Topnyheder

Forskere: Vestens forurenede livsstil kan være skyld i, at langt flere får demens


En degenerativ sygdom som Alzheimers rammer den entorhinale cortex først - området, der styrer vores indlæring og hukommelse. Illustration: National Institute of Aging/Wikimedia Commons

De seneste 25 år er der sket en markant stigning i antallet af folk i Vesten, der får demens, Alzheimers og andre neurologiske sygdomme, og det skyldes sandsynligvis vores moderne livsstil, der bl.a. er præget luftforurening og baggrundsstråling fra elektronikken i hjemmet. Danmark er blandt de lande med den største stigning i antallet af disse sygdomme.

Det viser et nyt studie, hvori forskere har undersøgt udviklingen af demens fra 1989 til 2010 i USA og sammenlignet tallene med 20 andre industrilande. USA har oplevet den største stigning i tilfældene. Forskerne henviser også til andre studier, som bakker op om tesen, at omgivelserne spiller en rolle i udviklingen af neurologiske sygdomme.

- "Den store stigning over en relativt kort periode peger på, at der er en stille eller sågar skjult epidemi, hvor vores omgivelser og ikke bare vores længere levealder lader til at spille en stor rolle," siger studiets ledende forsker, Colin Pritchard, professor ved Bournemouth University, ifølge Science Daily.

Folk får neurologiske sygdomme tidligere

Forskere fra universitetet har ved hjælp af data fra Verdensundhedsorganisationen WHO fundet, at der er sket en så stor stigning i antallet af folk, der rammes af neurologiske sygdomme, at man ikke kan bortforklare det med, at vi lever længere - den såkaldte Gompertzian-effekt.

Ikke blot er der flere, som rammes af neurologiske sygdomme - folk rammes også nu ca. 10 år tidligere end normalt.

- "Det afgørende er, at det ikke bare skyldes, at fordi folk lever længere, så får de sygdomme, som de ellers ikke havde levet længe nok til at få; ældre folk udvikler neurologiske sygdomme som aldrig før," siger professor Colin Pritchard.

Fra 1989 til 2010 har den største procentmæssige stigning i antallet af neurologiske sygdomme i de 21 vestlige lande været i USA, hvor mænd i alderen 55 til 74 år har oplevet en stigning på hele 82 pct. i løbet af 21 år. Hvor der i 1989 var 344 tilfælde per million, var tallet steget til 627 i 2010. For kvinder var stigningen 48 pct.

I Danmark var der også 344 tilfælde per million mænd i 1989, og tallet er steget til 569 i 2010 - en stigning på 65 pct. For de danske kvinder i samme aldersgruppe er stigningen 24 pct.

Af de 21 lande i studiet har Danmark faktisk den tredjehøjeste andel af 55-75 årige med neurologiske sygdomme. USA er nummer to og Finland nummer ét. Danmark har også oplevet den tredjestørste stigning i perioden og lå i 1989 nede på en 17. plads side om side med USA.

- "Resultaterne af vores studie vil ikke være kærkomment nyt, da der er mange med kortsigtede kapitalinteresser, som gerne vil ignorere dem. Det er ikke sådan, at vi ønsker at sætte en stopper for den moderne verden, men vi ønsker at gøre den mere sikker," siger Colin Pritchard.

Flere dør af neurologiske sygdomme - færre dør af kræft

Tallene viser også, at langt flere amerikanere over 75 år dør på grund af neurologiske sygdomme: For mænd er der sket en stigning på 368 pct. fra 1989 til 2010, og for kvinder er øgningen på hele 663 pct.

Generelt er der flere i de vestlige industrilande, der lider af neurologiske sygdomme end i de fattigere regioner.

  • FAKTA

  • I opgørelsen over antallet af neurologiske sygdomstilfælde i aldersgruppen 55 til 74 år ligger Danmark nummer tre. I 1989 lå Danmark på en 17. plads.

  • I opgørelsen over dødsfald knyttet til en neurologisk sygdom for folk over 75 år ligger Danmark nummer fem. I 1989 lå Danmark på en 16. plads. Finland og USA ligger hhv. nummer ét og to i begge opgørelser.

Forskerne fandt i øvrigt også, at mens antallet af neurologiske sygdomme er steget, er der færre, som dør af kræft og hjerte-lungesygdomme.

De medgiver, at det stadig er usikkert, hvordan vores omgivelser helt nøjagtig påvirker os, men skriver som en del af konklusionen, at "det moderne liv" sandsynligvis er en mulig bagvedliggende årsag til de neurologiske sygdomme. Med "det moderne liv" mener forskerne:

- "En større befolkning, økonomisk aktivitet, en markant stigning i antallet af rejser via biler og fly, mere teknologi i hjemmet med elektromagentisk baggrundsstråling som er kendetegnende for de senere år, og disse mulige faktorer i vores miljø kan ikke ignoreres, især ikke da de sandsynligvis har en påvirkning."

Forskerne understreger dog, at der ved brug af data fra forskellige lande er usikkerheder; bl.a. kan der være en "trend" i at stille visse former for diagnoser, og landenes sundhedspolitik kan differere og variere over tid, hvilket kan påvirke sygdomsbehandlingen.

Forskerne påpeger også, at en bedre behandling af hjerte-lungesygdomme og kræft kan forklare, hvorfor dødsfald relateret til disse sygdomme er faldet de senere år.

Tidligere studier bakker op om fundet

Studiets konklusion, at luftforurening kan spille en rolle i udviklingen af neurologiske sygdomme, bakker i øvrigt op om et amerikansk forskningsstudie også fra i år, der konkluderede, at luftforurening øger risikoen for demens, da partiklerne påvirker hjernens ældningsproces. Et andet nyligt studie har også påvist en sammenhæng mellem luftforurening og forekomsten af autisme.