Topnyheder

"Dyr i landbruget dør under kummerlige vilkår"

Debatten om færingernes grindedrab var så omfattende, at politikerne på Christiansborg fortalte, at de nærmest druknede i rasende mails omhandlende sagen.

Enkelte politikere som De Konservatives Rasmus Jarlov afviste kritikken af drabene ved bl.a. at henvise til, at landbrugsdyrene har det meget værre. Det er imidlertid et dårligt argument, lyder det i en kronik i på JP.dk fra lektor Mickey Gjerris, bioetiker og medlem af Det Etiske Råd, og Katla Hedinsdóttir, der er filosofistuderende på Københavns Universitet.

I deres kronik diskuterer de tre aspekter ved debatten om grindedrabene; dyrevelfærden eller mangel på samme, forskellen mellem grindedrab og det industrielle landbrug, og slutteligt hvorvidt argumentet om, at noget skal fastholdes blot fordi det er en tradition, overhovedet er velfunderet.

Deres hovedbudskab er, at hvis man modsætter sig grindedrabene, bør man også sætte spørgsmålstegn ved den hjemlige landbrugsproduktion, der i mange tilfælde tilsidesætter dyrenes velfærd.

Fravær af dyrevelfærd

Med hensyn til dyrevelfærden forbundet med grindedrabene er der et ubesvaret spørgsmål i, hvor lang tid det tager for hvalerne at dø.

Globalen har tidligere forsøgt at finde konkrete svar fra uafhængige forskere - det lykkedes ikke, men undersøgelser af drab på andre hvaler påviste, at der i mange tilfælde gik længere, end hvad man betegner som "humant" (under 10 sekunder) - i mange tilfælde gik der flere minutter.

Mickey Gjerris og Katla Hedinsdóttir skriver, at ifølge det færøske landsstyre tager det kun "få sekunder for en hval at dø, hvis stikket i rygmarve er præcist". Ifølge Sea Shepherd tager det dog op mod fire minutter.

- "Hvad end de rigtige tal er, kan man godt tillade sig at tvivle på, at det er muligt at lave et præcist stik hver gang i en situation som grindefangsten, hvor der er mange folk og hvaler til stedet i en meget stressende situation," skriver de to i kronikken og henviser desuden til fraværet af dyrevelfærd i jagten.

Bl.a. nævner de, at hvalerne drives mod land ved at skræmme dem med høje lyde - noget, der fremkalder angst og stress hos hvalerne.

Forskning har påvist, at hvaler er intelligente og sociale dyr med en kompleks adfærd, og derfor bliver de påvirket af, hvad der sker med andre i deres flok. Det viser sig også, at flere hval- og delfinarter besidder spejlneuroner, som menes at være forbundet med empati og social forståelse.

- "Når man kun kan dræbe få hvaler ad gangen, vil de resterende skulle både se, smage, lugte og høre deres familiemedlemmer blive dræbt og svømme rundt i deres blod, indtil det bliver deres tur," skriver Mickey Gjerris og Katla Hedinsdóttir.

Forsker: Hvaler er så kloge, at de burde fredes

I en arbejdsrapport "Why Whales?" fra 1991 af Whale and Dolphin Conservation Society argumenterede en af forfatterne - dr. Robbins Barstow - for, at man netop på grund af hvalernes komplekse adfærd og høje intelligens burde frede dem. Han argumenterede for det ved at nævne, at på jorden er det højststående væsen homo sapiens, mens det i havet er cetaceans (hvalarten):

- "Man kan argumentere for, at de to mest højtstående livsformer på Jorden burde sameksistere i fred," skrev han.

Ifølge marinebiolog dr. Sidney Holt er det sociale bånd i grindehvalernes flokke så stærkt, at de forsøger at hjælpe hinanden, hvis de er i problemer, og ikke vil forlade andre nødstedte - noget som færingerne udnytter i deres fangst.

Biologen dr. Roger Payne skrev i samme rapport, at de fleste hvalarter knytter livslange bånd til andre i flokken, og at man ser tegn på, at de sørger over hinandens død, hvilket bl.a. kan ses på manglende appetit, anderledes vejrtrækning, udvidede pupiller, og at de trækker sig tilbage fra social interaktion.

Vi rangerer dyr forskelligt

Det næste, som Mickey Gjerris og Katla Hedinsdóttir omtaler i kronikken, er argumentet, som blev brugt om, at man ikke skulle beklage sig over grindedrabene, da dyrevelfærden her er langt højere end eksempelvis i dansk landbrug.

- "Men er det rimeligt at forsvare sig med, at noget andet er værre? Er den etiske opgave ikke at arbejde for, at ens egne handlinger og værdier er til at stå inde for?" spørger de.

Mickey Gjerris og Katla Hedinsdóttir mener, at det er glimrende, at der er sat spørgsmålstegn ved grindedrabene - men det bør ledsages af, at vi også begynder at forholde os til den daglige industrielle produktion i landbruget, hvor dyr "der også er komplekse og fantastiske skabninger, lider og dør under kummerlige vilkår."

De nævner fænomenet "den sociozoologiske skala" - et hierarki, som mennesket har skabt, hvor dyr rangeres forskelligt alt efter vores behov. Dyr, vi ønsker at behandle godt såsom hunde og katte, er placeret øverst, mens dyr, som vi gerne vil udrydde, er placeret nederst. Det kan være med til at forklare, hvorfor nogle reagerer kraftigere på, at en hval - eller løven Cecil - bliver dræbt frem for en rotte eller gris.

Det er dog et dårligt argument at rangere hvaler over grise - lyder det i kronikken - fordi grise faktisk er blandt de mest intelligente pattedyr.

Slutteligt affejer de to argumentet om, at hvalfangsten skal bevares, fordi den er en årelang tradition.

- "Her skal man måske hellere spørge, om en tradition, som involverer smerte, angst og andre negative følelser for dyr, er værd at holde fast i?"

Se optagelser her fra organisationen Sea Shepherd af grindedrabene: