Topnyheder

Forskere: Kødforbruget er den største trussel mod Jordens planter og dyrearter

Det er hverken vores kulforbrug eller jagten på fossile brændstoffer, men derimod vores kødforbrug, som mere end noget andet enkeltområde vil true biodiversiteten på Jorden i fremtiden.

Sådan lyder advarslen ifølge en række forskere fra USA i et nyt studie, der er publiceret i tidsskriftet Science of the Total Environment. Det skriver tidsskriftet Science på sin hjemmeside.

- "Det er et enormt vigtigt studie. Nu kan vi sige, kun en smule fantasifuldt, at når du spiser en bøf, slår du en lemur på Madagascar ihjel. Når du spiser en kylling, dræber du en papegøje i Amazonas," siger Gidon Eshel, der er geofysiker ved Bard College, New York, men ikke medvirkede til studiet.

Hans udtalelse kan virke kontroversiel, men hænger sammen med, at kødindustrien kræver store landbrugsarealer, hvor både dyrene kan opdrættes og afgrøder kan dyrkes som foder til dyrene. Det er med til at rydde regnskovs- og skovområder, hvor truede dyr og andre planter hører til, og problemet bliver meget værre i fremtiden, da vores kødforbrug er kraftigt stigende.

"Mange, mange arter vil uddø"

Ud fra en række data forudser forskerne i det nye studie, at der i 15 lande med stor biodiversitet vil blive fældet enorme skovområder for at give plads til græssende dyr og afgrøder, som skal bruges til foder.

De vurderer, at i 2050 vil arealet, der bruges til kødproduktionen, være udvidet med mellem 30 og 50 pct. i de 15 lande. Det svarer til, at der om 35 år vil blive brugt yderligere 3 mio. km2 i forbindelse med produktionen - næsten 70 gange Danmarks størrelse.

Forskerne påpeger desuden, at ca. 75 pct. af rydningen af regnskoven de seneste år er sket for at skabe plads til arealer, der bruges til vores kødproduktion.

- "Denne udvikling vil få enorme negative konsekvenser for biodiversieten. Mange, mange arter vil uddø," siger Brian Machovina, der forsker i økosystemer for Florida International University og er studiets ledende forfatter.

Danmark er med i toppen

Tror man, at Danmark ingen indflydelse har på rydningen af områder i fjerne lande, tager man fejl. Den store danske import af soja og palmeolie til vores fødevarer og kødproduktion lægger beslag på et område svarende til Sjællands størrelse - primært i Argentina og Brasilien. Det viste et studie fra National Center for Fødevarer og Jordbrug på Aarhus Universitet i 2013.

- "Den stærkt stigende produktion af soja i Sydamerika sker blandt andet på bekostning af regnskovene," lød det fra en af studiets forfattere John Hermansen, sektionsleder fra Institut for Agroøkologi, ifølge dr.dk.

Ifølge tal fra FN var Danmark i 2009 det 13. mest kødforbrugende land i verden målt per indbygger. En dansker forbrugte gennemsnitligt 95,2 kg. kød om året - mere end dobbelt så meget som verdensgennemsnittet på 41,9 kg. Dette tal må dog formodes at inkludere alt kød, som er til rådighed per borger, og tæller dermed også madspild med. Beregninger fra DTU Fødevareinstituttet viser nemlig, at en voksen dansker spiser 48 kg kød årligt - og her tales om, hvad der reelt spises og ikke går til spilde.

Forskerne: Vi skal spise mindre kød

Løsningen er ifølge forskerne, at mennesket begynder at spise mindre kød. De anbefaler, at blot 10 pct. af vores kalorieindtag kommer fra kød, samt at der spises færre mængder kød fra køer og mere fra dyr som kyllinger, svin og fisk - de sidstnævnte dyr har også en langt mindre metanudledning end kvæg og påvirker derfor klimaet mindre, da metan forstærker den globale opvarmning. Derudover skal hele produktionssystemet ændres, så det bliver mindre destruktivt.

- "Udfordringen bliver at finde løsninger, som imødekommer menneskets behov og samtidig beskytter naturen," siger University of Minnesotas David Tilman, der ligeledes forsker i økosystemer, men som ikke medvirkede til studiet.

Der er imidlertid også skepsis over for studiet fra en anden forsker på området; Clayton Marlow fra Montana State University, der mener, at det er umuligt at brødføde den voksende befolkning uden en intensiv dyre- og planteproduktion. Ifølge ham er det reelle problem, at vi mister meget dyrkbar jord på grund af byområders og slumkvarterers "uhæmmede udbredelse".

Ifølge tal fra FN er verdens forbrug af kød steget 106 pct. - altså godt fordoblet - fra 1961 til 2011.

Ifølge dr. Ulrich Hofman, der er leder af FN's organisation for handel og bæredygtig udvikling, UNCTAD, producerer verdens landbrug lige nu kalorier nok til mellem 12 og 14 mia. mennesker - men en tredjedel af alle disse kalorier går til at brødføde dyrene i kødproduktionen.

Sådan gjorde de

I studiet fandt forskerne først frem til de områder i verden med den største biodiversitet; altså hvor flest forskellige planter og dyrearter findes. Herefter udvalgte de en række lande, som med størst sandsynlighed vil udvide produktionen af kød de kommende år.

Forskerne fandt herefter frem til, hvorhenne landbrugsarealerne vil blive udvidet, og hvor meget de vil blive udvidet. Med hjælp fra data fra den amerikanske Food and Agriculture Organization samt en række andre studier, der gav et indblik i landenes kødproduktion fra 1985 til 2013, kunne forskerne i det nye studie lave en fremskrivning over, hvor store arealer der kræves til fremtidens kødproduktion.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk

Foto: Nicole Johnston/Oxfam International