt, da den nærmest "smører" den stadig frosne is omkring sig, så den bevæger sig endnu hurtigere og rykker sedimenter med sig i processen. Sedimenter er kort fortalt småpartikler/aflejringer, der er ophobet i undergrunden. Således er den danske undergrund primært bygget op af sedimentære bjergarter, og transporten af sedimenter medvirker til at ændre landskabet - det kan bl.a. skabe dybe kløfter i området.

Ifølge studiets hovedforfatter, Michele Koppes, har Antarktis en rig biodiversitet, og derfor er sedimenttransporten et problem for dyrelivet, da mange dyr lever omkring sedimenterne og faktisk lever af dem, da de indeholder organisk materiale.

- "Hvis du pumper så mange flere sedimenter ud i vandet, så ændrer du havlivet," konstaterer hun ifølge ScienceDaily.

Patagoniens gletsjere kan være væk om 20 år

Så snart temperaturen stiger ved Antarktis, vil også dét område komme til at se markant anderledes ud i fremtiden, lyder det fra forskerne.

- "Antarktis er ved at blive varmere, og så snart temperaturen rammer nul grader celsius, vil gletsjerne begynde at bevæge sig hurtigere. Vi ser allerede nu, at iskapperne er begyndt at bevæge sig hurtigere og bliver nok mere eroderende, hvilket vil skabe dybe kløfter og skubbe flere sedimenter ud i havet," siger Michele Koppes.

Forskerne vurderer samtidig, at Arktis' landskab omkring Canada vil blive ændret markant de kommende år, da det er et af områderne på Jorden, der opvarmes hurtigst lige nu.

I 2007 udkom et andet studie, hvor forskere også havde undersøgt Patagoniens gletsjere. Resultaterne viste, at gletsjerne dengang forsvandt i et tempo så hurtigt, at de vil være væk om ca. 20 år (dengang for otte år siden lød vurderingen 20-30 år).

Fakta:

  • Gletsjer er en betegnelse for en flerårig sne- og isaflejring, der bevæger sig ned ad skråninger som følge af sin egen masse. De dækker omkring 15 mio. km2, hvilket svarer til omtrent 9 pct. af Jordens samlede landareal.

  • Isskjoldet på Antarktis er med sine 13 mio. km2 langt den største nuværende gletsjer.

  • Gletsjere repræsenterer nogle af de kraftigste erosionsmekanismer på Jordens overflade. De store lokale trykforskelle og -variationer under en gletsjer bevirker, at ujævnheder i underlaget knuses. Løsgjorte sten og blokke slæbes hen over underlaget og udsætter dette for slibning og knusning, hvorved landskabet relativt hurtigt ændres.

(Kilde: Gyldendals Den Store Danske)

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk

ANNONCE