Topnyheder

Regeringen vil have GMO-majs, der kan tåle Roundup


Den danske regering vil stemme for en godkendelse af en ny type GMO-majs, der kan modstå Roundups effekt på ukrudt. Foto: Mike Mozart/flickr

Mens lande som Holland og Frankrig vil indskrænke brugen af ukrudtsmidlet Roundup, går Danmark i en anden retning.

Regeringen vil nemlig stemme for, at EU tillader, at kemifirmaet Monsanto kan sælge en ny type genmodificerede majs, der kan modstå det kontroversielle ukrudtsmiddel Roundup, som verdenssundhedsorganisationen WHO mistænker for at være kræftfremkaldende. Det skriver Ingeniøren på sin hjemmeside.

Det er EU-regler, der bestemmer, hvilket GMO-typer, der må bruges til fødevarer, og de samme regler gælder derfor for alle lande i EU.

I forvejen har EU godkendt ca. 30 forskellige genmodificerede majstyper til foder og fødevarer, og størstedelen af den soja, der bruges som foder til danske svin, er allerede genmodificeret til at modstå Roundup. Det betyder, at Roundup er i stand til at destruere ukrudt i majsafgrøderne, uden at den modificerede majs bliver påvirket af det.

Kaldt i samråd, men stod fast

Fredag kaldte oppositionen så miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) i samråd om sagen, bl.a. fordi Dansk Center for Fødevarer og Jordbrug ved Aarhus Universitet har advaret mod godkendelsen. Undersøgelser har vist, at glyphosat - det aktive stof i Roundup - skader svin, fordi det ændrer deres tarmflora.

Eva Kjer Hansen afviste dog kritikken og henviste til, at det europæiske fødevareagentur Efsa samt regeringens primære rådgivere fra DTU Fødevareinstutittet og Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Unviversitet har sagt god for majstypen.

Roundup møder dog politisk modstand i både Holland og Frankrig, efter at der er blevet påvist flere negative konsekvenser ved det.

I foråret valgte WHO på baggrund af studier at klassificere glyphosat som "potentielt kræftfremkaldende for mennesker", og salget af Roundup til private er siden blevet forbudt i Holland og Frankrig.

Studie: Roundup er hormonforstyrrende

Et nyt studie fra august har også påvist, at Roundup har en hormonforstyrrende effekt på rotter, og forskerne bag studiet spekulerer i, at det kan være en årsag til binyrebarksvigt hos mennesker - en potentielt dødelig sygdom.

Sidste år hævdede tre forskere fra Sri Lanka i en artikel i det videnskabelige tidsskrift International Journal of Environmental Research and Public Health, at glyphosat er skyld i, at titusindvis af mennesker i Sri Lanka og Indien rammes af en mystisk nyresygdom.

Der er også en vedvarende debat om, hvorvidt genmodificerede afgrøder er skadelige for mennesker eller plante- og dyrearter. På sin hjemmeside nævner WHO, at nogle af de største bekymringer vedrørende genmodificerede afgrøder er fremkaldelse af allergi og frygten for, at DNA-stumper fra indsatte gener i planterne kan blive optaget i vores krop og påvirke den negativt.

I et fransk studie fra 2012 fandt forskerne tegn på, at den gensplejsede majstype NK603 øger risikoen for kræft hos dyr. Forsøgene viste, at rotter, der spiste den gensplejsede majs fik tidligere og flere kræftknuder, end rotter der spiste traditionel majs.

På baggrund af studiet, der dog blev kritiseret af DTU for manglende statistisk signifikans, indførte Rusland et midlertidigt forbud mod import af NK603, som i øvrigt også er gensplejset til at modstå effekten fra Roundup.

Økologiske fødevarer må ikke være genmodificerede - det gælder også foder til økologiske dyr.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk