Topnyheder

V: Havets stigning er ikke relevant for planen om kystbyggeri


Venstre har ikke taget højde for havets stigning i sin plan om at gøre det nemmere at bygge nær kysten. Foto: Timo Newton-Syms/flickr

Nye data fra Nasa har vist, at havet er steget gennemsnitligt otte cm. siden 1992, og at stigningen er accellereret, så vi kan forvente en stigning på ca. én meter i dette århundrede.

Globalen har derfor kontaktet Venstres ordfører for landdistrikter, Thomas Danielsen, for at høre, om partiet har taget havets stigning i betragtning i forbindelse med forslaget om at liberalisere planloven, så det bliver lettere at bygge nær kystområderne i Danmark. Strandområderne er selvsagt de første, som vil blive ramt af den stigende vandstand.

Thomas Danielsen mener ikke, at havets stigning vil få nævneværdig betydning for Venstres forslag om flere byggerimuligheder nær kysterne. Han forklarer, at strandbeskyttelseslinjen - området fra havets grænse og 300 meter ind i landet - ikke vil blive synderligt berørt af Venstres plan, og han forventer derfor ikke større byggeprojekter helt tæt på vandet.

Byggeriet vil være længere inde i landet

Venstres forslag vil derimod berøre strækningen længere inde i landet - altså fra 300 til 3.000 meter, hvor der skal være bedre mulighed for at udvide eller ændre på eksisterende byggeri, hvis naturen i forvejen er brudt af for eksempel en vej.

- "Jeg garanterer, at vi ikke laver en liberalisering af planloven, som bare giver lov til at bygge i åbent land. Vi holder fast ved, at man skal lave sammenhængende byggerier ligesom i dag."

Det kan betyde flere og større industribygninger, hvilket Thomas Danielsen ser som positivt, da man således ikke skræmmer områdets iværksættere væk, men giver dem bedre muligheder for at udvide og blive i området, som de kommer fra.

"Man har tegnet et skræmmebillede"

Han mener, at Venstres plan er blevet fordrejet i debatten og forklarer, at der på strandbeskyttelseslinjen måske vil være tale om, at en kommune kan få lov at bygge en iskiosk eller et handicaptoilet på stranden.

Vil man bygge større inden for de 300 meter, som linjen dækker over, skal byggeriet godkendes som "bæredygtigt". Thomas Danielsen erkender dog, at partiet ikke har taget højde for de fremtidige vandstigninger, da det "ikke virker relevant".

- "Hvad betyder det, at et handicaptoilet skal rives ned om 80 år (pga havets stigning)? Selvfølgelig skal vi politisk tage højde for sådan noget, og vi skal tage fagfolk med på råds. Men indtil nu er det småting, man får lov til inden for 300 meter, og som ikke har nogen som helst betydning for stigende vandstand," siger Thomas Danielsen til Globalen og tilføjer:

- "Det kan også være, at man kan forbedre forholdene de steder, hvor vandstanden stiger. Vi har ikke lagt os fast på noget endnu."

Han afviser dog ikke, at der kan foretages større "bæredygtigt" byggeri på stranden end en iskiosk, men minder om at forslaget stadig er ved at blive udarbejdet.

Derfor har partiet heller ikke endnu defineret, hvad "bæredygtigt" byggeri dækker over, men han omtaler det som projekter, der ikke belaster naturen for meget.

Professor har advaret mod V's plan

En stigning på én meter som forudses af flere forskere de næste 85 år vil berøre store arealer særligt i Vestdanmark, viser en grafik på geology.com.

Områder ved Fjerritslev, Thyborøn, Harboøre, Ringkøbing, Skjern Enge og Tønder vil opleve permanente oversvømmelser. Også områder nord for Odense samt Amager vil blive delvist oversvømmet. Øen Saltholm mellem København og Malmö vil ligge helt under vand. Dermed er bygninger uden for strandbeskyttelseslinjen heller ikke fritagede for det stigende hav, som vil blive en trussel mod både eksisterende og kommende byggeri.

I juni advarede professor ved Københavns Universitet Jørgen Primdahl, der er ekspert i planloven, mod en liberalisering af loven - dog ikke med udgangspunkt i havstigningen:

- "Hvis man starter en konkurrence kommunerne imellem om at udbyde nye attraktive byggegrunde ved kysten, uden at der er statslig godkendelse, kan det næsten kun gå galt," sagde han til Politiken.dk.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk