Topnyheder

Rapport afslører, hvordan danske landbrugsdyr i virkeligheden har det


Svineproduktionen i Danmark har de største velfærdsmæssige problemer, viser en ny rapport. Foto: Pixabay

Umiddelbart ser det ud til, at dyrevelfærden i de danske svinestalde skulle være i fremgang; der er færre regelbrud blandt de danske landmænd, omend der stadig er klare mangler, både i svineproduktionen og generelt i produktion med dyr.

Det viser en ny rapport fra Videncenter for Dyrevelfærd under Miljø- og Fødevareministeriet. Resultaterne er indhentet i 2014, da Dan Jørgensen (S) stadig var fødevareminister.

Rapporten viser, at hvor det tidligere var mellem 40 og 50 pct. af svinebesætningerne, der fik én sanktion eller mere, var niveauet i 2014 reduceret til godt 25 pct - en markant fremgang, men med klar plads til forbedring.

Dyrenes Beskyttelse fremhæver imidlertid et problem i rapporten: Den har ikke medtalt den rutinemæssige halekupering af svin, der sker i næsten 100 pct. af de konventionelle landbrug, hvorfor antallet af indskærpelser er kunstigt lavt.

Dyrevelfærdsproblemerne blandt svin er i øvrigt mere udbredt end i øvrige dyrebesætninger. Det er også her, hvor der sidste år var flest politianmeldelser og blev uddelt administrative bøder.

Dyrenes Beskyttelse: Rapporten tegner et glansbillede

Ser man på hele dyreproduktionen blev der fundet adskillige mangler i velfærden: Der var flere tilfælde, hvor dyrene ikke havde tilstrækkelig eller permanent adgang til frisk vand, syge dyr blev ikke plejet, kalve var bundet fast i strid med loven, der var ikke læ til udegående dyr, pladskrav blev ikke opfyldt, medicinforbruget blev ikke ajourført, og underlaget i nogle stalde var så vådt af urin og afføring, at der ikke var et tørt sted for dyrene at lægge sig. Landmændene skal desuden blive bedre til at give deres dyr halm eller andet rode- og beskæftigelsesmateriale.

Den nye miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) glæder sig dog over den udvikling, der trods alt er.

- "Fremgangen vidner om, at langt de fleste landmænd gør sig umage for at sikre, at dyrene har det ordentligt. Det fortjener de ros for. Samtidig er det vigtigt at bemærke, at de overtrædelser, der finder sted, typisk er fundet i den milde ende," siger Eva Kjer Hansen i en pressemeddelelse, der lægger vægt på den positive vinkel med rubrikken "Markant fremgang for dyrevelfærden i svinestaldene".

Dyrenes Beskyttelse er imidlertid ikke imponeret over rapportens fund.

- ”Velfærdskontrollen har ikke en eneste gang i hele 2014 gjort indsigelse mod rutinemæssig halekupering, der er ulovlig. Men vi ved, at omkring 98 pct. af alle danske grise bliver halekuperet. Alene i 2014 er tale om ca. 29 millioner grise, som er blevet halekuperet herhjemme, så de skulle jo være til at få øje på” siger Britta Riis, direktør i Dyrenes Beskyttelse til organisationens hjemmeside og fortsætter:

- ”Det er helt ufatteligt, at kontrolmyndighederne ikke har påtalt det. Og jeg synes, at det virker, som om at der er en stiltiende aftale mellem myndighederne og producenterne om at se igennem fingre med de ulovlige metoder. Når det kommer til svinenes velfærd tegner rapporten et glansbillede.”

Svin er mest udsat

Af dyregrupper blev der givet flest anmærkninger ved svinebesætninger. I alt blev 660 svinebesætninger undersøgt, og 27 pct. af dem fik en anmærkning.

Kilde: Videncenter for Dyrevelfærd under Miljø- og Fødevareministeriet

Der blev givet 166 indskærpelser og 15 påbud.

I 15 tilfælde blev sagen meldt til politiet, hvilket også er et højere antal end blandt andre besætninger.

Det var også hos svinebesætninger - en branche, der med sit overdrevne antibiotikaforbrug har medvirket til at sprede den resistente MRSA-bakterie - at myndighederne uddelte syv administrative bøder, som bliver givet ved overtrædelse af reglen "optegnelser over medicinsk behandling føres eller opbevares ikke".

Rapporten viser også, at de største synlige velfærdsproblemer for svin, der ankommer til slagteriet, er slagmærker og "overdreven brug af tatoveringshammer", hvilket sammenlagt førte til 33 politianmeldelser - i øvrigt en problemstilling, der i foråret fik svineproducent Johannes Nielsen til i en video at kritisere proceduren og efterlyse alternative metoder.

Den næsthøjeste andel af anmærkninger var blandt slagtekyllinger, hvor 23 pct. af 52 besætninger fik en anmærkning, heraf ni indskærpelser, tre påbud og én politianmeldelse.

På tredjepladsen over anmærkninger var pelsdyr, hvor 20,3 pct. af de i alt 74 besætninger fik en indskærpelse og/eller et påbud. Her var ingen politianmeldelser.

Det skal bem