Topnyheder

Pris for at smelte Arktis: 286.000.000.000.000 kr.


I forbindelse med et Nasa-studie har forskere taget vandprøver af smeltevand for at se, hvordan Arktis' smeltning påvirker havets økosystem. Ifølge et nyt studie vil smeltningen af Arktis' permafrost koste adskillige trillioner dollars for verdenssamfundet. Foto: NASA/Kathryn Hansen

Det vil få enorme konsekvenser for klimaet og koste et næsten ufatteligt beløb, hvis den globale opvarmning fortsætter i sit nuværende tempo, lyder det i et nyt studie "Economic impacts of carbon dioxide and methane released from thawing permafrost".

En tidligere beregning fra FN's klimapanel IPCC lyder, at ødelæggelserne forårsaget af klimaforandringerne vil have kostet 326 trillioner dollars i år 2200, men to forskere fra University of Cambridge og University of Colorado har beregnet, at der skal lægges yderligere 43 trillioner dollars (286 billioner kroner) til regningen, som dermed løber op i samlet set 369 trillioner dollars svarende til 2,5 billiarder kroner (2.451.000.000.000.000 kr.).

Arktis opvarmes lige nu dobbelt så hurtigt som Jordens gennemsnitlige opvarmning grundet menneskets udledning af drivhusgasser, og fortsætter udviklingen i samme tempo, vil permafrosten "i udbredt grad" smelte, hvilket vil frigøre enorme mængder CO2, som lige nu er lagret i isen - det vil altså forstærke den globale opvarmning yderligere.

- "Disse resultater viser, hvor nødvendigt det er, at vi handler hurtigt for at bremse smeltningen af permafrosten, så vi kan minimere udledningen af drivhusgasser," siger medforfatter til studiet dr. Chris Hope fra Cambridge Judge Business School til universitetets hjemmeside.

Landbrug vil blive ødelagt

Forskere vurderer, at der er ca. 1.700 gigatons CO2 og methan gemt i isen, svarende til godt halvdelen af, hvad verdensbefolkningen årligt udleder i forvejen.

Konsekvenserne ved at smelte isen og frigøre disse gasser vil være, at klimaforandringerne forværres; havet vil stige yderligere, og der vil være en risiko for, at også en del af Grønlands indlandsis samt iskapperne ved Vestantarktis vil smelte.

Klimaændringerne vil desuden ødelægge store landbrugsområder, og brugen af aircondition vil stige i regioner, hvor der vil være længerevarende tørke og hedebølger. Derudover vil der være en række sundhedsomkostninger og omkostninger forbundet tabet af økosystemer, der kollapser.

Forsker: Regeringer skal fremme den grønne sektor

Det er derfor nødvendigt med en mere aggressiv grøn politik fra regeringerne, lyder forskernes opfordring. Det nytter ikke noget, at man vil lade den fossile industri og grønne industri konkurrere på lige vilkår - den grønne industri skal hjælpes frem af regeringerne og gøres billigere for forbrugerne.

- "Vi bliver nødt til at investere penge i at gøre vedvarende energiproduktion billigere, sænke omkostningerne til energilagring og skabe en optimal politik med afgifter og andre metoder, der skaber incitamenter. Det vil give os et miljø, hvor forbrugerne helt naturligt vil vælge den energivenlige løsning, fordi det er den billigste løsning at vælge for dem," siger Kevin Schaefer fra The National Snow and Ice Data Center (NSIDC), der hører under University of Colorado, til centrets hjemmeside.

Sådan gjorde de

I beregningen har forskerne brugt PAGE09-modellen, der er velegnet til at vurdere omkostningerne forbundet med udledningen af drivhusgasser og de følgende klimaforandringer - den er også blevet brugt af FN's klimapanel IPCC.

Forskerne har så taget fire forskellige scenarier fra IPCC i betragtning, og det er scenariet A1B, som fører til prisen på 2,5 bia. kr.

Det valgte scenario er det, som vi læner os mest op af lige nu, da det forudser, at verdenssamfundet lægger mere vægt på økonomisk vækst end bæredygtighed, og at verdensbefolkningen fortsætter med at vokse. Det forudser også en balance mellem fossil energi og vedvarende energi.

Studiet er publiceret i tidsskriftet Nature Climate Change.

Arktis er svundet markant ind på blot 20 år. Illustration: University of Illinois - Kollage: John S. Quarterman

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk