Topnyheder

Halvdelen af havets dyr er udryddet på 42 år


Halvdelen af havets dyreliv er forsvundet på 42 år. Mennesket bærer skylden. Foto: Toxic Web/flickr

Dyrelivet i verdenshavet er alvorligt truet, og der skal handles nu for at redde det, advarer Verdensnaturfonden (WWF). Organisationen har i samarbejde med Zoological Society of London udgivet rapporten "Living Blue Planet Report", der undersøger havets dyreliv fra 1970 til 2012.

Studiet viser en udvikling, der er på vej til at ødelægge havlivet som en vigtig fødekilde og stor industri for mennesket - og ikke mindst livet for dyrene selv.

49 pct. af alle havdyr er forsvundet i perioden 1970 til 2012, og bestanden af fisk som tun og makrel er faldet med hele 74 pct. Hver fjerde haj- eller rokkeart er i fare for at blive udryddet, og den største af alle nulevende skildpadder, læderskildpadden, er ligeledes voldsomt truet. For blot at nævne nogle eksempler.

- "På mindre end hvad der svarer til én menneskegeneration har vi set et dramatisk tab af liv i havet - halvdelen af dyrene er forsvundet, og deres levesteder er blevet forringet og ødelagt," siger Brad Ack, seniorvicepræsident for Oceans ved WWF, til Discovery News, og tilføjer, at der er én synder: mennesket.

- "Fra overfiskeri og udtømning af naturressourcerne til kystbebyggelse og forurening samt udledningen af drivhusgasser, der har forsuret havet og øget dets temperatur," siger han.

Økosystemet på vej mod kollaps

Hans årsagsforklaring bakkes op af Mahmood Shivji, leder af the Guy Harvey Research Institute ved Nova Southeastern University, og som ikke medvirkede i studiet.

I forbindelse med studiet blev 10.000 dyrebestande fordelt på 3.038 forskellige arter som fisk, fugle, pattedyr og krybdyr overvåget gennem årene. Det vurderes, at knap hver tredje fiskebestand er udsat for overfiskeri, hvilket vil føre til udryddelse.

Fortsætter udviklingen, ender det med, at økosystemet i havet kollapser. Det kan føre til en enorm økonomisk krise, der potentielt ødelægger alle muligheder for at udrydde fattigdom og hungersnød, advarer generaldirektøren i WWF, Marco Lambertini, ifølge Illustreret Videnskab.

Også koralrevene er i forfald; ifølge studiet er trefjerdedele af alle koralrev i verden lige nu truet, og fortsætter temperaturerstigningen, forsuringen af havet og menneskets forurening vil samtlige koralrev i verden være døde om 35 år, vurderes det.

- "Koralrev lider under dårlig vandkvalitet, som skyldes skovrydning og landbrug nær kysten samt øget fiskeri af dyr, som ellers er til gavn for koralrevene," siger Brad Ack.

Også andre forskere har advaret

På en forskningskonference i Prag afholdt i august lød en lignende dommedagsprofeti over havlivet.

Ifølge Peter F. Sale, der er professor ved University of Windsor, Canada, er det meget usandsynligt, at der findes levende koralrev i havet efter år 2050.

Han blev bakket op af professor John Veron, tidligere chefforsker ved The Australian Institute of Marine Science:

- "Den dybt alvorlige krise er nu bredt anerkendt af både forskere i koralrev og klimaet. De anerkender også, at kun drastisk handling vil kunne forhindre ødelæggelsen af koralrev og andre lignende økosystemer, som er påvirket," sagde John Veron på konferencen ifølge EurekAlert.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk

ANNONCE