Topnyheder

De rige landes klimaløfter er langt under FN's mål


Australien har som det sidste store industriland afgivet sit klimaløfte forud for klimatopmødet i Paris sidst på året, men samlet set er landenes klimaløfter slet ikke nok for at bremse den globale opvarmning.

Nyhedsbureauet Reuters har gennemgået løfterne fremsat af de største ilande og regnet ud, at landene vil skære mellem 26 og 30 pct. af deres emissioner i 2030 sammenlignet med udledningen i 2010. Dermed er de markant fra den anbefaling, som FN's klimapanel IPCC fremsatte sidste år.

IPCC's anbefaling lød, at alle lande, der i 1990 var medlem af OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) skulle skære udledningen af drivhusgasser med 50 pct. i 2030 sammenlignet med 2010. De store ilande er netop blandt verdens største CO2-udledere.

- "Den overordnede ambition blandt ilandene er slet ikke høj nok," siger Niklas Hoehne, partner i New Climate Institute, der holder øje med landenes klimaløfter, til Reuters.

Temperaturen vil stige med 3,1 grader

Niklas Hoehnes New Climate Institute vurderer ud fra klimaløfterne, at temperaturen vil stige med 3,1 grader celsius i dette århundrede, hvilket er mere end 50 pct. over de to grader, som en række forskere har fastsat som smertegrænsen, hvis ekstreme klimaforandringer skal undgås.

Dermed kan vi se frem til længerevarende tørkeperioder, accellererende smeltning af havisen og dermed stigende vandstand samt et ændret vejrsystem og sværere vilkår for landbruget i flere lande.

Faktisk har en række klimaforskere, herunder den anerkendte forskere James Hansen, sagt, at selv en stigning på to grader er alt for høj og vil få katastrofale følger for klimaet.

Frank Melum, senioranalytiker ved Thomson Reuters' Point Carbon, siger, at landenes ambitioner godt kan blive skærpet i fremtiden; de nuværende mål er realistiske at nå, og på den måde lover landene ikke for meget. Men det bliver svært at overgå løfterne, siger han.

FN har også erkendt, at klimaløfterne fra landene ikke er nok til at begrænse temperaturstigningen til maksimalt to grader celsius sammenlignet med temperaturen før industrirevolutionen i midten af 1700-tallet. Man håber dog, at en aftale ved klimatopmødet vil indeholde nogle muligheder, som kan bruges i fremtiden for at mindske landenes udledning yderligere.

Reuters uddyber ikke, hvilke landes løfter, mediet har gennemgået, men skriver, at der er tale om "en kernegruppe af ilandene".

Danskerne er blandt de store CO2-syndere

Selvom politikere hos både Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har understreget, at Danmark er en lille ubetydelig spiller i klimapåvirkningen, så er Danmark faktisk blandt de værre nationer, når det kommer til udledningen af drivhusgasser.

Tal fra 2013 viser, at Danmark per indbygger er det 9. mest CO2-forurenende land i EU. En dansker forurener således mere end eksempelvis en tysker, en brite eller en polak.

Danmark er også - trods sin beskedne størrelse - i top 40 i verden, når det kommer til landbrugets udledning af drivhusgassen nitrogenoxid.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk

ANNONCE