Topnyheder

Regeringen vil spare 340 mio. kr. på miljø og klima


Flere miljøprojekter og klimavenlige initiativer skal skrottes, hvis regeringen får sin vilje ved de kommende finanslovsforhandlinger.

Fortrolige dokumenter fra finansministeriet, som Information er kommet i besiddelse af, lægger op til, at bl.a. dele af Naturplan Danmark nedskaleres, klimapuljen fra sidste år tilbagerulles, puljen til grønne ildsjæle sløjfes, planen om en fordobling af økologiske arealer skrottes, og at innovationsforum for grønne løsninger og bæredygtig produktion nedlægges. Det er blot nogle af eksemplerne på grønne områder, der bliver påvirket.

Sammenlagt skal der spares ca. 340 mio. kr. på grønne områder i perioden 2016 til 2019. Desuden vil Finansministeriet sløjfe flere grønne målsætninger såsom målet om 40 pct.'s CO2-reduktion i 2020 - hvilket blev vedtaget af et flertal i folketinget i 2012 - samt målet om 100 pct. vedvarende energi i 2050.

Derudover skal målet om udfasning om fossil energi frem mod 2050 og udfasningen af kul i kraftværkerne frem mod 2030 skrottes.

Målsætningen om at mindske luftforurening og trængsel i hovedstaden lider også et tilbageslag ifølge Venstres plan, da partiet ønsker at annullere en række initiativer for en bedre kollektiv trafik. Lige nu dør ca. 3.400 danskere hvert år for tidligt som følge af luftforurening i Danmark, og det vurderes, at forureningen medfører to mio. sygedage om året.

I notatet er der flere kommentarer om, hvad nedskæringerne på specifikke områder kan betyde, og at man skal være forberedt på kritik fra visse grupper.

Økologiplan skrottes

Naturplan Danmark bliver muligvis tilbagerullet eller nedskaleret, står der også. Naturplanen blev præsentere af SR-regeringen for knap et år siden med formålet at styrke indsatsen for flora og fauna, rejse mere skov, genoprette naturen og øge indsatsen for truede dyrearter

Det nye Innovationsforum for grønne løsninger og bæredygtig produktion, der skal rådgive regeringen om grønne løsninger til erhvervslivet, bliver også nedlagt.

Finansministeriet vil ligeledes annullere målsætningen om en fordobling af det økologiske areal i 2020 samt målsætningen om genanvendelse af 50 pct. af husholdningsaffaldet i 2022.

Konservative: "Deprimerende læsning"

Dansk Folkepartis energiordfører Mikkel Dencker udtaler til Ritzau, at partiet fuldt ud bakker op om Venstres spareplaner.

- "Vi synes, vi har brugt for mange penge på miljø- og energiområdet," siger Mikkel Dencker.

Det Økologiske Råd er derimod stærkt kritisk og kalder læsningen "gruopvækkende".

Også regeringens støtteparti De Konservative kritiserer indholdet af planen.

- "Det her er ikke er bare uambitiøst. Det er decideret deprimerende læsning, at regeringen lægger op til at sløjfe mange gode projekter og stort set vil slække på samtlige klimamål. Vi kan ikke udelukke, at der kan være nogle steder, der kan spares, men det her ser meget, meget voldsomt ud. Vi vil kraftigt anbefale, at statsministeren skyder dette notat i sænk, før vi når til finanslovsforhandlingerne!" skriver partiet på sin Facebook-profil.

V: Vi er stadig førende på klimaområdet

Klima-, energi- og forsynings- minister Lars Christian Lilleholt (V) forsvarer planen over for Information.

- "Vi har lige haft et kasseeftersyn af alle de offentlige finanser. Der mangler rigtig mange penge i kassen, før økonomien hænger sammen. Der mangler rent faktisk tre mia. kr. til næste år, og når man ser frem mod 2020, så mangler der otte mia. kr," siger han og tilføjer, at trods nedskæringerne vil Danmark stadig være førende på klimaområdet, og dermed sender man ikke noget negativt signal forud for klimatopmødet i Paris sidst på året.

Faktum er dog, at andre lande er ved at overhale Danmark indenom. Både New Zealand og Skotland har aftalt målsætninger om vedvarende energi, der klart overgår Danmarks nuværende mål - og det er vel at mærke, før ambitionerne sænkes, som regeringen lægger op til.

Læs om flere af de projekter, som Venstre vil nedlægge på Informations hjemmeside.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk

Foto: Lars Christian Lilleholt (t.h.) forsvarer Venstres plan om nedskæringer på det grønne område og siger, at Danmark stadig vil være førende på klimaområdet. Foto: Jens Astrup/flickr