Topnyheder

Dette uland overgår Danmark på klima og miljø


Bhutan er et lille og relativt fattigt land sammenlignet med Danmark, men det bremser ikke nationens ambition om at forblive klimaneutralt og omlægge al landbrug til økologisk landbrug. Foto: Christopher Michel/flickr

100 pct. økologi og klimaneutralt. Det er, hvad det lille og relativt fattige land Bhutan er på vej mod. Desuden måler regeringen landets værdi i lykke - ikke blot penge - og miljøbeskyttelse er et af de centrale punkter i lovgivningen; landets økonomiske velstand skal vokse ud fra bæredygtige principper.

I 2011 iværksatte Bhutan et landbrugsprogram, der skal gøre landet 100 pct. økologisk i 2020. For at nå i mål tilbydes undervisning til landmændene i landbrugsdrift og økonomi, og der ydes desuden tilskud.

At fremme økologi er ifølge Peldon Tshering, chefstrateg for Bhutan miljøkommission, et "logisk skridt mod målet at forblive CO2-neutralt", som landet også har en målsætning om. Siden økologiomlægningen blev igangsat, har landbruget øget sin produktion med 3 pct, og en af Bhutans landmænd, 55-årige Phub Zam, fortæller til nyhedsbureauet Reuters, at efter hun for fire år siden omlagde sin bedrift til økologi, er hendes indtjening tredoblet.

I Danmark er blot ca. syv pct. af landbruget økologisk, og Venstre har siden valget droppet sin plan om at fordoble det økologiske areal i 2020.

Mediet EcoWatch skriver i øvrigt også, at Bhutan er "lysår" foran de fleste andre lande på de grønne områder, og hjemmesiden Climate Action Tracker, der måler landenes klimamålsætninger, rangerer Bhutan allerøverst på sin liste som "Role Model" - i øvrigt det eneste land, der opnår den placering. EU - herunder Danmark - opnår den tredjehøjeste rangering; "Medium".

Vil være affaldsfrit i 2030

En anden målsætning i Bhutan er, at landet - trods store mangler inden for affaldshåndtering - vil være affaldsfrit i år 2030. Med 100 tons årligt affald skal der altså noget af en indsats til for at kunne opfylde målsætningen.

- "Vi vil have, at indbyggerne tænker i de fem R'er: overvej, reducér, genanvend, genbrug og genskab (på engelsk: rethink, reduce, recycle, reuse and re-create)," siger Nedup Tsering, lededer af regeringens Clean Bhutan-projekt til Reuters.

Herhjemme har Venstre også netop annulleret sin målsætning om, at 50 pct. af affaldet fra danske husholdninger skal genanvendes i 2022.

Vil fastholde sin CO2-neutralitet

Derudover vil Bhutan fastholde sin CO2-neutralitet - faktisk er landet et af de eneste i verden, der udleder mindre CO2, end det optager. Det skyldes, at landets skovarealer absorberer ca. seks mio. tons CO2, mens befolkningen samlet udleder ca. 1,5 mio. tons.

Øget levestandard og økonomisk vækst de seneste år er dog det ikke gået ud over økosystemet: Omtrent 72 pct. af landets areal er skov, og det står i loven, at det areal aldrig må nå under 60 pct. Fra 1990 til 2010 er det ifølge FN tilmed vokset med 7,1 pct.

Indbyggerne har adgang til næsten 100 pct. ren energi i byområder og ca. 94 pct. i landområder båret frem af landets store vandkraftværker. Den største CO2-udleder i landet er fra landbruget, men her har man formået at fastholde udledningen på det samme niveau over en længere periode.

Der er imidlertid en udfordring i industri- og transportsektoren, hvor udledningen er kraftigt stigende, men regeringen har allerede formuleret en konkret plan med ni punkter, der skal fastholde landets grønne ambition: Der skal bl.a. bygges klimavenlige bygninger, landbruget skal være bæredygtigt, brugen af rene biler skal fremmes, og hold af produktionsdyr skal forbedres, så det er mindre klimabelastende.

Ifølge tal fra Verdensbanken i 2011 udledte Bhutan 0,8 ton CO2 per indbygger - til sammenligning udledte en dansker i 2011 7,2 tons CO2.

Venstres klimaminister, Lars Christian Lilleholt, vil desuden slække på ambitionen om at nedbringe den danske CO2-udledning. Folketinget har tidligere besluttet en sænkning på 40 pct. i 2020 i forhold til 1990-niveauet, men for Venstre er 37 pct. nok.

Bhutan måler velstand i lykke

Man kan argumentere for, at Bhutans industri- og landbrugssektor er meget mindre end Danmarks, så omlægningen derfor er mindre omfangsrig, men på den anden side har Danmark langt flere midler til at forfølge de grønne mål, som Bhutan er i gang med.

Og hvor både Liberal Alliance og Dansk Folkeparti har argumenteret mod den grønne omstilling, fordi Danmarks udledning er lille i det samlede billede, har det altså ikke ændret på Bhutans klimapolitik.

Derudover har Bhutan en anden tilgang til at måle vækst og rigdom på end de øvrige lande. Frem for udelukkende at måle velstand på bruttonationalproduktet (BNP), har det egen målestok for velstand: Gross National Happiness (GNH).

I 2010 blev landets første demokratisk valgte leder, premierminister Jigmi Y. Thinley, inviteret til Danmark for at gæsteforlæse om landets målsætning om at gøre sin befolkningen lykkeligere.

GNH består af fire hovedsøjler: bæredygtig og retfærdig socioøkonomisk vækst, beskyttelse af miljøet, bevarelse og fremme af kulturen og gode styreformer. GNH måles konkret på 72 forskellige indikatorer, som blandt andet inkluderer sundhed, uddannelse, kulturel diversitet og psykisk velbefindende.

- "Vi søger seriøst at gøre folks lykke til et endeligt mål for vores land," sagde Jigmi Y. Thinley under forelæsningen i 2010 ifølge Information.

Tal fra 2010 viser, at GNH var på 0,743 - skalaen går