Topnyheder

Finansgigant: Der er massive besparelser ved en grøn omstilling

Det bliver langt dyrere for verdenssamfundet, hvis klimaforandringerne får lov at fortsætte uhindret, frem for hvis vi investerer i en grøn omstilling. En grøn omstilling vil heller ikke bremse væksten.

Det konkluderer Citi Global Perspectives & Solutions (GPS), der er en afdeling af Citigroup - USA's tredjestørste bank og et verdensomspændende finanshus. Det skriver The Guardian.

- Vi er ikke klimaforskere, og vi prøver heller ikke at vælge side i debatten om den globale opvarmning, vi ønsker derimod at se objektivt på den økonomiske del af diskussionen; at vurdere de gradvise omkostninger og betydningen af at sænke emissionerne, for at se om der findes en 'løsning', som tilbyder globale muligheder uden at bremse den globale vækst (...) En sådan løsning findes, mener vi," skriver analytikerne i forordet til rapporten "Energy Darwinism: Why a Low Carbon Future Doesn't Have to Cost the Earth".

I rapporten har de fremsat to scenarier og vurderet, hvad hvert enkelt scenario vil koste verdenssamfundet. Det ene scenario "inaction" er et business as usual-scenario, der baserer sig på, at vi fortsætter som nu, hvor fossile brændstoffer udgør størstedelen af vores energiproduktion. Det andet scenario er "action"-scenariet, der går ud på, at vi investerer i en grøn omstilling og sænker brugen af fossile brændstoffer.

Grøn omstilling: 1,8 trillioner dollars billigere

I "action"-scenariet - den grønne omstilling - vil andelen af fossile brændstoffer i elproduktionen falde fra 65 pct. i 2015 til 28 pct. i 2040. Samtidig skal der produceres mindre energi som følge af investeringer i energieffektiviseringer. CO2-udledningen vil samlet set være 298 gigatons fra 2013 til 2040 i dette scenario.

I "inaction"-scenariet udgør fossile brændstoffer fortsat totredjedele af elproduktionen, og derudover skal produktionen øges med 2,4 pct. grundet manglende investeringer i energieffektivisering. CO2-udledningen vil være 497 gigatons fra 2013 til 2040 i dette scenario.

Det viser sig, at investeringen i den grønne omstilling vil være billigere, end udgifterne forbundet med fortsatte klimaforandringer i "inaction"-scenariet.

Den grønne omstilling og produktionen fra vedvarende energi vurderes at komme til at koste 190,2 trillioner dollars (1.264.200.000.000.000 kr.), mens inaction-scenariet vil koste 192 trillioner dollars, (1.277.700.000.000.000 kr.) - altså 1,8 trillioner dollars mere, end den grønne omstilling vil koste frem mod 2040. Beløbene tæller både investeringer samt omkostninger forbundet med energiproduktionen.

- "Det skyldes de hastigt faldende omkostninger på vedvarende energi, som sammenholdt med mindre energiforbrug fra energieffektive investeringer faktisk giver en markant billigere energiregning. Ja, vi bliver nødt til at investere mere i de tidlige år, men potentielt set sparer vi det på længere sigt - for ikke at nævne de andre konskvenser ved klimaforandringerne, som vi kan undgå," står der bl.a. i GPS' rapport.

Det vurderes, at den grønne omstilling vil medføre en minimal meromkostning på 0,1 pct. af verdens BNP frem til 2025 - herefter begynder vi at spare penge på grund af en højere energieffektivitet som følge af investeringerne.

Jo varmere klimaet bliver, desto dyrere bliver det

GPS har også undersøgt, hvad omkostningerne er, afhængig af hvor varmt klimaet bliver i fremtiden. Jo varmere det bliver, desto mere ekstreme bliver klimaforandringerne, og dermed stiger udgifterne. Forskellen på en verden med en global opvarmning på 1,5 grader celsius sammenlignet med 4,5 grader celsius kan være op mod 52 trillioner dollars frem mod 2060.

Forfatterne til rapporten fremsætter også spørgsmålet, hvorfor man ikke gør noget, når nu analysen viser, at den grønne omstilling på lang sigt vil være billigere end at undlade at gøre noget.

- "Ud over, at den totale omkostning ved begge scenarier er nogenlunde ens, er de potentielle konsekvenser ved ikke at forhindre klimaforandringerne enorme, og det er svært at argumentere mod at gå dén vej (mod den grønne omstilling)."

Blogger: Grøn omstilling rammer kulindustrien hårdt

David Roberts, der blogger om energipolitik på mediet Vox.com har læst rapporten - som han i øvrigt roser for sin grundighed - og mener, at der er mange faktorer på spil, når visse kræfter bremser den grønne omstilling.

Det handler om, at der vil være vindere og tabere, uanset hvad - og især kulindustrien står til at tabe milliarder af dollars på den grønne omstilling. Også projekter i naturgasindustrien kan blive ramt på længere sigt. Regeringer kan have bundet penge i projekter forbundet med fossile brændstoffer.

- "Pointen er, at økonomien ved en grøn omstilling rammer skævt, hvilket vil skabe lommer af intens social og politisk modstand," skriver David Roberts på Vox.com og efterlyser et studie, der "lige så grundigt" som Citigroups rapport kan forklare, hvorfor visse grupper ikke ønsker en grøn omstilling, og hvilke grupper der er tale om.

- "Hvilke virksomheder, industrier og regeringer er truet af hvilke interesser? Hvilke industrier giver penge til hvilke politikere og via hvilke kanaler? Hvilke industrier søger politikere henimod, når deres politiske karriere slutter? Hvem bruger flest penge på lobbyisme? Hvilke nationale og internationale fællesskaber har industrien og regeringerne til rådigheder, som kan hæmme eller forsinke den grønne omstilling?" lyder spørgsmålene fra David Roberts, som opsummerer:

- "Kort sagt ønsker jeg en rapport, der besvarer 'hvorfor vil du ikke (en grøn omstilling)?' - en rapport, der drøfter de potentielle vindere og tabere og kortlægger deres sociopolitiske kapacitet i forbindelse med enten at accelerere eller forsinke den grønne omstilling."

Flere studier bakker op om økonomisk gevinst

GPS' studie er endnu et i rækken af studier, der har analyseret omkostningerne ved klimaforandringerne og konkluderet, at det er billigere at foretage en grøn omstilling end ikke at gøre det.

Eksempelvis konkluderede økonomer ved London School of Economics også, at den grønne omstilling er en bedre investering end at fortsætte med fossile brændstoffer. En nylig rapport fra Det Hvide