Topnyheder

"Klimabenægternes forskning er i øst og vest og modsiger hinanden"

Hvis 97 pct. af alle klimarelaterede forskere konkluderer, at mennesket står bag klimaforandringerne - hvad så med de resterende tre pct., der benægter? Hvad mener de egentlig om årsagerne bag?

Det spørgsmål har en gruppe forskere undersøgt nærmere i et nyt studie 'Learning from mistakes in climate research', der er blevet publiceret i tidsskriftet Theoretical and Applied Climatology.

I forskning er det meningen, at metoder og data fremlægges, så andre forskere kan gennemgå det og potentielt efterprøve metoden for at se om den holder. Det var netop, hvad forskerne i det nye studie gjorde - her lykkedes det dem bare ikke at genskabe valide resultater, da de såkaldte klimabenægteres studier viser sig at være fyldt med elementære fejl. - "Genskabelsen (af deres data) afslørede en bred vifte af mangler og fejl i statistik og fysik," skriver Rasmus Benestad, der er seniorforsker ved Meteorologisk Institut i Norge og hovedforfatter af det nye studie, på Realclimate.org.

Vigtig information blev udeladt

Forskerne fandt, at 'cherry-picking' var en gennemgående og usaglig metode brugt af klimabenægterne. Cherry-picking betyder kort sagt vilkårlig udvælgelse. For eksempel vil nogle hævde, at den globale opvarmning ikke eksisterer, fordi man i et år kunne registrere en faldende temperatur, men de undlader så at se på udviklingen over en længere årrække.

- "Vi fandt, at mange af studierne udelod vigtig kontekstuel information eller ignorerede nøgledata, som ikke passede til studiets konklusion," skriver fysikeren Dana Nuccitelli - en af folkene bag det nye studie - i en klumme på The Guardians hjemmeside.

Han henviser til et af de undersøgte studier fra 2011, hvor analysen var baseret på en "vag formodning" om, at månens og solens cyklus på en eller anden måde kan påvirke Jordens klima.

- "Det største problem med studiet var, at det havde udeladt en stor mænge data for den holocæne tidsperiode, da det ikke passede i overensstemmelse med forskernes påstand," skriver Dana Nuccitelli.

Klimamodel passede ikke

Han og resten af holdet forsøgte så at bruge 2011-studiets data i en klimamodel, men det viste sig, at så snart de inddrog data fra den holocæne tidsperiode, passede klimamodellen ikke længere.

- "Forskerne hævdede, at deres model kunne bruges til at forudsige fremtidens klimaforandringer, men der er ingen grund til at stole på en models prognose, hvis den ikke helt akkurat kan genskabe fortidens mønster."

Dana Nuccitelli og co. fandt også, at der i de klimabenægtende studier var et generelt manglende kendskab til basal fysik. Eksempelvis tog Ferenc Miskolczi, der stod bag to studier i 2007 og 2010, udgangspunkt i en fejlagtig præmis om drivhusgasser, som var blevet tilbagevist i 1900-tallet.

Flere af de modstridende studier benyttede sig også af 'curve-fitting', hvilket er en betegnelse for, at man tager en række variabler og afgrænser dem på en måde, så de passer ind i en given kurve, men dermed bliver kurven misvisende.

Derudover var en del af studierne udgivet i tidsskrifter, som slet ikke var knyttet til klimaforskning, hvorfor det kan formodes, at de, der godkendte det til publicering, ikke kendte nok til området til at kunne påpege relevante fejl.

Dana Nuccitelli medgiver, at man med al sandsynlighed også vil kunne finde fejl i studier, der konkluderer, at mennesket står bag klimaforandringerne, men at forskellen findes i, at fejlene i de klimabenægtende studier er normen frem for undtagelsen.

Klimabenægterne er i øst og vest

Et andet kendetegn ved de klimabenægtende studier var, at ingen af dem var enige om, hvad der egentlig står bag klimaforandringerne. Nogle hævdede, at det var havets cyklus, andre at Solen står bag, eller at Jordens rotation er årsagen.

I almen klimaforskning fordelt over tusindvis af studier de senere år er der derimod en klar sammenhæng i teorien og konklusionerne.

- "Blandt 97 pct. af eksperterne er der konsensus om en sammenhængende teori, der er så massivt bakket op af forskningsstudier, men de 2-3 pct. af studierne, der afviser den konsensus bevæger sig i både øst og vest - de modsiger sågar hinanden," skriver Dana Nuccitelli.

- "Klimabenægterne har præsenteret os for en bred vifte af modstridende alternative forklaringer baseret på metodiske fejl, hvilket derfor aldrig har været i stand til at overbevise andre forskere," lyder hans konklusion.

"En bred vifte af mangler og fejl"

I alt blev der undersøgt 38 studier, som bestrider den almene konsensus om, at mennesket står bag klimaforandringerne.

Ifølge hovedforfatteren bag det nye studie, Rasmus Benestad, kunne man sagtens havde inddraget flere studier, men her var tale om nogle af de mest kendte klimabenægtende studier, som bl.a. tænketanken Heartland Institute har benyttet sig af.

- "Mange af folkene bag havde stået bag adskillige af studierne, men formåede ikke engang at citere relevant litteratur eller inkludere relevant og vigtig information," skriver Rasmus Benestad på Realclimate.org.

I studiets konklusion lyder det desuden: